Οἱ εὐρωπαϊκὲς «πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεις»…

Ἐδῶ καὶ μερικὲς ἡμέρες μαθαίνουμε πὼς στὴν Οὐκρανία συμβαίνει τῆς …«ἐπαναστάσεως».
Ἐὰν ὅμως ἀναζητήσουμε λίγα περισσότερα στοιχεῖα, ἀναφορικῶς μὲ τὸ εἶδος τῆς «ἐπαναστάσεως», ποὺ συμβαίνει ἐκεῖ, θὰ ξαφνιαστοῦμε δυσάρεστα.
Θὰ μάθουμε, γιὰ παράδειγμα, πὼς οἱ Οὐκρανοὶ «ἐπαναστατοῦν» ὄχι διότι θέλουν νὰ ἐξέλθουν τῆς φασιστικῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως, ἀλλὰ μᾶλλον θέλουν νὰ εἰσέλθουν!!!

Ἡ ἐπανάστασις τῆς Οὐκρανίας ποὺ δὲν ἦταν …ἐπανάστασις!!!

Δὲν τοὺς ἀρκοῦσε, γιὰ παράδειγμα, τόσων ἐτῶν καταδυνάστευσις ἀπὸ τὴν Σοβιετικὴ Ἔνωσιν. Δὲν τοὺς ἀρκοῦσαν τόσες γενοκτονίες ποὺ ὑπέστησαν… Δὲν τοὺς ἀρκοῦσε τὸ πλιάτσικο, ἡ ἀλλοίωσις τῆς ἱστορίας τους, ἡ παραποίησις τῶν ἠθῶν τους, ἡ καταστρατήγησις τῆς λογικῆς τους, ἡ ἐπιβολὴ ἐλέγχου στὶς σκέψεις τους, ἡ μετατροπή τους σὲ δούλους ἀπὸ μίαν Ἔνωσιν-Ἔκτρωμα, φασιστικῆς νοοτροπίας, ἀλλὰ χρειάζονται ἐπανάληψιν τῶν ὅσων ὑπέστησαν, ἀπὸ ἀκόμη μίαν Ἔνωσιν, ἐπίσης ἀκριβὲς ἀντίγραφον αὐτοῦ ποὺ ἤδη βίωσαν.
Πιὸ ἀσθενὴς μνήμη σὲ λαό, πουθενά… Ἀκόμη κι ἐδῶ, ποὺ ἔχουμε ξεχάσῃ τὰ πάντα, κάποιοι ἀντιστέκονται…
Στὴν Οὐκρανία ὅμως, κατὰ πῶς μᾶς τὰ παρουσιάζουν, ὄχι μόνον δὲν ἀντιστέκονται ἀλλὰ ἔχουν παραδοθῇ ἀμαχητί.
Ἔτσι δέν θέλουν νά μᾶς κάνουν νά πιστέψουμε;

Καὶ ἰδοῦ ἡ ἀπόδειξις: Οὔπς;
Δέν εἶναι τόσο ἐπανάστασις ἡ «ἐπανάστασις»;
Μά τότε γιατί ὅλα τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαθλιώσεως κι Ἐξαπατήσεως πασχίζουν νά μᾶς πείσουν γιά τό ἀντίθετον;
Μήπως νά δοῦμε λίγο …πίσω ἀπό τίς εἰκόνες;

Ποιός διοργανώνει αὐτήν τήν «ἐπανάστασιν»; Μέ ποιά κίνητρα; Τί κερδίζει;
Πόσο πολύ χρειάζονται οἱ Οὐκρανοί τήν εἴσοδόν τους στήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωσιν;
Εἴδαμε λοιπὸν αὐτά:

Κι ἀπὸ μόνα τους εἶναι πολὺ ἀποκαλυπτικά…
Ἐὰν μάλιστα τὰ συνδυάσουμε καὶ μὲ κάποιες ἄλλες πληροφορίες, ποὺ παραμένουν δηλωτικὲς γιὰ τὴν προέλευσιν τῶν …ἐπαναστατημένων, τότε, δυστυχῶς, καταλήγουμε εὔκολα στὸ συμπέρασμα πὼς ναί, στὴν Οὐκρανία κάτι καθοδηγεῖται… Κάτι ἐλέγχεται… Κάτι τέλος πάντων δὲν εἶναι καὶ τόσο …αὐθόρμητον!!!
Χμμμ…
Παλαιοί, καλοί, συνήθεις γνώριμοι δῆλα δή…

Τοὺς ὁποίους ἔχω τὴν ἐντύπωσιν πὼς συναντῶ καὶ στὴν …Ἰταλία!!!
Μά τί λέω;
Γιὰ νὰ δοῦμε… Ἐμφανίζονται κι ἐκεῖ τά γνωστά σημάδια ἤ κάνω λάθος;

Ἀλλὰ δὲν βλέπω μόνον αὐτά…
Βλέπω πολλὰ ἀκόμη…
Κι ἐπεὶ δὴ μάθαμε μερικὰ ἀπὸ τὰ κόλπα τους, τώρα εἶναι περισσότερο προσεκτικοὶ κάποιοι… (Αὐτοὶ ντέ… Αὐτοὶ ποὺ ἀποφασίζουν, ἀκόμη, γιὰ τὶς τύχες τοῦ κόσμου μας… Κατὰ πῶς πιστεύουν φυσικά…!!!)
Πρὸ τοῦτο καὶ αὐτὰ ποὺ ἀνακαλύπτω, τὰ ἀνακαλύπτω μὲ δυσκολία…

Καὶ σὲ πιὸ …ἀνεπτυγμένο…

Ναί, ἀλλά τί ἔχουμε πῇ γιά τούς Anonymous:
Ἔ;

Ἔχουν σχέσι οἱ Anonymous μέ τό διπλό φονικό;

Μήπως οἱ Anonymous κτυποῦν τήν ἐλευθέρα διακίνησιν ἰδεῶν;

Οἱ ἀνώνυμοι καὶ οἱ Anonymous γιὰ τοὺς Ἕλληνες.

Οἱ Anonymous ἔριξαν καὶ τὴν σελίδα τῆς CIA!!!

Μήπως ἔχουμε πῇ πώς παραμένουν μία ἀκόμη μεθοδολογία καταστρατηγήσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων;
Ἀλλὰ ἄς μὴν σταθῶ ἐδῶ…
Ἄς δοῦμε τὸ τὶ πράγματι συμβαίνει στὴν Ἰταλία καὶ ἄς ἀποφασίσουμε μόνοι μας γιὰ τὸ ἐὰν ἐλέγχεται, καθοδηγεῖται ἤ εἶναι αὐτόνομος ἡ κάθε ἀντίδρασις.
Ἄς μιλήσουν οἱ εἰκόνες…

Ἀλλὰ κι ἐδῶ, μὲ ἄλλην περιβολή:

Καὶ πιὸ συγκεντρωμένα, μερικὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω, τὰ βλέπουμε ἐδῶ:

Καὶ πολλά, πολλὰ μικρόφωνα, ντουντοῦκες, ὀργανωμένες ἀντιδράσεις…

Χμμμμμ…

Ἔως καὶ λογότυπα βλέπω…

Σάν πολύ σύντομο δέν εἶναι ὅλο αὐτό γιά νά ἔχῃ καί σήματα, καί σημάδια καί λογότυπα;

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ λογότυπον μὲ παραξένεψε περισσότερο ὅλων…
Κάτι περίεργον συμβαίνει ἐδῶ…
Ἕνα ὅμως ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ παρετήρησα, στὴν «ἐπανάστασιν» τῆς Ἰταλίας, ἦσαν οἱ σημαῖες.
Πολλὲς σημαῖες.
Ὄχι, δὲν τὶς ἐπιδεικνύουν οἱ κλασσικοὶ ἀριστεροί-ἀριστεριστές-«ἐπαναστάτες»…
Ἁπλῶς ἐκεῖ δὲν διώκονται, ὅπως διώκονται ἐδῶ.
Θὰ τολμοῦσα νὰ ἰσχυριστῶ πὼς μάλλον προβάλλονται…  

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς προσέξτε τὶς παρακάτω εἰκόνες:

Ἔρχονται σὲ πλήρη ἀντίθεσιν μὲ τὸ γενικότερον κλίμα τῆς συναδελφώσεως τῶν λαῶν, τῆς πολυπολιτισμικότητος καὶ τῆς ὁμογενοποιήσεως… Μήπως λοιπόν κάτι ἄλλο συμβαίνει; Καί τί;

Ἀκόμη καὶ οἱ διεθνιστές, ὅπως ἴσως θὰ παρατηρήσατε, χρησιμοποιοῦν τὰ χρώματα τῆς Ἰταλικῆς σημαίας…
Μήπως λοιπόν τρέχει κάτι ἄλλο;Γιὰ προσέξτε ὅμως κι αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

Συνοδεύεται ἀπὸ αὐτὸ τὸ σχόλιον:

ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΡΑΝΩΝ ΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΤΑΛΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ
ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΤΕΣ
(ζούγκλα)

Ἐπεὶ δὴ ὅμως αὐτὴν τὴν πληροφορία δὲν τὴν καλοπιστεύω, ἀπὸ μόνη της, ἰδίως γιὰ τὸν τρόπο ποὺ συντάσσεται, θὰ ἐπιμείνω στὸ ὅ,τι   τὸ πρόβλημα γιὰ κάποιους εἶναι πὼς στὴν Ἰταλία ἐμφανίζονται πολλὲς σημαῖες… Πάρα πολλὲς σημαῖες… Σημαῖες ποὺ τοὺς τρομάζουν, ἰδίως ἐὰν ἀναλογιστοῦμε πὼς οἱ ἐθνικὲς σημαῖες λειτουργοῦν σὰν κόκκινο πανὶ γιὰ τοὺς διεθνιστές.
Ἀλλὰ τριμάζουν, αὐτοὺς ποὺ τρομάζουν, διότι ἔρχονται σὲ ἀντίθεσιν μὲ αὐτὰ ποὺ διδάχθηκαν πὼς πρέπει νὰ ὑπηρετοῦν.
Καὶ ναί, οἱ σημαῖες τῆς Ἰταλίας εἶναι μὲν «περίεργες» ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀνεξήγητες πλέον.
Ἁπλῶς στὴν Ἰταλία τὰ σχέδια δράσεως κάποιων ἐξελλίσσονται βάσει διαφορετικοῦ σεναρίου ἀπὸ αὐτὰ τὰ σενάρια ποὺ ἐξελλίσσονται στὴν Ἑλλάδα ἤ στὴν Ἰσπανία…

Ἄρα; Μήπως στήν Ἰταλία συμβαίνει κάτι ἀνάλογον μέ αὐτό πού συμβαίνει στήν Οὐκρανία;
Ἴσως… ἀλλὰ γιὰ ἄλλους λόγους..
Πάντως σαφῶς κάτι βρώμικα δάκτυλα ἔχουν χωθῇ κι ἐδῶ γιὰ νὰ βρωμίσουν τὰ πάντα καὶ νὰ ἐλέγξουν τὴν καλὴν πρόθεσιν τοῦ κάθε ἀγανακτισμένου Ἰταλοῦ.

Γιὰ πᾶμε ὅμως λίγο στὴν Καταλωνία.
Συζητοῦσα λοιπὸν μὲ κάποιον φίλο μου ἐχθὲς τὸ βράδυ καὶ μοῦ ζήτησε νὰ ἀναζητήσω πληροφορίες γιὰ τὸ τὶ συμβαίνει στὴν Καταλωνία.
Καὶ πράγματι, διεπίστωσα πὼς ἡ Καταλωνία, τῆς ὁποίας πρωτεύουσα εἶναι ἡ Βαρκελώνη, μόλις πρὸ δύο ἤ τριῶν ἡμερῶν ἀνεκοίνωσε πὼς θὰ διενεργήσῃ δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἀπόσχισίν της ἀπὸ τὴν Ἰσπανία…
Ναί, τὸ εἶπαν… Τὸ δημοψήφισμα ἀπεφασίσθῃ γιὰ τὶς 9 Νοεμβρίου τοῦ 2014. Λιγότερο ἀπὸ ἔτος δῆλα δή…
Ὅμως, ἐὰν ἐπισκεφθοῦμε τὴν ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ θὰ διαπιστώσουμε πὼς οὐσιαστικῶς ἡ Καταλωνία (ἤ Καταλονία) ἔχει μεγάλη αὐτονομία, ἀναφορικῶς μὲ τὴν ὑπόλοιπον Ἰσπανία… Συγκεντρώνει μάλιστα μεγάλο τμῆμα τῆς βαρειᾶς βιομηχανίας τῆς χώρας.
Κάτι ἀνάλογον δῆλα δὴ μὲ τὴν Βόρειον Ἰταλία…

Δῆλα δή;
Στὴν Καταλωνία δὲν ἔχουμε ἐπανάστασιν, δὲν ἔχουμε δικράνια, δὲν ἔχουμε ἀγανακτισμένους ἀλλὰ ἔχουμε ἀποσχίσεις…
Χμμμ…
Ἔμ ἐδῶ κάτι βρωμάει…
Ἐμεῖς κυττᾶμε τὸ δάκτυλο καὶ τὸ δάσος, αὐτὸ δῆλα δὴ ποὺ πράγματι συμβαίνει, μᾶς κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλο…

Νά κάνουμε λοιπόν λίγη ὑπομονή γιά νά διαπιστώσουμε πώς πράγματι πασχίζουν νά ἀπομονώσουν τμῆμα τῆς Εὑρώπης ἤ νά μήν κάνουμε καί νά ἀρχίσουμε κι ἐμεῖς, μέ τήν σειρά μας, νά μιμούμεθα τίς κινήσεις τῶν ἀνωτέρω;
Κι ἐάν μιμηθοῦμε συμπεριφορές τῶν ἀνωτέρῳ, ποιές θά εἶναι; Οἱ Ἰταλικές; Οἱ Οὐκρανικές; Ἤ οἱ Καταλανικές;
Ἐδῶ μᾶς θέλω…
Μήπως θά εἶναι κάτι κι ἀπό τά τρία; Μήπως, ὅπως πρὸ ἀνέφερα, σέ κάθε χώρα, ἀναλόγως τοῦ χαρακτῆρος τοῦ πληθυσμοῦ, ἐφαρμόζουν συνδυασμούς τῶν παραπάνω;
Γιὰ νὰ δοῦμε…
Οἱ ἐξελίξεις καλπάζουν κι ἐμεῖς ἁπλῶς τὶς καταγράφουμε…
Γιὰ τὴν ὥρα…

Φιλονόη.

 

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Leave a Reply