Ψηφοφόρων ἐλευθέρα ἐπιλογή;

Ἐκλογὲς Η.Π.Α….
(καὶ μία ἀκόμη προπαγάνδα …«ἀποδείξεως» τῆς ἐλευθέρας ἐπιλογῆς μας στὴν ψῆφο..!!!)

Ὅλόιδιοι χάρτες (τῶν τελευταίων ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων), μὲ στιγμιότυπο ἀπὸ κινούμενον σχέδιον, πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν.
Ἔ, θὰ ἔτυχε μωρέ…
Χὰ χὰ χά…

Ψηφοφόρων ἐλευθέρα ἐπιλογή;1

Ψηφοφόρων ἐλευθέρα ἐπιλογή;2

Yoloooooooooooo!!!!!!!!!!!!!
Χὰ χὰ χά……..
Ταινία τῆς δεκαετίας τοῦ 1980….!!!!!!!!!!!!

Ἄν τὲ νανάκια τώρα….
Καὶ μετρᾶμε προβατάκια………!!!!!!!!!!!!!!!! Μπέ…………………

Δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις στὴν πολιτικὴ καὶ στὶς «μπίζνες»!

Ἀ.Ἕ.

Στὰ κινούμενα σχέδια «Simpson» πρὸ 16 ἐτῶν εἶχαν …«προβλέψη» ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν …«σύμπτωσιν»!!!

 

Μὰ καὶ τελικῶς ἐπιβεβαιώνοντας τὸν …μῦθο (;;;) γιὰ τὴν μία γραμμὴ αἵματος τῶν προέδρων τῶν Η.Π.Α.

Ψηφοφόρων ἐλευθέρα ἐπιλογή;5

πηγὴ

Ψηφοφόρων ἐλευθέρα ἐπιλογή;4

πηγὴ

Ψηφοφόρων ἐλευθέρα ἐπιλογή;3

πηγὴ

Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα…
Δὲν μποροῦν νὰ εἶναι τυχαῖοι οἱ …«ἐκλεκτοί»!!!
(Λέγεται μάλιστα πὼς ἦταν πρότασις Κλίντον ὁ Τρᾶμπας… Ἂς τὸ ἐρευνήσουμε ὁλίγον τὶ κι αὐτό…!!!)

Οἱ βιτρίνες τῶν πραγματικῶν κέντρων ἐξουσίας τοῦ πλανήτου δὲν εἶναι τυχαῖες εἴπαμε.
Μὲ μερικὲς προβολές, ποὺ ἱκανοποιοῦν τὴν προσωπικὴ ματαιοδοξία τῶν «ἐκλεκτῶν», μὲ ἀπόλυτο ἀσυλία γιὰ κάθε τους ἔγκλημα καὶ μὲ μερικὰ κοριτσόπουλα (ἢ ἀγοράκια) θύματά τους, συνδυαστικὰ μὲ τὸ ἄφθον χρῆμα ποὺ ῥέει στοὺς λογαριασμούς τους, βγάζουν διὰ παντὸς τὸν σκασμό, παίζουν θαυμάσια τοὺς ῥόλους τους κι ἐπὶ πλέον μᾶς κουνοῦν καὶ τὸ δάκτυλο.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἄλλη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ φαίνεται καὶ ὁπωσδήποτε πιὸ ἁπλῆ. Δὲν ὑπάρχουν καλοὶ καὶ κακοὶ στὸν κόσμο τῶν ἀχυρανθρώπων, παρὰ μόνον μαριονέτες. Δὲν λαμβάνει κάποιος τὸ χρίσμα ἐὰν δὲν εἶναι ἐγκεκριμένος κι ἀπολύτως ἐλεγχόμενος.
Δὲν ἐμφανίζεται κάποιος ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδομήσῃ τὸ οἰκοδόμημά τους, διότι οὐδέποτε θὰ ἔστρεφαν ἐναντίον τους τὰ ὅπλα τους.
Ὅλο τὸ δημοκρατικὸ σύστημα παγκοσμίως, ποὺ ἐπεβλήθη (δὲς διαφωνοῦντες καὶ …«δικτάτορες» παγκοσμίως), ἐδιδάχθη (δὲς συστήματα ἀπαιδείας παγκοσμίως) καὶ τελικῶς προβάλλεται ὡς …«θέσφατον» δὲν εἶναι κάτι περισσότερον ἢ λιγότερον ἀπὸ ἕνα καλὰ δομημένο σύστημα ἐλέγχου τῶν πληθυσμῶν. Προσφέρουν δῆλα δὴ στοὺς πληθυσμοὺς τὴν εὐκαιρία νὰ πιστεύουν πὼς διαχειρίζονται μόνοι τους τὶς τύχες του, ἐνᾦ τὴν πραγματικότητα ὅλο αὐτὸ εἶναι ἔνα σκηνικὸ θεάτρου.
Ὅσο δὲ πιὸ κομμουνιστικοποιημένη ἡ κοινωνία (βλέπε ἀμεσοδημοκρατίες καὶ ἄλλα Soro-δημιουργήματα, στὰ ὁποία μᾶς ὠθοῦν), τόσο πιὸ εὔκολη ἡ διαχείρησις τῶν χαχόλων. Ἐὰν ἐπιτύχουν καὶ ἀναταραχές, τότε ἐπὶ πλέον ἐφαρμόζουν καὶ ἀντιτρομοκρατικοὺς νόμους, στρατιωτικὴ «ἀσφάλειά» (τους) καὶ ἀπόλυτη δουλοποίησιν πληθυσμῶν (βλέπε Γαλλία καὶ στρατιωτικοὺς νόμους, λόγῳ …«τρομοκρατίας!!!).

Κατάκτησις τῶν λαῶν δὲν ὑφίσταται κάπου στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, διότι οἱ λαοὶ δὲν ἔχουν δικαίωμα λόγου. Κάθε …«ἐπανάστασις» ἦταν ἄριστα κι ἀπόλυτα ἐλεγχομένη ἐκ τῶν ἔσω, μὲ μόνιμο στόχο τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχό της.
Κάθε …ἐπανάστασις ποὺ ἐπεκράτησε, ἀνέδειξε μόνον τοὺς πραγματικοὺς ἀχυρανθρώπους τῶν τραπεζιτῶν

  1. Γαλλικὴ «Ἐπανάστασις»: ἐκκαθαρίσεις πληθυσμῶν, λεηλασία περιουσιῶν (καὶ ἐκκλησίας) καὶ ἐγκατάστασις ἀχυρανθρώπων, ποὺ ἀνετράπησαν πάλι ἀπὸ «ἐκλεκτό» (βλέπε Βοναπάρτη) καὶ τελικῶς ἀκόμη περισσότερα δάνεια κι ἀπόλυτος ἔλεγχος-ἐξάρτησις ἐκ τῶν Rothschild.
  2. Ἑλληνικὴ ἐπανάστασις: ἀνατροπὴ κι ἀλλαγὴ συνόρων, ἐκκαθαρίσεις πληθυσμῶν, διὰ τοῦ χρήματος ἐπιβολὴ τῆς ἐξουσίας τῶν τραπεζιτῶν ἀπὸ τούς: Κουντουριώτηδες-Μαυροκορδᾶτο-Κωλέττη καὶ τελικῶς δάνεια κι ἀπόλυτος ἔλεγχος-ἐξάρτησις ἐκ τῶν Rothschild.
  3. Σοβιετικὴ «Ἐπανάστασις»: οἱ «περιούσιοι» Λένιν, Τρότσκυ, Στάλιν μὲ τὸ χρῆμα τῶν Σῆθ (βιτρίνα τῶν Rothschild) διέλυσαν τὴν Ῥωσσία, ἐκκαθαρίσεις πληθυσμῶν, λεηλασία περιουσιῶν καὶ τελικῶς  δάνεια κι ἀπόλυτος ἔλεγχος-ἐξάρτησις ἐκ τῶν Rothschild.
  4. Σερβικὴ «Ἐπανάστασις»: ἐκκαθαρίσεις πληθυσμῶν, λεηλασίες, δάνεια, ἔλεγχος τοῦ κράτους καὶ τελικῶς εἴσοδος τοῦ ΔΝΤ, ἐπὶ πλέον δάνεια κι ἀπόλυτος ἔλεγχος-ἐξάρτησις ἐκ τῶν Rothschild.
  5. Οὐκρανικὴ «Ἐπανάστασις»: ἐκκαθαρίσεις πληθυσμῶν, λεηλασίες, ΔΝΤ, ἀνάληψις ἐξουσίας ἀπὸ …«περιουσίους» καὶ τελικῶς ΔΝΤ, δάνεια κι ἀπόλυτος ἔλεγχος-ἐξάρτησις ἐκ τῶν Rothschild.

Τὰ ἴδια καὶ στὴν Λιβύη καὶ στὸ Ἰρὰκ  καὶ στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ ὁπουδήποτε κάτι δὲν τοὺς βολεύει ἤ κάποιος ἡγέτης δὲν τοὺς ἐξυπηρετεῖ.
Ὅλοι παίζουν τὸ ἴδιο παιχνίδι, μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ κακὸ ἐκβιάζουν τὴν …«σύμφωνη γνώμη» τῶν πληθυσμῶν καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωιν τῆς γενοκτονίας ἡ «δημοκρατία θριαμβεύει».
Πράγματι… ἡ δημοκρατία τῶν τραπεζιτῶν γενοκτονώντας θριαμβεύει καὶ τὸ διατυμπανίζει περιχαρής. Στὴν συνέχεια ἀναλαμβάνει καὶ τὴν συστηματικὴ ἐκπαίδευσιν τῶν πληθυσμῶν, πρὸ κειμένου νὰ θεωρεῖται «ἠθικόν, νόμιμον, δίκαιον» μόνον τὸ συμφέρον τῶν τραπεζιτῶν.

Αὐτὰ καὶ πολὺ ἀσχοληθήκαμε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, μὲ τὸ τὶ εἶναι οἱ ἐκλογὲς καὶ τὸ τὶ δὲν εἶναι ἐλευθερία.

Φιλονόη

 

Leave a Reply