Ἡ ἐπανάστασις τῆς Οὐκρανίας ποὺ δὲν ἦταν …ἐπανάστασις!!!

Ἡ ἐπανάστασις τῆς Οὐκρανίας ποὺ δὲν ἦταν ...ἐπανάστασις!!!1Photoshop καὶ οἱ φωτογραφίες τοῦ CNN τῶν «μεγάλων» διαδηλώσεων στὴν Οὐκρανία… Ἡ ἐπανάστασις τῆς Οὐκρανίας ποὺ δὲν ἦταν ...ἐπανάστασις!!!2
Ὅπως ἔκαναν πρὶν λίγους μῆνες, μὲ τὴν φωτογραφία ἀπὸ τὸν Μαραθώνιο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ τὰ ΜΜΕ μᾶς πλάσαραν ὡς δῆθεν διαδηλώσεις ἐναντίον τοῦ Ἐρντογᾶν διάφορα «ἔγκυρα» ΜΜΕ ὅπως ἡ ΑΥΓΗ καὶ ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.Ἡ ἐπανάστασις τῆς Οὐκρανίας ποὺ δὲν ἦταν ...ἐπανάστασις!!!3

«Σίγμα»

Ἐν τάξει…
Τελικῶς οἱ Οὐκρανοὶ δὲν παλάβωσαν νὰ θέλουν νὰ εἰσέλθουν ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς Εὐρωπαϊκῆ δικτατορίας.
Ὁ πρόεδρός τους γιατί παρῃτήθῃ;
Καί μόνον αὐτό;

Γιὰ νὰ δοῦμε…
Τόσο ἠλίθιοι πιά αὐτοί οἱ Οὐκρανοί; Ἤ τόσο ἠλιθίους μᾶς θεωροῦν ἐδῶ στό Ἑλλαδοκαφριστάν; (Καὶ ὄχι μόνον φυσικά…!!!)

Ἐὰν εἴχατε διαβάσῃ τὸ κείμενόν μας:

Τὸ σύστημα ξέρει νὰ ἐλέγχῃ καὶ νὰ καπελώνῃ ὅλα τὰ κινήματα.

θὰ θυμᾶστε αὐτὴν τὴν φωτογραφία:Ἡ ἐπανάστασις τῆς Οὐκρανίας ποὺ δὲν ἦταν ...ἐπανάστασις!!!4

ὁποία, οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ἀποδεικνύει πὼς κάθε εἴδους ἐπανάστασις, ὅταν εἶναι ἀναμενομένη, εἶναι καὶ πολὺ καλὰ ἐλεγχομένη.
Ἡ ἐπανάστασις τῆς Οὐκρανίας ποὺ δὲν ἦταν ...ἐπανάστασις!!!5Διάβαζα λοιπόν, ὅλο χαρά, τὰ σχόλια φίλων γιὰ τὴν «ἐπανάστασιν» τῶν Οὐκρανῶν ποὺ ὅμως τελικῶς ἦταν ἀκόμη μία …φιέστα, σὰν αὐτὴν ποὺ ἔκανε τὸ μπιμπίκιον στὴν Χαλκιδική.

Τότε καλέ, ποὺ τοὺς ἑξακοσίους παρισταμένους τοὺς πολλαπλασίασε ἐπὶ τὸν …ἑαυτόν τους καὶ ἰσχυριζόταν πὼς κατάφεραν, μὲ ἀπειλές, μὲ ἐκβιασμούς, μὲ μεθοδεύσεις νὰ συγκεντρώσουν …λαοθάλασσα!!!Ἡ ἐπανάστασις τῆς Οὐκρανίας ποὺ δὲν ἦταν ...ἐπανάστασις!!!6
Τόσο πεπεισμένοι εἶναι δὲ γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς προπαγάνδας τους, ποὺ κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας μὲ τόσην ἔπαρσιν, ποὺ μᾶς ἀναγκάζουν πλέον νὰ μὴν τοὺς ἀντικρύζουμε μὲ γέλωτες ἀλλὰ μὲ λύπησι…

Εἰλικρινῶς, θὰ ἤθελα πάρα πολὺ νὰ μάθω πόσες ΜΚΟ, χρηματοδοτήσεις καὶ λοιπὲς ἄλλες συμφωνίες κρύβονται πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν «ἐπανάστασιν» ποὺ ὄχι μόνον δὲν εἶναι ἐπανάστασις ἀλλὰ γελοιοποιεῖ ἀκόμη καὶ τὸν πατέρα τῶν «ἐπαναστάσεων», τὸν Λένιν.

Πάντως, γιὰ νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφασι καὶ νὰ μὴν «πετᾶμε στὰ σύννεφα», καλὸ θὰ ἦταν νὰ κατανοήσουμε πὼς κάποιοι γνωρίζουν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, τὰ ὅσα ἀφοροῦν σὲ ἐμᾶς, τὶς προθέσεις μας, ἀκόμη καὶ τὶς ὅποιες ἐπαναστατικές μας ἀνησυχίες. Τὸ σύστημα ξέρει πολὺ καλὰ νὰ προασπίζῃ τὰ συμφέροντά του καὶ νὰ τὰ προστατεύῃ. Ἐπίσης γνωρίζει πολὺ καλὰ νὰ ἐλέγχῃ κάθε ἐκδήλωσι πρὸς ὄφελός του.
Ἐὰν λοιπὸν ἀκόμη, γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο, διατηροῦμε ψευδαισθήσεις περὶ ἐπαναστάσεων ποὺ θὰ πετύχουν, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ξεκινήσουμε μὲ τὸ νὰ πετάξουμε ΕΞΩ ἀπὸ τοὺς συνεργάτες, συντρόφους, παρέες μας, πρόσωπα ποὺ σχετίζονται μὲ κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω, καθὼς φυσικὰ καὶ πολλοὺς ἄλλους, ποὺ δὲν φαίνονται, ἀλλὰ εἶναι καλὰ «τοποθετημένοι δάκτυλοι» μέσα στὶς κοινωνίες μας.

Προσωπικῶς δὲν πιστεύω πὼς ἡ ἀνατροπὴ θὰ ἔλθῃ ἀπὸ τὸν δρόμο.
Ἄλλα χρειαζόμαστε…
Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ πιστεύω ἐγώ… Ἴσως νὰ κάνω καὶ λάθος…
Ἐὰν ὅμως δὲν κάνω λάθος, τότε ἔχουμε ἀκόμη ἀρκετὸν δρόμο νὰ διανύσουμε… Κι ὁπωσδήποτε ὄχι εὔκολο.

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 73 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ ἐπανάστασις τῆς Οὐκρανίας ποὺ δὲν ἦταν …ἐπανάστασις!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ εὐρωπαϊκὲς «πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεις»… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποῦ ἀναπτύσσεται ὁ πραγματικός νεοναζισμός; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply