Πίσω ἀπό τήν BlackRock τί;

Οἱ ὕαινες τοῦ σιωνισμοῦ ἔχουν πάρει θέση γύρῳ ἀπὸ τὸ πτῶμα τῆς Ἑλλάδος, γιὰ ἕνα ἄκομα μεγαλειῶδες δωρεὰν γεῦμα, ποὺ ἐτοίμασαν οἱ δικοί τους ἄνθρωποί, ποὺ νομίζουμε ὅτι ἐμεῖς «ἐκλέξαμε». Πίσω ἀπό τήν BlackRock τί;

Καί σέ ποίους ἀνήκει ἡ BlackRock, πού «ὅλως τυχαίως» οἱ «ἀριστεροί» ἐπέλεξαν νά τοποθετήσουν τίς οἰκονομίες τους, ἀξίας μερικῶν ἐκατομμυρίων εὑρῶ;

Μὰ στοὺς ἡγεμόνες Rothschild φυσικά.

 «Σίγμα»

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply