Τὸ ΤΑΙΠΕΔ αὐξάνει τὴν «περιουσία του» ἀν τὶ νὰ …ΚΑΤΑΡΓΗΘῌ καὶ μᾶς καλεῖ νὰ συμφωνήσουμε στὸ πλιάτσικο!!

Τὸ ΤΑΙΠΕΔ αὐξάνει τὴν «περιουσία του» ἀν τὶ νὰ ...ΚΑΤΑΡΓΗΘῌ καὶ μᾶς καλεῖ νὰ συμφωνήσουμε στὸ πλιάτσικο!!«…Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο περιλαμβάνει 277 τουριστικά ακίνητα ανά την Ελλάδα, με σημαντική ποικιλία όπως τα πρώην Ξενοδοχεία Ξενία, Μαρίνες, Κάμπινγκ, Γκολφ, Χιονοδρομικά Κέντρα, Μουσεία, Σπήλαια, Τουριστικά Περίπτερα, Ιαματικές Πηγές αλλά και σημαντικού μεγέθους και προοπτικών εκτάσεις προς τουριστική αξιοποίηση, 12 Ολυμπιακά Ακίνητα, καθώς και 71.000 περίπου τίτλους ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου….»

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο «επανεκκινήσεως» της οικονομίας με αύξηση της περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ και ρύθμιση ανυπάρκτων οφειλών …

Σε «πλήρη ακολουθία» με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ περί προστασίας του Δημοσίου πλούτου με παύση των ιδιωτικοποιήσεων, κατάργηση του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και εθνικοποίηση – κοινωνικοποίηση των στρατηγικών τομέων και στρατηγικών επιχειρήσεων της οικονομίας, η παραχώρηση του συνόλου των δημοσίων ακινήτων της ΕΤΑΔ και κυρίως των ΠΑΡΑΛΙΩΝ της Αττικής στο ΤΑΙΠΕΔ, με σκοπό να πληρωθούν οι δανειστές και να εξοφληθεί το απεχθές δάνειο που θα διέγραφε μερικώς με το που θα ανελάμβανε την εξουσία.

Συγκεκριμένα: Εχθές δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση (που θα κρατήσει έως την 16 Μαρτίου 2015, 14:00) το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Πώς θα γίνει η επανεκκίνηση;;;; Με την καταβολή σε 100 δόσεις των «οφειλών» που έχουν προκληθεί κυρίως λόγω υπέρογκης και αντισυνταγματικής φορολογίας, με την κατάργηση και εκκαθάριση της εταιρείας Παράκτιο Μέτωπο που είχε συσταθεί για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και με την συγχώνευση δια απορροφήσεως από το ΤΑΙΠΕΔ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.)!
Όσο για το ΤΑΙΠΕΔ σας θυμίζω ότι ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 με στόχο να «αξιοποιηθεί» η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Η διάρκεια του ταμείου έχει οριστεί, αρχικά, στα έξι (6) έτη. Ο ιδρυτικός του νόμος 3986/2011, περιλαμβάνει τις εξής διατάξεις:

 1.  Με τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων θα πληρώνονται αποκλειστικά οι δανειστές. (άρθρο 1, παράγρ. 2)
 2. Το Δημόσιο παραιτείται από τα έσοδα που προκύπτουν από την ιδιωτική περιουσία του και τα παραχωρεί στο ΤΑΙΠΕΔ. (άρθρο 2, παράγρ. 5)
 3. Ότι ιδιωτικοποιείται δε μπορεί να αναμεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο. (άρθρο 2, παράγρ. 7)
 4. Μπορεί να γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση σε εμπράγματα δικαιώματα τρίτων (π.χ. ιδιωτών) αν κρίνονται αναγκαία για ένα επενδυτικό σχέδιο. Τη δαπάνη της απαλλοτριώσεως την πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο και όχι ο επενδυτής (άρθρο 2, παράγρ. 8) κλπ κλπ

Πέραν της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, που σύμφωνα με τον νόμο 3986/2011 θα μεταβιβαζόταν σταδιακά μέχρι το 2015, με τον νόμο 4038/2012  (γνωστό ως πολυνομοσχέδιο-Ιανουάριος 2012), στο άρθρο 7, αποφασίσθηκε να μεταβιβαστούν στο ΤΑΙΠΕΔ και ΟΛΑ τα υπόλοιπα ακίνητα στην χώρα, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε δημόσιες επιχειρήσεις που συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: ΤΑΙΠΕΔ – Το ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας Δημοσίου που ξεπουλάει την Ελλάδα

Τώρα δείτε από περιέργεια το ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο περιλαμβάνει 277 τουριστικά ακίνητα ανά την Ελλάδα, με σημαντική ποικιλία όπως:

 • τα πρώην Ξενοδοχεία Ξενία,
 • Μαρίνες, Κάμπινγκ,
 • Γκολφ,
 • Χιονοδρομικά Κέντρα,
 • Μουσεία,
 • Σπήλαια,
 • Τουριστικά Περίπτερα,
 • Ιαματικές Πηγές
 • αλλά και σημαντικού μεγέθους και προοπτικών εκτάσεις προς τουριστική αξιοποίηση,
 • 12 Ολυμπιακά Ακίνητα, καθώς και
 • 71.000 περίπου τίτλους ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Το χαρτοφυλάκιο των δημοσίων ακινήτων (ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου) περιλαμβάνει ένα σύνολο εβδομήντα μίας περίπου χιλιάδων περιουσιακών στοιχείων, όπως συνοπτικά ταξινομούνται στον πίνακα που ακολουθεί:

Είδος Ακινήτου Αριθμός Έκταση
Αστικά 11.937 56.622.815
Αγροτικά 23.928 1.227.927.641
Παράκτια 2.187 161.968.315
Γήπεδα 7.373 127.161.163
Νησιά 597 233.088.958
Δάση 632 556.800.718
Αρχαιολογικοί χώροι 538 6.229.914
Οικισμοί 209 987.769
Λοιπά 24.058 1.057.084.202
Σύνολο 71.459 3.427.871.494
(
) Σε m2

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Το χαρτοφυλάκιο τουριστικών ακινήτων περιλαμβάνει ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία όσο και από το φυσικό τους κάλλος. Σε αρκετά από αυτά είχαν αναπτυχθεί από τον ΕΟΤ τουριστικές υποδομές, ενώ υπάρχουν και σημαντικής επιφάνειας και προοπτικών ακίνητα, που αποτελούν την κρυμμένη δυναμική του τουριστικού χαρτοφυλακίου της Χώρας.

Είδος Ακινήτου Αριθμός
Μεγάλες εκτάσεις * 27
Μαρίνες 7
Ξενοδοχεία Ξενία 31
Τουριστικά Περίπτερα 26
Ιαματικές πηγές 20
Campings 12
Χιονοδρομικά κέντρα 3
Συνοριακοί σταθμοί 2
Λοιπές εκτάσεις/Αιγιαλοί 136
Μνημεία 2
Νησίδες 6
Σπήλαια 1
Αρχοντικά 4
Σύνολο 277
(*) Με επιφάνεια > 100.000 m2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Πρόκειται για ένα σύνολο 12 από τα 23 συνολικά συγκροτήματα, τα οποία κατασκευάστηκαν για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004». Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σήμερα στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ ΑΕ είναι οι εξής:

Ονομασία Ακινήτου Εμβαδόν
γηπέδου
1. Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας 44
2. Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου 757
3. Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου 1.029
4. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου 306
5. Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά 2.002
6. Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων 79
7. Κέντρο Γραπτού Τύπου 14
8. Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου 93
9. Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή –
10. Παμπελοποννησιακό Στάδιο 152
11. Παγκρήτιο Στάδιο 198
12. Πανθεσσαλικό Στάδιο 126
Σύνολο 4.800
(
) Στρέμματα

 

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ  μπορείτε να δείτε το χαρτοφυλάκιο του, ποιες ιδιωτικοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη , πόσα λεφτά  «κονόμησαν» έως τώρα κλπ

ΤΕΛΟΣ,

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών Νάντια-Όλγα Βαλαβάνη ​και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης, ​καλ​ούν​ όλους τους πολίτες και κάθε κοινωνικό εταίρο να συμμετάσχουν ​από σήμερα ​στην διαβούλευση και να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και την Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 14:00​,​ προκειμένου​ να ​συμβάλλ​ουν​ στην​ βελτίωση των διατάξεων του προτεινομένου νομοσχεδίου.

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

πηγή

(Visited 55 times, 1 visits today)
8 thoughts on “Τὸ ΤΑΙΠΕΔ αὐξάνει τὴν «περιουσία του» ἀν τὶ νὰ …ΚΑΤΑΡΓΗΘῌ καὶ μᾶς καλεῖ νὰ συμφωνήσουμε στὸ πλιάτσικο!!

 1. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ !!!!!!

  Ακούσατε τι είπε η Βαλαβάνη ή τι λένε ότι είπε ;;;;;

  Ν. Βαλαβάνη: Στην κοινωνική πολιτική τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:59

  Του Δημήτρη Δελεβέγκου

  Τα έσοδα που θα συγκεντρώσει το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων μέσω της αξιοποίησης της κρατικής ακίνητης περιουσίας θα κατευθυνθούν για την υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη σήμερα, κατά την ακρόαση από την επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης των κ.κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και Αντώνη Λεούση ως προτεινόμενων για τις θέσεις του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου, αντίστοιχα του ΤΑΙΠΕΔ.

  “Ηδη στο νομοσχέδιο (σ.σ.: για τις 100 δόσεις) το οποίο θα κατατεθεί αύριο υπάρχει άρθρο που ορίζει ότι το Παράκτιο Αττικό Μέτωπο διαλύεται και επιστρέφουν στην ΕΤΑΔ τα περιουσιακά στοιχεία του, αλλά και ότι η ΕΤΑΔ ΑΕ απορροφάται από το ΤΑΙΠΕΔ. Με τις δύο αυτές πράξεις δημιουργείται νέο ταμείο δημόσιας περιουσίας που στόχο έχει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τη στήριξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα χρησιμοποιούνται για τη στήριξη του κοινωνικού συστήματος του κράτους και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής. Το ΤΑΙΠΕΔ, έτσι όπως το ξέραμε, τελειώνει” σημείωσε.

  http://www.capital.gr/News.asp?id=2256136

  Βαλαβάνη: Στο ασφαλιστικό σύστημα τα έσοδα ΤΑΙΠΕΔ

  Σε συμπλήρωση της διάταξης που αφορά στο (πρώην πλέον) Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και έχει ενταχθεί στο σχέδιο νόμου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών όπως είπε στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Νάντια Βαλαβάνη.

  Με τη συμπλήρωση του άρθρου 24 ξεκαθαρίζεται ότι “το ΤΑΙΠΕΔ έτσι όπως το ξέραμε όπου τα έσοδα μετά από 10 ημέρες πήγαιναν στο λογαριασμό των δανειστών στην Τράπεζα της Ελλάδας, τελειώνει”.

  “ήδη στο νομοσχέδιο υπάρχει άρθρο που έχει συμπληρωθεί που ορίζει ότι το μεν Παράκτιο Αττικό Μέτωπο διαλύεται και επιστρέφουν πίσω στην ΕΤΑΔ τα ακίνητά του, η ΕΤΑΔ απορροφάται από αυτό που σήμερα ονομάζεται ΤΑΙΠΕΔ. Με αυτές τις δύο πράξεις δημιουργείται ένα νέο ταμείο Δημόσιας Περιουσίας που στόχο έχει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και τα έσοδα θα αξιοποιούνται για την κοινωνική πολιτική του κράτους και τη στήριξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με εξειδικευμένο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί αμέσως μετά”.

  http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1314056/valavanh-sto-asfalistiko-systhma-ta-esoda-taiped.html

  ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ;;;;

  Άρθρο 24
  Κατάργηση / Εκκαθάριση της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» – Συγχώνευση
  δια απορρόφησης από το ΤΑΙΠΕΔ της «ΕΤΑΔ Α.Ε.»
  1. α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» που συστάθηκε με το άρ. 16 του ν. 4146/2013 (Α’ 90) τίθεται σε εκκαθάριση και καταργείται.
  β. Το σύνολο των εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων που μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, επανέρχονται από το χρόνο μεταβίβασής τους, στον φορέα από τον οποίο παραχωρήθηκαν.
  2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) που συστάθηκε με την ΚΥΑ με αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 (Β’ 2779), δυνάμει του άρ. 14Β ν. 3429/2005 (Α’314), όπως ισχύει, απορροφάται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.).
  3. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου.

  http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/uploads/downloads/2015/03/SXEDIO_NOMOU_NEW.pdf

 2. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΔ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ;;;;

  Πως μια εταιρία (ΤΑΙΠΕΔ), με κατά πολύ μικρότερο κεφάλαιο από αυτό της ΕΤΑΔ, με διάρκεια που εκπνέει, χωρίς καμμιά γι΄αυτό αναφορά στη διάταξη, με προσωπικό απείρως μικρότερο από την ΕΤΑΔ και άλλη εντελώς οργανωτική δομή, με μοναδικό σκοπό την αποκρατικοποίηση και καμιά άλλη δραστηριότητα και συναλλαγές (πέραν της ανάθεσης έργου σε πληθώρα Συμβούλων), κρίνεται ορθολογικό να απορροφά την ΕΤΑΔ;; Η οποία μάλιστα δεν επιχορηγείται (ενώ το ΤΑΙΠΕΔ επιχορηγείται για τα λειτουργικά του έξοδα)και πρόσφατα έδωσε στο Δημόσιο μέρισμα 9 εκατομμύρια ευρώ;;; Τι σκοπό θα έχει το ΤΑΙΠΕΔ;;

  Πως θα συνυπάρξουν εντελώς διαφορετικές λειτουργίες (μισθώσεις, παραχωρήσεις, Υποκαταστήματα κλπ.). Πως από τη μια «στήθηκε» το ΤΑΙΠΕΔ έτσι ώστε να δρά εντελώς αποδεσμευμένο, με ακίνητα στα οποία έχει κυριότητα και από την άλλη, τώρα, θα έχει υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις της ΕΤΑΔ;;

 3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

  Δελτίο Τύπου

  Με το άρθρο 24 παρ. 2 σε άσχετο νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, που αφορά σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, όχι μόνο δεν καταργείται το ΤΑΙΠΕΔ αλλά αντίθετα η ΕΤΑΔ ΑΕ – στην οποία ανήκουν όλα τα ακίνητα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ολυμπιακών Ακινήτων και η περιουσία του ΕΟΤ – απορροφάται από το ΤΑΙΠΕΔ.

  Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3986/2011 του ΤΑΙΠΕΔ, όπως ισχύει σήμερα, προβλέπεται η αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης, των ακινήτων που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου το αντίτιμο να δοθεί στην εξόφληση του χρέους.

  Στο ίδιο άρθρο 24 παρ. 1 καταργείται μεν η Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ αλλά όλο σχεδόν το παράκτιο μέτωπο Σαρωνικού έχει περιέλθει με την παράγραφο 2 στο ΤΑΙΠΕΔ, καθώς ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ.

  Όσοι αγωνιστήκαμε μαζί και με τον ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση κατά της εκποίησης της δημόσιας περιούσιας από το ΤΑΙΠΕΔ δεν αποδεχόμαστε τα τετελεσμένα. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το άρθρο 24 παρ. 2 .

  Πληροφορίες :

  Πορτάλιου Ελένη, 2107512560, [email protected]
  Τότσικας Πάνος, 6979145366, [email protected]

  http://krisseis.blogspot.gr/2015/03/blog-post_519.html

  • Ξέρεις ποιό εἶναι τό πραγματικό μας πρόβλημα;
   Τὸ ὅ,τι ΜΟΝΟΝ ἐσύ, καὶ κάποιοι λίγοι ἀκόμη, νοιάζονται γιὰ τὸ τὶ συμβαίνει πραγματικά.
   Ἐὰν δῇς τὰ σχόλια, τὰ περισσότερα, ἀφοροῦν στὸ ὅτι κάποιοι θὰ χάσουν τὴν δουλειά τους κι ὄχι στὸ ὅτι ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες δουλοποιοῦνται.

Leave a Reply