Κακούργημα πλέον ἡ …ἐπιβίωσις τῶν Ἑλλήνων!!!

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων μάθαμε γιὰ μία κυριούλα ποὺ καλεῖται νὰ πληρώσῃ πρόστιμο 5.000 εὐρῶ, δίοτι πωλοῦσε …κουλούρια, δίχως ἄδεια. Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἀμέτρητα δισεκατομμύρια ΔΕΝ ἀναζητῶνται…
Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ Παπακωνσταντίνου ἐκρίθη …ἀθῶος καὶ μὲ ΜΟΛΙΣ 800 εὐρόπουλα θὰ πάη στὸ σπιτάκι του, ἄνετος καὶ χαλαρός, κι ἐπὶ πλέον …ἀθῶος!!!

Τὸ ἔγκλημα Παπακωνσταντίνου εἶναι …μικρότερο ἀπὸ τοῦ κάθε ἀπόρου ποὺ πουλᾶ κουλούρια, δίχως ἄδεια!!!

Ἡ συνέχεια τῆς διαπιστωσεως τοῦ πιστοποιημένου πλέον ἐγκλήματος, κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ῥόδο.

«…Σύλληψη ημεδαπού για υπαίθριο εμπόριο στη Ρόδο

Στις 23-4-2015 το μεσημέρι συνελήφθη στην πόλη της Ρόδου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου ένας 47χρονος ημεδαπός γιατί ασκούσε στάσιμο υπαίθριο εμπόριο, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, πουλώντας φρούτα….»

τοπικὰ νέα

Ταὐτοχρόνως μὲ τὰ παραπάνω, ποὺ ἔγιναν γνωστά, μαζὺ μὲ ΔΕΚΑΔΕΣ ἤ κι ἑκατοντάδες ἄλλα, ποὺ ΔΕΝ ἔγιναν γνωστά, ὁ Τσίπρας προωθεῖ σχέδιο νόμου, βάσει τοῦ ὁποίου ἡ μὴ ἀπόδοσις ΦΠΑ θὰ θεωρεῖται κακούργημα.
Δὲν θεωρεῖται κακούργημα ἡ λεηλασία τοῦ δημοσίου πλούτου ἀπὸ ὅλους τοὺς προκατόχους του.
Δὲν θεωρεῖται κακούργημα ἡ ΠΑΡΑΝΟΜΗ παραπομπὴ τῆς χώρας στὸ ΔΝΤ.
Δὲν θεωρεῖται κακούργημα ἡ ἀλλοίωσις τῆς λίστας Λαγκάρτ, ἡ ἐκχώρησις τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ἡ ἀναγνώρισις καὶ ἡ πληρωμὴ ἐπαχθοῦς χρέους, ἡ δουλοποίησις ΟΛΩΝ τῶν Ἑλλήνων, ἡ ἐξαπάτησις ἑκατομμυρίων Εὐρωπαίων πολιτῶν καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τῶν μεταλλαγμένων στὴν διατροφή μας…
…θεωρεῖται ὅμως ἔγκλημα τὸ νὰ πασκίζῃ ὁ κάθε φουκαρᾶς νὰ ἐπιβιώσῃ καὶ νὰ ζήσῃ τὰ παιδιά του.

Ἡ μή ἀπόδοσις τοῦ ΦΠΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ;;;;

Πόσο πιό μεγάλα κτήνη, πότε καί ποῦ;
Πόσο πιό πουλημένοι πιά;
Πόσο πιό κάτω;;

Φιλονόη

Υ.Γ. Συνειδητῶς ΔΕΝ πληρώνω τοὺς τοκογλύφους καὶ τὰ τσιράκια τους. Συνειδητῶς. Ἀπολύτως.

Leave a Reply