Ἐπιδεικνύοντας τὰ νέα iphone τους…

Λαθροπρόσφυγες μὲ ἐπιδότηση Ε.Ε.Ἐπιδεικνύοντας τὰ νέα iphone τους...

Μπαρμπανῖκος

Σημείωση

Κάπου εἶδα καὶ χειρόγραφη προσφορὰ βόνταφον γιὰ Συρίους καὶ κουφάθηκα.
Καταπιάστηκα μὲ κάτι ἄλλο καὶ μετὰ τὸ ἔχασα.
(γέρασα)!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply