Τὸ μόνον ποὺ ἀκόμη δὲν κάναμε εἶναι νὰ …ἐκδημοκρατίσουμε τὴν …Οὐκρανία!

Ο….. Ἕλληνας ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπίσημης ἐπισκέψεώς του στὸ Κίεβο τόνισε ὅτι ἡ Ἀθήνα
Ἡ Ἀθήνα λέμε…
…μπορεῖ ἐπίσης νὰ προσφέρῃ…
…τεχνογνωσία σὲ θέματα Συντάγματος καὶ κράτους δικαίου.Τὸ μόνον ποὺ ἀκόμη δὲν κάναμε εἶναι νὰ ...ἐκδημοκρατίσουμε τὴν ...Οὐκρανία!1

Ἔλα μ@υνὶ στὸν τόπο σου…!!!
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕτοιμη νὰ προσφέρῃ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια
ἃ ν θ ρω π ι σ τ ι κ η  …β οοοοο ή θ ε ι α!!!
στὴν Οὐκρανία καὶ νὰ ἀναλάβῃ περίθαλψη ἀσθενῶν,
δήλωσε σήμερα ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς, ὁ ὁποῖος πραγματοποιεῖ ἐπίσκεψη στὸ  Κίεβο, κατὰ τὴν διάρκεια κοινῆς συνεντεύξεως Τύπου ποὺ ἔδωσε μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Οὐκρανὸ ὁμόλογό του.
Ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς προσέθεσε ὅτι ἡ Ἀθῆνα μπορεῖ ἐπίσης νὰ προσφέρῃ τεχνογνωσία σὲ θέματα Συντάγματος καὶ κράτους δικαίου.

Θέματα Συντάγματος…θὰ ἐννοῆ τὴν Πλατεῖα του μὴ γ@μήσῳ καὶ τὴν ἀπαγκελωποίησή της…καὶ τὸ γιὰ δίκαιο εἶναι τοῦ μὴ γ@μήσῳ…
μᾶλλον μ@λάκας εἶμαι ἐγὼ ποὺ δὲν καταλαβαίνω…
Θὰ φρίξω τσυροπούλιά μου!

Ὁ κ. Κοτζιὰς ἀνέφερε, ἐπίσης, ὅτι οἱ κυρώσεις πρέπει νὰ βοηθοῦν τὴν εἰρήνη καὶ τὴν διπλωματία, ὄχι νὰ εἶναι «ἐργαλεῖο θυμοῦ» στὴν διεθνὴ πολιτική, ἐνῶ τὰ προβλήματα πρέπει νὰ λύνονται μὲ διαπραγματεύσεις, ὄχι στρατιωτικὲς λύσεις. Στηρίζουμε τὴν κυριαρχία τῆς Οὐκρανίας καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Συμφωνίας τοῦ Μίνκ, τόνισε ὁ ὑπουργός.
Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ Οὐκρανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Πάβλο Κλίμκιν εὐχαρίστησε τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ὑποστήριξή της πρὸς τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα καὶ κυριαρχία τῆς χώρας του καὶ τὴν προσφορὰ ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας.

Ἐδῶ μᾶς παίρνουν τὴν δικιά μας…στὴν Οὐκρανία πᾶμε χειμωνιάτικα χωρὶς ἀρβύλες οἱ μ@λάκες…Τὸ μόνον ποὺ ἀκόμη δὲν κάναμε εἶναι νὰ ...ἐκδημοκρατίσουμε τὴν ...Οὐκρανία!3

Ἔλεγα νὰ μὴν…μᾶς!
Ῥὲ σεῖς ΔΕΝ τρώγεστε μὲ τίποτα…

Τὶ ‘χες Γιάννη τὶ ‘χα πάντα

Μὲ συνευντέξεις στὸ Stern δὲν φτιάχνουμε ῥὲ σεῖς μιὰ χώρα…
Ἡ μίση Ἑλλὰς στὴν σειρὰ εἶναι τοῦ ΙΚΑ καὶ περιμένει…κι ἐμεῖς θὰ πᾶμε νὰ βοηθήσουμε τοὺς Οὐκρανούς…
Ὅπως κάποτε τὴν Σομαλία…Ναὶ τὴν ταΐσαμε κι αὐτὴν καὶ πεινάμε ἐμεῖς τώρα γαμωτοξεστραβοπελέκι σας…γ@μιέστε ὅλοι σας μὲ τὴν σειρά…κι οἱ Σομαλοὶ μαυραγορῖτες ἔγιναν πάγκαλοι
!

Καιρὸς νὰ ἔλθῃ τὸ ΚΚΕ καὶ ἡ χρυσῆ αὐγὴ καὶ ὅ,τι βγεῖ κουφᾶλες…
Θὰ πὰ νὰ βοηθήσουμε τοὺς οὐκκκκρανούς!
Τὶ κάβλα κι αὐτή!
Νὰ τοὺς στείλουμε τὸν προκομένο νὰ τοὺς φτιάξῃ…
Ῥεζίληδες!
Τὸν παυλὸ ἐννοῶ…ἐγὼ δεν ἔχω τίποτα μὲ τὸ τομάρι…τὰ τσυριζάκια ἐδῶ καὶ κάτι χρόνια τόνε βρίζανε…καὶ τώρα καταπίνουν τὸν πελαργὸ ὁλόκληρο ἀπὸ τὸ ῥάμφος πρῶτα…
Μεγάλη μπουκιά…πές…
μεγάλη κουβέντα κατάπιε!
Σᾶς τὸν ἔχωσαν στὰ μοῦτρα κι εἴπατε «ντάξ»…
μὴν θιγῇ  ἡ ἰσσοροπία…ἀνισσόροποι!

Καμμένε εἶσαι πιὰ κάρβουνο…Τσίπρα…βᾶλε τοὺς δύο μυρίους plus
νὰ ἐργαστοῦν…γιὰ δὲν σὲ βλέπω καλῶς…κι ἆσε τὶς μαλακίες λέμε…
Τὸ ὄχημα ἔχει μείνει ἀπὸ …διαφορικὸ κι ἐμεῖς κυττᾶμε νὰ γυαλίσουμε τὶς γρατζουνιές…
Σ’ ἔχουν ξεφουσκώσει ἄμοιρε ῥαγιά…κι ἔχεις ἀπελπιστεῖ… Μὲ τὸ δίκηο σου!

Ὁ λύκος λένε….χμμ καὶ περιμένουμε ἐμεῖς νὰ ἀλλάξῃ μὲ τὸ λυκόπουλο…Τὸ μόνον ποὺ ἀκόμη δὲν κάναμε εἶναι νὰ ...ἐκδημοκρατίσουμε τὴν ...Οὐκρανία!2

Ἀβραὰμ Ἀτταλιάδης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply