Οἱ ἀνώτεροι ἄρχοντες τῆς χώρας σέ κατεπείγουσες συναντήσεις μέ …«ὑπέρ» οἰκονομολόγο;

Ποια ακριβώς σκοτεινή δύναμη επέβαλε στους ανώτατους πολιτειακούς άρχοντες (Πρόεδρο και Πρωθυπουργό) να συναντηθούν οπωσδήποτε με τον …«περιούσιο» οικονομολόγο Krugman;
Τι θα μας πει ο Krugman που εμείς δεν ξερουμε;
Οἱ ἀνώτεροι ἄρχοντες τῆς χώρας σέ κατεπείγουσες συναντήσεις μέ ...«ὑπέρ» οἰκονομολόγο;3

Οἱ ἀνώτεροι ἄρχοντες τῆς χώρας σέ κατεπείγουσες συναντήσεις μέ ...«ὑπέρ» οἰκονομολόγο;2Ζήτησε μήπως να του παρέχουν και …«καυτά κορίτσια» για να περάσει καλά;

Καυτὰ κορίτσια γιὰ τὸν …ὑπὲρ οἰκονομολόγο!

Σίγμα

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply