«Ἀναγκαστικὲς πράξεις» κυβερνητῶν καὶ «κυβερνητῶν».

«Ἀναγκαστικὲς πράξεις» κυβερνητῶν καὶ «κυβερνητῶν».4-Ἡ σκόπιμη βύθιση τοῦ Lusitania «ἐπέβαλε» στὶς ΗΠΑ νὰ μποῦν στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
-Ἡ ἀναμενόμενη ἐπίθεση στὸ Pearl Harbour «ἐπέβαλε» στὶς ΗΠΑ νὰ μποῦν στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
-Ἡ πτώσης τῶν Διδύμων Πύργων «ἐπέβαλε» στὶς ΗΠΑ νὰ ξεκινήσουν τὸν πόλεμο κατὰ τῆς «τρομοκρατίας».

«Ἀναγκαστικὲς πράξεις» κυβερνητῶν καὶ «κυβερνητῶν».2-Τὸ στημένο ἐπεισόδιο στὰ Ἴμια «ἐπέβαλε» στοὺς ἑλληνορώνους πολιτικοὺς καὶ στρατιωτικοὺς ἠγέτες νὰ μᾶς φορτώσουν μὲ περισσότερα  ἀπὸ 10 τρισεκατομμύρια δραχμὲς χρέ, γιὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα…
«Ἀναγκαστικὲς πράξεις» κυβερνητῶν καὶ «κυβερνητῶν».1…ἀγοράζοντας F16, ποὺ μπάζουν νερά, μὲ χαλασμένα radar,
…τὰνκς ποὺ ξεφλουδίζουν,
…ἐλικόπτερά ποὺ ἔπαιρναν φωτιὰ στον ἀέρα καὶ
…ὑποβρύχιά ποὺ γέρνουν καί ποὺ δεν παραλάβαμε ποτέ. «Ἀναγκαστικὲς πράξεις» κυβερνητῶν καὶ «κυβερνητῶν».3

Πάντως σὲ τριάντα ἡμέρες ὅποιος δὲν θὰ ῥυθμίσῃ τὰ χρέη του στὴν ἐφορία, θὰ δεχθῇ κατασχετήριο! «Ἀναγκαστικὲς πράξεις» κυβερνητῶν καὶ «κυβερνητῶν».5
Οἱ φόροι ποὺ μαζεύουν ἀφοροῦν τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν παραπάνω μεταλλικῶν σκουπιδιῶν, ποὺ ἀγοράστηκαν ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ λαμόγια, ποὺ τώρα μᾶς κυβερνοῦν καὶ μᾶς ἀπειλοῦν μὲ κατασχέσεις τῶν σπιτιὼν μας. 

Τὰ ληξιπρόθεσμα χρέη τῶν 2.500.000 πολιτῶν, που ἀδυνατοῦν νὰ πληρώσουν καὶ ἀπειλοῦνται μὲ κατάσχεση, εἶναι λιγότερα ἀπὸ 6 Δισεκατομμύρια,  ἐνῶ τὰ ἐξοπλιστικὰ ἔφτασαν να κοστίσουν 32 ΔΙΣ.«Ἀναγκαστικὲς πράξεις» κυβερνητῶν καὶ «κυβερνητῶν».6
Τώρα ξέρεις ποῦ πηγαίνουν τὰ χρήματά σου…
…καὶ δὲν περισσεύει τίποτα γιὰ τὴν Ὑγεία καὶ τὴν Παιδεία, μὲ ἀποτέλεσμα ναὰ πληρώνῃς ἀπὸ τὴν τσέπη σου φάρμακα, ἐξετάσεις, νοσηλεία καὶ βιβλία.
«Ἀναγκαστικὲς πράξεις» κυβερνητῶν καὶ «κυβερνητῶν».8Διότι τὰ ΜΟΝΑ χρήματά που ΔΕΝ ἀναζητοῦν εἶναι αὐτά ποὺ ἔφυγαν στὶς ξένες βιομηχανίες ὅπλων, ποὺ εἶναι θυγατρικὲς τῶν σιωνιστικῶν Τραπεζῶν, οἱ ὁποῖες δάνειζαν ἁπλόχερα στὰ λαμόγια τῆς πολιτικῆς, γιὰ νὰ ἀγοράζουν ἀέρα κοπανιστὸ ἢ μεταλλικὰ σκουπίδια … μὲ ἐγγυήση τὰ δικά μας σπίτια καὶ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας.«Ἀναγκαστικὲς πράξεις» κυβερνητῶν καὶ «κυβερνητῶν».7

«Σίγμα»

(Visited 27 times, 1 visits today)
One thought on “«Ἀναγκαστικὲς πράξεις» κυβερνητῶν καὶ «κυβερνητῶν».

Leave a Reply