Ὥρα τῆς Λεπέν;

Οἱ σχετικὰ πρόσφατες ἀμερικανικὲς ἐκλογές, μὲ τοὺς δύο ὑποψηφίους τῶν …Rothschild (καλὴ καὶ κακὴ ὄψις τοῦ ἰδίου νομίσματος) ἐμπεριεῖχαν μίαν ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα λεπτομέρεια, ἀναφορικῶς μὲ τὸ νέος εἶδος τῆς προπαγάνδας, ποὺ ἀσκεῖται ἐπάνω στοὺς λαούς, μὰ ἰδίως γιὰ τὸ ποιός, πράγματι, κάνει κουμάντο καὶ στὰ ἐκλογομαγειρέματα.

Ψηφοφόρων ἐλευθέρα ἐπιλογή;

Ἡ λεπτομέρεια αὐτὴ ἐτιτλοφορεῖτο ὡς …«ἐμφύλιος (ἢ πραξικόπημα) στὶς Η.Π.Α.», εἶχε τὶς βάσεις του στὶς ἄνευ ὁρίου ἀποκαλύψεις τῶν WikiLeaks γιὰ τὴν Κίλλαρυ (ποὺ …παρεπιπτόντως, ἐδῶ καὶ κάτι μῆνες, χάσαμε!!!), μέσῳ τοῦ γνωστοῦ  μας πλέον συστήματος ἀποκαλύψεων  ὡς «Hillary Gate»…

Στὴν πραγματικότητα, κρίνοντας μόνον ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος (τί ἄλλο;;;) ἀντιλαμβανόμεθα πὼς κι ἐκεῖ οἱ ..μπατριῶτες εἶναι ἀναλόγου εἴδους μὲ τοὺς …«δικούς» μας. Τὸ μέγεθος τῶν ἐκεῖ ἀποκαλύψεων ἔλαβε τὴν μορφὴ χιονοστιβάδος, τὸ F.B.I. ἀνέλαβε (γιὰ μίαν ἀκόμη φορά) νὰ ἀποκαταστήσῃ τὶς ἀλήθειες, οἱ διώξεις κατὰ τοῦ ἱδρύματος τῶν Κλίντον, ἀλλὰ καὶ προσωπικῶς κατὰ τῆς Κίλλαρυ, ἦσαν (ἐπισήμως) βέβαιες, οἱ ἀμερικανικὲς ἐκλογὲς ἐπαρουσιάζοντο σὰν ἀγὼν δρόμου μεταξὺ τῆς παλαβῆς καὶ τοῦ αὐτοδημιουργήτου, γιὰ νὰ καταλήξουμε στὸ ξεκάθαρο ἀποτέλεσμα ὑπὲρ Τρᾶμπ, στὶς (ὑποκινούμενες ἐκ τῶν Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros) ἀντιδράσεις καὶ φυσικὰ στὶς ὁριστικὲς ἀποφάσεις καταστροφῆς ὅλου τοῦ πλανήτου, τὶς ὁποῖες καὶ χειροκροτοῦν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ προπαγάνδιζαν κατὰ τοῦ Τρᾶμπ.
Τί εἰρωνία;

Ἴδιο νόμισμα Τρᾶμπ καὶ Κλίντον!!!

Δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις στὴν πολιτικὴ καὶ στὶς «μπίζνες»!

Ἀποκάλυψις! Ἡ αὐριανὴ νίκη τοῦ Τρᾶμπ ἔκπληξις μέν, ἐφικτὴ δέ!!!

Κόψιμο γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές;

Σιγά… αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τοὺς κατέχοντες τὶς μεθόδους προπαγάνδας. Ἐμεῖς τὰ ἀντιλαμβανόμεθα ὡς …ἀποκαλύψεις καὶ ὡς …ἀγῶνες δρόμου καί, τελικῶς, ὡς …λαϊκὲς ἐντολές!!! Οἱ …λαϊκὲς ἐντολές, γιὰ τοὺς κατσαπλιάδες τοῦ πλανήτου δὲν ὑπάρχουν καὶ δὲν λαμβάνονται ὑπ΄ ὄψιν. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι κατσαπλιάδες «ἐκτρέφουν» μόνον ὑπάκουα ὑπανθρωπάρια, τὰ ὁποῖα φοροῦν κάθε εἴδους προσωπίδα, μὲ σκοπὸ νὰ καλύπτουν κάθε εἴδους ἐπιλογὴ (ἂς ποῦμε) ἰδεολογική, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ξεφεύγουν τὰ χαχολάκια, παγκοσμίως, ἀπὸ τὰ γνωστά μας μαντριά.
Κι ἀκριβῶς αὐτά, τὰ νέου τύπου κόλπα, χρησιμοποιοῦνται σήμερα γιὰ τὴν ἐπίσης ἐκλεκτὴ τῶν κατσαπλιάδων Μαρὶν Λεπέν.

 

Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν ΟΛΟΙ οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ τὶ σημαίνει «ἐθνικισμός».

Διότι, πολὺ ἁπλᾶ, οἱ μορφὲς τῆς προπαγάνδας ἄλλαξαν… Διότι, πολὺ ἁπλᾶ, οἱ λαοὶ ἀντιδροῦν πλέον ἀκριβῶς ἀνάποδα, ἀπὸ τὴν ἐπίσημο γραμμὴ ποὺ τοὺς δίδεται…

Θεωροῦνται ἐκλογές αὐτά πού συμβαίνουν στήν Γαλλία;

Ἡ Λεπὲν δὲν εἶναι καλὴ ἢ κακὴ γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ ὅπως κάθε ἄλλος ὑποψήφιος στὴν Γαλλία, εἶναι κακὴ γιὰ τοὺς Γάλλους, ἐφ΄ ὅσον ἐκτελεῖ ἐντολὲς καὶ δὲν ἐξυπηρετεῖ τοὺς ἰδίους τοὺς Γάλλους. Ἀπόδειξις τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου εἶναι τὸ ποιοὶ μετέχουν τοῦ κόμματός της…

Λεπὲν κατὰ Λεπὲν μὲ …σκηνοθέτη τὴν Νέα Τάξη!!!

Μουσουλμάνοι στήν Γαλλία ὑποστηρίζουν Λεπέν;

Οἱ εὐρωπαϊκὲς «πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεις»…

Γιατί προωθοῦνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;

Ὅπως ἀνέβασαν τὸν Χίτλερ, ἔτσι ἀνεβάζουν καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή…

Καὶ σαφῶς, γιὰ νὰ βοηθηθῇ καὶ νὰ φθάσῃ πρώτη στὴν Ἀρχή, ἀπὸ τὸ …πουθενά, μᾶς προέκυψε ὁ ἄνθρωπος τῶν τοκογλύφων, ποὺ σήμερα, ἡμέρα …«κρίσεως» κορυφώνεται, γιὰ τὴν …πάρτη του, τὸ Macron gate. Τόσο …αὐθόρμητον κι αὐτό, ὅσο καὶ τὸ ἀντίστοιχον τῶν Η.Π.Α..

Θαυμάσιος Μακρόν!!!

Καὶ ὤ…. (μία ἐπαναλαμβανομένη) …σύμπτωσις (ποὺ παύει φυσικὰ νὰ θεωρεῖται ὡς σύμπτωσις!!!)…!!! Λίγο πρὸ τῶν γαλλικῶν ἐκλογῶν ὁ ἐπίσημος ἀντιπρόσωπος τῶν Rothscild (βλέπε πρόσφατον παράδειγμα Κίλλαρυ) ἀντιμετωπίζει ἀκριβῶς τὸ ἴδιο φαινόμενον ποὺ ἀντιμετώπισε ἡ ὁμοϊδεάτης του, μερικοὺς μῆνες πρίν, στὴν ἄλλην πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ.

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;

Λέτε νά εἶναι τυχαῖον;; Ἤ ὄχι;
Λέτε νά δοῦμε τήν Λεπέν στήν ἐξουσία; Ἤ ὄχι;
Λέτε νά ἔγιναν οἱ Γάλλοι τά ἀπόλυτα χαχολάκια τοῦ πλανήτου; Ἤ ὄχι;
Ἔως τὸ βράδυ θὰ ξέρουμε…

Φιλονόη

Σημείωσις

Στὸν πλανήτη μας, ποὺ οἱ κατσαπλιάδες ἐλέγχουν ἀκόμη καὶ τὴν …ἀνάσα μας, δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις.
Ἡ Εὐρώπη ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἔχει μπεῖ σὲ μίαν πορεία δουλοποιήσεως τῶν λαῶν, μὲ νόμους καὶ μόνον, γιὰ νὰ μετατραποῦμε σὲ μίαν ἀπέραντη κομμουνιστικὴ ἀποικία τῶν κατσαπλιάδων, ὅπου ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ πεινοῦν καί, οἱ ἐλάχιστοι «τομεάρχες» θὰ ἀπολαμβάνουν ἰδιαίτερα προνόμια κι ἐξουσίες.
Τὸ «κλειδί» αὐτῶν τῶν, μεσαιωνικοῦ τύπου, μορφῶν ἀσκήσεως ἐξουσίας, εἶναι οἱ ἤδη ὑπογεγραμμένοι κι ἀποδεκτοί, ἐκ τοῦ συνόλου τῶν μελῶν κρατῶν, νόμοι.

Ὁ ῥόλος τῶν νομοθετῶν φθάνει στὸ πέρας του καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ὅλη ἡ Ἕνωσις, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν γνωρίζαμε. Ἤδη ἡ Μεγάλη Βρεταννία (ποὺ ἐπίσης οὐδόλως …τυχαίως ἐξῆλθε τῆς εὐρωπαϊκῆς πορείας), διατηρώντας τὸ νομικὸ (κεντρικὸ κι εὐρωπαϊκό) ἐκεῖνο νομικὸ πλαίσιον, ἐπισήμως ἀποκόβεται ἀπὸ τὴν Μοίρα τῶν ὑπολοίπων. Στὴν πραγματικότητα διατηρεῖ ὅλο τὸ νομομαγειρευτικὸ μόρφωμα (μὲ κάποιες, πιθανές, μελλοντικὲς προσαρμογές) καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ διαλύῃ τὶς ζωὲς τῶν Βρεταννῶν. Ἡ Γαλλία, καθὼς καὶ οἱ χῶρες τοῦ Νότου (Ἰταλία, Ἰσπανία, Ἑλλάς, Πορτογαλία) θὰ ἀκολουθήσουν συντόμως. Εἶναι θέμα ὁλίγων ἑβδομάδων πλέον. Στὴν πραγματικότητα ὅμως ἡ «Εὐρώπη τῶν Λαῶν» κατήντησε «Εὐρώπη τῆς ἐξοντώσεως τῶν Λαῶν.

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μὲ αὐτὸ ποὺ διαπιστώνουμε σήμερα στὴν Γαλλία, συνέβη καὶ στὶς Η.Π.Α., πρὸ μηνῶν.
Ἡ ἐποχὴ Ὀμπάμ(ι)α ἔληξε, τὰ ὑπογραφέντα παρέμειναν.
Τώρα πιά, βιώνοντας τὴν ἐποχὴ Τρᾶμπ(άκουλα) οἱ Ἀμερικανοὶ ἐλπίζουν σὲ κάτι καλλίτερον, ποὺ θὰ εἶναι …μία ἀπὸ τὰ ἴδια (μὲ τὶς σχετικὲς διορθωτικὲς φορολογικὲς πράξεις) καὶ πού, ἐπισήμως, διέφυγε τῆς κομμουνιστικῆς γραμμῆς Ὀμπάμ(ι)α, ἀλλὰ ἐμπράκτως ἐξακολουθεῖ ὡς εἶχε.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.
Τὸ ἐρώτημα ποὺ εὐλόγως ἀνακύπτει εἶναι τὸ ἐὰν θὰ προλάβη νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ σκηνικό.
Πάντως στὴν Γαλλία τελειώνουν σήμερα ἀπὸ τὰ «ἐπίσημα» καὶ προωθοῦνται πρὸς τὰ …«ἀνεπίσημα»!!!

εἰκόνα

(Visited 161 times, 1 visits today)
One thought on “Ὥρα τῆς Λεπέν;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ὁ Μακρόν κι ὄχι ἡ Λεπέν; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply