Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα; (β)

Πρὸ καιροῦ λοιπὸν γράφαμε γιὰ τὰ ἐθνικιστικὰ κόμματα ποὺ προωθῶνται καὶ τὰ ὁποία (τί …σύμπτωσις!!!) εἴτε λατρεύουν τὸ Ἰσραὴλ εἴτε σκέτο τὴν ἄμεσο δημοκρατία τοῦ πSoros!!!

https://filonoi.gr/2014/06/10/f-giati-proothoyntai-ethnikistika-kommata/

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;

Καιρὸς ὅμως νὰ ποῦμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους. Τὰ (φερόμενα ὡς) ἐθνικιστικὰ κόμματα προωθῶνται διότι τὸ ἐπόμενον στάδιον, ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν τὰ γνωστὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου μας, θὰ εἶναι αὐτὸ τῆς διαρκοῦς ἐμπολέμου καταστάσεως ὅλων μὲ ὅλους.
Κι ἔτσι ἐμφανίζονται κάθε λογῆς, λέει, ἐθκιστικὲς τάσεις, ποὺ στοχοποιοῦν τοὺς ἰσλαμιστές, κατὰ κύριον λόγον, ἀλλὰ οὐδέποτε τοὺς τοκογλύφους καὶ τὰ τσιράκια τους, ποὺ ἔστησαν τὸ σκηνικό.

Ξεκινώντας λοιπὸν ἀπὸ τὰ δικά μας, ἂς θυμηθοῦμε τὸν …«ἐθνικισταρά» καμμένο, ποὺ οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ τρέχῃ πίσω ἀπὸ τὰ ἀνθελληνικὰ σαπρόφυτα καὶ νὰ προσκυνᾷ τὸν παγκόσμιο σιωνισμό.

https://filonoi.gr/2015/04/01/ki-o-kammenos-lambanei-odhgies-apo-to-ebraiko-lompy/

Καί ὁ Καμμένος λαμβάνει …«ὁδηγίες» ἀπό τό ἑβραϊκό λόμπυ;

Ὁ Καμμένος προσφέρει τὶς θάλασσές μας στὶς ΗΠΑ καὶ τὸν ἀέρα μας στὸ Ἰσραήλ!

Τί εἶναι ἡ Ἀμερικανο-ἑβραϊκή Ἐπιτροπή AJC;

Ἀλλὰ αὐτὸς ἦταν τσυριζόπληκτος…

Mὰ καὶ οἱ (κάθε λογῆς) μπουμποῦκοι, ποὺ προετοιμάζονται γιὰ νὰ τὸν ἀντικαταστήσουν, ἔσπευσαν πρὸ καιροῦ νὰ δηλώσουν τὴν ἀπόλυτό τους ὑποταγὴ στὶς ἐντολὲς τοῦ σιωνισμο

Τί εἶναι ἡ Ἀμερικανο-ἑβραϊκή Ἐπιτροπή AJC;

 

https://filonoi.gr/2018/05/22/bia-apo-bia-exei-diafora/

Βία ἀπὸ βία ἔχουν …διαφορά!!!

Ὅπως φυσικὰ τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ στὴν Κύπρο ἤδη ἀπὸ καιρό…

Τί εἶναι ἡ Ἀμερικανο-ἑβραϊκή Ἐπιτροπή AJC;

Συνηθισμένοι ἐμεῖς στὶς κωλοτοῦμπες τέτοιων τύπων.
Τί συμβαίνει ὅμως εἰς τόν κόσμον;

Νὰ θυμηθοῦμε τὴν Βραζιλία καὶ  τὴν ἐκεῖ …σιωνιστόπληκτο ἄνοδον τοῦ …ἐθνικισμοῦ!!!

https://filonoi.gr/2018/11/06/latremeno-to-israhl-kai-apo-toys-akro-deksioys/

Λατρεμένο τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς …ἀκρό-δεξιούς!!!

Ἐνᾦ ἤδη ὁ Μπολσονάρο (Βραζιλία) ἑτοιμάζεται νὰ μεταφέρῃ τὴν πρεσβεία τῆς Βραζιλίας ἀπὸ τὸ Τὲλ Ἀβὶβ στὴν Ἱερουσαλήμ…

Ὅπως φυσικὰ τὸ ἴδιο ἑτοιμάζεται νὰ κάνῃ καὶ ὁ …«ὑπέρ-πατριώταρος» τῆς Ἰταλίας Σαλβίνι…

…ἀκολουθώντας τὰ ἴχνη τοῦ τραμπάκουλα…

…ποὺ πρῶτος ἔσπευσε νὰ ἀποδείξῃ πὼς οὐδόλως …ἐνδιεφέρετο νὰ διασφαλίσῃ τὰ συμφέροντα τῶν Ἀμερικανῶν πολιτῶν, παρὰ μόνον νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων καί, ἐπὶ τῆς οὐσίας πυροδοτώντας κι αὐτός, ὅπως κι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, νέες ἐκρήξεις στὴν Μέση Ἀνατολή…
…ὄχι φυσικὰ γιὰ τὸ καλό μας!!!

Τὰ ἴδια λοιπὸν συμβαίνουν ἤδη καὶ στὴν Αὐστρία, ὅπου ἐπίσης ὁ …«ἀκρο-ἐθνικισμός», ποὺ ὑπηρετεῖ διαρκῶς τὸν σιωνισμό, ἀνέρχεται…

Ὅμοίως καὶ στὴν Γαλλία…

https://filonoi.gr/2017/05/10/giati-makron-ki-oxi-lepen/

Ὥρα τῆς Λεπέν;

Γιατί ὁ Μακρόν κι ὄχι ἡ Λεπέν;

Ὅμοίως καὶ στὴν Γερμανία, ὅπου, βεβαίως βεβαίως (ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ), τὸ φιλο-ἰσραηλινὸ (ἐπισήμως πλέον) ἀκρο-ἐθνικιστικὸ κόμμα AfD, ἔρχεται νὰ ἀποδείξῃ πὼς ὁ (χὰ χὰ χά…!!!) ἀναδυόμενος ἀκροδεξιὸς χῶρος εἶναι πιστὸ σκυλάκι τῶν σιωνιστῶν τοῦ κόσμου μας…

συμβαίνει…

Ἐννοεῖται πῶς πρῶτοι στὴν σειρὰ εἶναι οἱ ἐλεγχόμενοι ἐκ τῶν ὀργανώσεων τοῦ πSoros ῥᾶμα καὶ ζάεφ…
Κι ἔτσι στὴν Ἀλβανία ὁ ἀκραῖος ὑπέρ-ἐθνικισμὸς προβάλλεται ἀπὸ ὁπουδήποτε καὶ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο…

Ξεκινοῦν ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου (γ)

Ξεκινοῦν ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου (γ)

Ξυπνᾶ ὁ «ἐθνικισμὸς τῶν λαῶν» μὲ τὶς εὐλογίες τῶν …σιωνιστῶν»!!!

Καθὼς ἐπίσης καὶ στὰ Σκόπια…

https://filonoi.gr/2018/11/23/thelei-o-kafros-na-kryfthh-kai-h-xara-den-ton-afhnei-g/

Θέλει ὁ κάφρος νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (γ)

Ἀλλὰ καὶ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ στὸν κόσμο μας…
Βλέπετε… Δ
ηλώνοντας ἀνοικτὰ πλέον τὴν λατρεία τους πρὸς τὸ Ἰσραήλ, δηλώνουν ἀνοικτότερα πὼς κάτι ἄλλο ἐξυπηρετοῦν καὶ οὐδέποτε τὸν ἔμφυτο πατριωτισμὸ τῶν λαῶν. Αὐτὸν τὸν ἔμφυτο πατριωτισμὸ ὅμως μεριμνοῦν διαρκῶς γιὰ νὰ τὸν καπελώσουν καὶ νὰ τὸν χειραγωγήσουν καταλλήλως, πρὸ κειμένου νὰ βλέπουμε ἐμεῖς ὡς ἐχθρούς μας τοὺς ὁποιουσδήποτε, μὰ οὐδέποτε αὐτοὺς ποὺ στήνουν τὶς σχετικὲς παραστάσεις, ἀποπροσανατολίζοντάς μας τὸ βλέμμα…

Πῶς θά δικαιολογηθοῦν λοιπόν οἱ δικές μας ἐνασχολήσεις μέ τούς ὁποιουσδήποτε (φερομένους ὡς) κακούς; Πῶς θά γίνουμε ἅπαντες, σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ πλανήτου μας, ἀρκούντως (βολικοί) …ἐθνικιστές, γιά νά κυττᾶμε μόνον αὐτό πού μᾶς παρουσιάζουν ὡς ἐχθρικό καί νά μήν βλέπουμε τόν πραγματικό μας ἐχθρό, πού σκηνοθετεῖ ὅλην αὐτήν τήν παράστασιν;…

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

…δίδοντάς μας τὴν ψευδαίσθησιν τῆς αὐτοδιαχειρίσεώς μας…
…ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι δῆλα δή, ἀρεσκόμεθα νὰ πιστεύουμε πὼς ἐπιλέγουμε…
(μποῦ χὰ χὰ χά…!!!)

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».

Σοσια-λΗστές!!!

Μία οὐσιώδης λοιπὸν λεπτομέρεια αὐτοῦ τοῦ (κατὰ εἰδικὴν παραγγελία) ἀναφυομένου «ἐθνικισμοῦ» εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀφοσίωσις στὸ Ἰσραὴλ καὶ ἡ τυφλὴ ὑποταγὴ στὸν παγκόσμιο σιωνισμό. Κι ἔτσι βλέπουμε νὰ ἀναδύεται μία παγκόσμιος τάσις ἀπολύτου ἀφοσιώσεως καὶ λατρείας, ὄχι τόσο στὸ Ἰσραήλ, ἀλλὰ ξεκάθαρα στὸν σιωνισμό. Ἐάν, γιὰ παράδειγμα, ἐδίδετο γραμμὴ ἀποπομπῆς τοῦ Ἰσραῆλ, ἀπὸ τὸν «πεπολιτισμένο κόσμο» μας, τότε θὰ βλέπαμε τὸ ποῦ θὰ κατέληγαν οἱ νετανιάχου τοῦ κόσμου μας.

Φιλονόη

Σημείωσις

Νὰ ἐνθυμούμεθα διαρκῶς καὶ τὰ τῆς Οὐκρανίας, ποὺ ἐξ ἀρχῆς τὸ πείραμε ἀπεδείκνυε ἄκρατο ἀκρό-ἐθνικισμό, ἔως νὰ ἐπικρατήσουν πλήρως οἱ σιωνιστές.
Μετὰ μᾶς …ἐτελείωσαν!!!

https://filonoi.gr/2014/06/10/f-giati-proothoyntai-ethnikistika-kommata/

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;

Εἴπαμε φιλοσιωνιστικὰ κόμματα, μὲ «ἐθνικιστικά» χαρακτηριστικά. Ὅπως ἀκριβῶς ἦσαν τόσες δεκαετίες, ποὺ ἦσαν ὅλα αὐτὰ καὶ ἀριστερίζοντα καὶ σοσιαλιστικά.
Παραμένουν σοσιαλιστικὰ ἀλλὰ μὲ ἄλλες …βιτρίνες!!!

Ἀγαποῦν λοιπόν τούς ἐβραίους ὅλοι αὐτοί;
Ὄχι, ὄχι… δὲν θὰ ἀγαπήσουν τοὺς ὀρθοδόξους ἑβραίους ὅλοι αὐτοὶ οἱ νέοι …«ἐθνοσωτῆρες», παρὰ μόνον θὰ ὑπηρετοῦν τυφλὰ τοὺς γνωστοὺς τοκογλύφους, συμβάλλοντας, ὅσο χρειάζεται, γιὰ νὰ φιμωθοῦν – ἢ καὶ  γιὰ νὰ ἐξαφανισθοῦν, ἐὰν ἀπαιτεῖται- ἀκόμη καὶ οἱ ὀρθόδοξοι ἑβραῖοι, ἐφ΄ ὅσον αὐτοὶ δὲν ἐξυπηρετοῦν τὰ σχέδια τῶν τοκογλύφων.

Μόνον σιωνισμὸς λέμε… Μόνον…

Κάποιες ἐκ τῶν παραπάνω εἰκόνων προέρχονται ἀπὸ ἔρευνες τοῦ Σίγμα.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα; (β)

  1. Ἀκριβῶς ἔτσι εἶναι, Φιλονόη, καὶ μπράβο σου ὡς πρὸς τὴν -καθόλου εὐχερῆ ὑποθέτω- συλλογὴ τοῦ ὑλικοῦ. Νὰ προσθέσω κάτι; Ἐθνικισμὸς/πατριωτισμὸς καὶ ἰουδαῖοι εἶναι ἔννοιες ἐξ ἀρχῆς ἀσυμβίβαστες. Καὶ αὐτό, διότι στοὺς κόλπους οἱουδήποτε ἔθνους οἱ Ἰουδαῖοι, ἐφ’ὅσον ἔχουνε κάνει “συμβόλαιο (διαθήκη) μὲ τὸν Θεό, αὐτοθεωροῦνται ὡς “θεοί”, ἄρα πολὺ ἀνώτεροι ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους. Αὐτὸ τὸ εἶχε ἐπισημάνει τὸ 1970 ὁ Νικόλαος Καρμίρης, τότε καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ ἦταν ὁ μόνος ποὺ θανατώθηκε, τὸ 1975, στὰ πλαίσια τῆς “ἀποχουντοποίησης”. Ὁ Μπαμπινιώτης π.χ. ποὺ εἶχε διοριστῆ χουντικῷ τῷ τρόπῳ δὲν ἔπαθε τίποτα. Οὔτε ὁ Κορρὲς βέβαια, ὑπουργὸς Παιδείας ἤ κάτι τέτοιο, ἐὰν θυμᾶμαι καλά.
    Ὡς πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, γἐνος μισάνθρωπο κατὰ τὴν -παλαιὰ ἐξυπακούεται- ἑλληνικὴ Ἐκκλησία, διαχρονικῶς ἰσχύει ὅ,τι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἶχε κατηγορηματικῶς δηλώσει (σύμφωνα μὲ τὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο): πατέρας τους εἶναι ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς. Καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἀποτελοῦν ἀερολογίες “πρὸς ἐξαπάτησιν τῶν ἁπλουστέρων”.

Leave a Reply