Δημοκρατία.

Τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτή ἡ δημοκρατία, πού μέ τόσο πάθος ὑπερασπίζονται οἱ περισσότεροι γύρω μας;
Εὔκολο… Πολὺ εὔκολο νὰ τὸ μάθουμε.

Στὴν λέξιν δημοκρατία ὁ Δημητράκος μᾶς ἐξηγεῖ:

«Δημοκρατία: πολίτευμα λαϊκῆς κυριαρχίας, ῥυθμίζον τὴν λειτουργίαν του ἐπὶ τῇ βάσει τῆς βουλήσεως τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ.
Ἄμεσος δημοκρατία: καθ’ ἧν ὁ λαὸς ἀσκεῖ τὰ κυριαρχικά του δικαιώματα ἀπ’  εὐθείας ἐν συνελεύσει.
Ἔμμεσος δημοκρατία: καθ’ ἧν αἱρετοὶ ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ ἀσκοῦν τὴν κυριαρχίαν.
Μεικτὴ δημοκρατία: καθ’ ἧν ὑπάρχουν καὶ θεσμοὶ ἀπ’  εὐθείας ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἀσκήσεως τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.
Βασιλευομένη δημοκρατία: καθ΄ ἧν ὁ ἀνώτατος ἄρχων εἶναι αἱρετός.»

Ἐὰν ἀναζητήσω ὅμως τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει δημοκρατία, ἀπὸ τὴν σύνθεσίν της, θὰ ἀναγκασθῶ νὰ χωρίσω στὰ συνθετικά της τὴν λέξιν.
Κι ἔτσι ἀντιλαμβάνομαι πὼς κρατεῖ, ἐπικρατεῖ ὁ δῆμος.
Μὰ γιὰ τὴν λέξιν «δῆμος» διαβάζουμε:

«Δῆμος: ἐδαφικὴ περιοχή, ὁ πληθυσμὸς ἐδαφικῆς περιοχῆς, ὁ λαὸς τῆς ὑπαίθρου, ὁ κοινὸς λαός, ὁ ὄχλος.»

Ἀμέσως ὅμως μετὰ τὴν λέξιν δῆμος διαβάζω τὴν λέξιν δημός.

«Δημός: τὸ λίπος, τὸ πάχος, τὸ ξύγκι.»

Χμμμ… Τὸ λίπος, τὸ πάχος, τὸ ξύγκι…
Καί γιατί μία λέξις μέ διαφορετικό τονισμό νά σημαίνῃ ἀπαραιτήτως καί κάτι διαφορετικό;
Ἤ μήπως σημαίνει κάτι διαφορετικό ἡ δουλειά ἀπό τήν δουλεία;

Ἐὰν ὅμως ξαναπιάσψ τὴν λέξιν δημοκρατία καὶ τὴν …ἀντιληφθῶ κατὰ πῶς ἀκριβῶς τὴν ἀντιλαμβάνεται τὸ …ΚΚΕ, τότε ἔχουμε τὴν λέξιν λαοκρατία.
Δῆλα δὴ τὸ κράτος ἤ τὴν ἐπικράτησιν τοῦ λαοῦ.
Ναί, σωστά…
Μὰ ἡ λέξις λαὸς προέρχεται ἀπὸ τὴν λέξιν λᾶας, ποὺ σημαίνει βράχος, λίθος, πέτρα… Στὴν δοτικὴ ἡ λάξις «λᾶας» γίνεται λᾶος.
Πάλι μεταφορὰ τόνου. Πάλι ταὐτόσημες ἔννοιες…
Δῆλα δή, σὲ ἁπλᾶ ἑλληνικά, ἡ λαοκρατία σημαίνει λιθοκρατία καὶ ἡ δημοκρατία λιποκρατία.

Διαλέγουμε.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτὸ ὑπερασπιζόμαστε… Ἤ τὸ λίπος ἤ τὸν λίθο.
Καλημέρα μας.Δημοκρατία.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply