Τὸ σύστημα ξέρει νὰ ἐλέγχῃ καὶ νὰ καπελώνῃ ὅλα τὰ κινήματα.

Τὸ σύστημα ξέρει νὰ ἐλέγχῃ καὶ νὰ καπελώνῃ ὅλα τὰ κινήματα.2

Τὸ σύστημα ξέρει νὰ καπελώνει ὅλα τὰ κινήματα. Πρὶν κὰν οἱ ἐνδιαφερόμενοι σκεφτοῦν νὰ ὀργανωθοῦν, τὸ σύστημα ἔχει ἤδη στήσει τὴν «ὀργάνωση» τὰ «σύμβολα», τὴν «διοίκηση» , τὶς «μεθόδους» ἀκτιβισμοῦ καθὼς καὶ τὴν ἀπαραίτητη ἐντατικὴ προβολή,  ὥστε κάθε ἄλλη αὐθόρμητη ΜΗ συστημικὴ ὀργάνωση κινήματος, νὰ φαντάζει περιθωριακὴ. Τὸ σύστημα ξέρει νὰ ἐλέγχῃ καὶ νὰ καπελώνῃ ὅλα τὰ κινήματα.1

Μία σελίδα γιὰ τὰ δικαιώματα τῆς γυναίκας , φεμινιστικὴ , γεμάτη ἀπὸ τὶς φράσεις καὶ τὰ σύμβολα τῶν ΜΚΟ τοῦ Soros …
Ἀπὸ τὴ γροθιὰ τῶν Femen, τὸ OCCUPY Wall Street, τὴν ἀντιφασιστικὴ κι ἀριστερὴ προτίμηση κλπ.
Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι ὁ σκοπὸς αὐτῶν ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὸν θάνατο ἑκατομμυρίων παιδιῶν καὶ γυναικῶν … δὲν εἶναι ἡ προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν… ἀλλὰ ἡ χειραγώγηση καὶ ὁ ἔλεγχος ὁποιασδήποτε πραγματικῆς φεμινιστικῆς δράσης.
Ἄλλωστε ἡ ἐπιλογὴ τῶν στόχων τῶν FEMEN συμβαδίζει ἀπόλυτα μὲ τοὺς ἐχθρούς της διεθνιστικῆς Νέας Τάξης…
Στὸ στόχαστρο μπαίνουν ὅλες οἱ θρησκεῖες (πλὴν αὐτῆς τῶν ἐκλεκτῶν), ὁ Πούτιν,  ἡ κρατικὴ GAZPROM, οἱ ἐθνικιστὲς κλπΤὸ σύστημα ξέρει νὰ ἐλέγχῃ καὶ νὰ καπελώνῃ ὅλα τὰ κινήματα.3

Κι ὅπου εὐδοκιμοῦν τὰ «αὐθόρμητα» κινήματα τοῦ δῆθεν φεμινισμοῦ καὶ τῶν δῆθεν ὑποστηρικτῶν τῶν gay … εἶναι διαπιστωμένη ἡ μείωση τῶν γάμων καὶ τῶν γεννήσεων.
Ἄλλωστε ἀγαπημένο θέμα γιὰ προώθηση εἶναι οἱ ἀμβλώσεις, στὶς ὁποῖες ἀντιτίθεται ἡ Καθολικὴ ἐκκλησία κυρίως…μέχρι νὰ δοῦμε πὼς θὰ κινηθεῖ κι ὁ νέος Ἰησουίτης Πάπας.

«Σίγμα»

(Visited 40 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τὸ σύστημα ξέρει νὰ ἐλέγχῃ καὶ νὰ καπελώνῃ ὅλα τὰ κινήματα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἐπανάστασις τῆς Οὐκρανίας ποὺ δὲν ἦταν …ἐπανάστασις!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ἔλεγχος τῆς σκέψεως μέσῳ τῶν «ἀπηγορευμένων» καὶ «ἀποδεκτῶν» βιβλίων. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply