Ξυπνᾶ ὁ «ἐθνικισμὸς τῶν λαῶν» μὲ τὶς εὐλογίες τῶν …σιωνιστῶν»!!!

Πατριῶτες, χρόνια τώρα γράφω γιὰ τὶς ὑποψίες μου καὶ τοὺς φόβους μου γύρω ἀπὸ τὸ πῶς «καλλιεργεῖται» ἕνας ἀῤῥωστημένος ἐθνικισμός, ὀλίγον ἀντί-σιωνιστικὸς (ἀλλὰ ὀλίγον), ποὺ ὅμως ἐλέγχεται καὶ συντονίζεται ἀπὸ τοὺς …σιωνιστές. Ἤ, γιὰ νὰ τὸ λέμε ὀρθότερα, ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους αὐτῶν ποὺ μὲ πρόσχημα τὸν ἀντισητισμὸ ἔβαλαν τὴν Γερμανία νὰ αἱματοκυλήσῃ τὴν Εὐρώπη (καὶ ὄχι μόνον)…

Γενικότερα …«πουλᾶ» ἡ ἀκροδεξιὰ πλέον, ἀλλὰ διαρκῶς καὶ πάντα ὑπὸ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τῶν γνωστῶν μας …«περιουσίων».
Κάτι σὰν τὸν (φερόμενο ὡς Αὐστριακό, ποὺ …ἐρευνᾶται γιὰ τὸ …Αὐστριακός!!!) Sebastian Kurz, ποὺ ἐνᾦ τὸ παίζει φιλοσιωνιστής, τὸ παίζει φιλο-ἰσραηλινὸς τὸ παίζει ὅμως καὶ ἐθνικισταρᾶς.
Μὲ τὶς ἐπαφές του καὶ τὶς προτιμήσεις του ὅμως εἶναι διακριτὸ τὸ ποίων τὰ συμφέρονται ὑπηρετεῖ…

Τὰ ἴδια (καὶ χειρότερα θὰ ἔλεγα) στὴν Βραζιλία, ὅπου τὰ βλαστάρια τοῦ νέου ἀκροδεξιοῦ τους ἡγέτου λατρεύουν τὴν ΜΟΣΑΝΤ καὶ τὸ Ἰσραήλ, ἐπιδεικνύοντάς το δημοσίως…

Λατρεμένο τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς …ἀκρό-δεξιούς!!!

Λατρεμένο τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς …ἀκρό-δεξιούς!!!

Σημείωσις

Κι ἐπεὶ ἔχω βαρεθῆ τὶς ταμπέλες τῶν ἀριστερῶν, τῶν κεντρώων καὶ τῶν δεξιῶν, ἀφαιρῶ πλέον τὰ εἰσαγωγικὰ ἀπὸ ὅλους αὐτούς, ἐφ΄ ὅσον ἔτσι ἀρέσκονται νὰ αὐτοπροσδιορίζονται, καὶ τοὺς ἀποκαλῶ σκέτο …«περιουσίους» ἢ «οὐρὲς τῶν …περιουσίων».
Γιὰ νὰ καταλαβαινόμεθα.

Νὰ μὴν ἀναφερθῶ στὸν Τρᾶμπ καὶ τὴν δική του δρακογενεά.
Οὔτε νὰ ἀναφερθῶ στὴν Λεπὲν καὶ στοὺς ἐκεῖ σιωνιστὲς ποὺ τὴν στηρίζουν.
Ἂς παραμείνουμε πιὸ περιληπτικοὶ σήμερα, γιὰ νὰ μὴν σᾶς κουράσω.
Ἂλλως τὲ δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ ἐδῶ, στὴν χώρα μας, πρῶτο καὶ (φερόμενον ὡς) πιὸ ἀκραῖο, ἀπὸ τὰ ἐν λόγῳ κομματικὰ ἀκροδεξιὰ μορφώματα εἶναι ἡ γνωστή μας Χρυσῆ Αὐγή, τῶν γνωστῶν μας καραγκιόζηδων, ποὺ ἀγαποῦν τὴν Λιάνα Καννέλη ἐντὸς βουλῆς, ἀλλὰ ἐκτὸς ὑποκρίνονται τὸ ἀντίθετον. Καὶ εἶναι ἀκριβῶς αὐτοὶ ποὺ μὲ τὴν παρουσία τους ἢ θὰ μᾶς ὑποχρεώσουν νὰ ὑποτάξουμε τὸν ἔμφυτό μας πατριωτισμὸ στὶς ἐθνικοσοσιαλιστικὲς ἀρλουμπολογίες τους, ἢ θὰ μᾶς ἀφήσουν «κομματικὰ ὀρφανούς», ἐφ΄ ὅσον ἀρνούμεθα νὰ συμπράξουμε μαζύ τους. Καὶ εἶναι κατάντια αὐτή, νὰ ὑποχρεοῦται κάποιος νὰ ἐπιλέξῃ ἀνάμεσα στὸ τόσο γραφικὸ ἄκρον καὶ στὸ …λειασμένο ὁ,τιδήποτε ἄλλον, εἰδικῶς γιὰ τὴν χώρα μας. Κατάντια τὸ νὰ πρέπῃ νὰ διαλέξουμε, ὡς ψηφοφόροι, ἀνάμεσα στὸ δεδηλωμένον τίποτα τῶν ἤδη δοκιμασμένων καὶ σὲ κάποιους ποὺ ἀκόμη ἀναζητοῦν τὴν σοσιαλιστική τους ταὐτότητα, δηλώνοντας κατὰ καιροὺς (τώρα πιά) πρώην ναζιστές, πρώην θαυμαστὲς τοῦ Χίτλερ, πρώην λάτρεις τοῦ γερμανικοῦ ἐπεκτατισμοῦ, ἐνᾦ ἐπίσης παραμένουν, λέει, πιστοὶ ὑπηρέτες τῆς δημοκρατίας τους.
Αὐτὸ γιὰ ἐμέναν δὲν εἶναι ἀκροδεξιά, ἀλλὰ οὔτε καὶ πατριωτισμός. Αὐτὸ γιὰ ἐμέναν εἶναι ἀρλουμπολάγνα καὶ ἐκ τοῦ προχείρου στημένη σκευωρία.

Χρόνια τώρα λοιπὸν ἀντιλαμβάνομαι πὼς ὁ «ἐθνικισμὸς τῶν λαῶν», ποὺ ῥαγδαίως ἀφυπνίζεται, δὲν εἶναι τυχαῖος, ἀλλὰ ἀπότοκον ἀκόμη μίας συνωομοσίας ἐναντίον μας.
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ὁ ἔμφυτος πατριωτισμὸς τῶν λαῶν δὲν γίνεται νὰ χαθῇ, γενικῶς, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ καταπνιγῇ, ἀλλὰ γίνεται νὰ ἐλεγχθῇ καὶ νὰ στραφῇ ἐκεῖ ποὺ κάποιοι ἄλλοι, ἀρκετὰ ἔμπειροι μὲ τὴν προπαγάνδα ἐπιτυγχάνουν νὰ στρέψουν, τώρα μᾶς συμβαίνουν τὰ πλέον παράλογα εὐτράπελα, σὲ πλανητικὸ ἐπίπεδον. Ἀκροδεξιά, ἀντισημιτικὰ ἐπισήμως, ἀλλὰ πάντα λάτρεις τῶν ἰσραηλινῶν θέσεων, κόμματα, διαρκῶς ἀνεβαίνουν καὶ καταλαμβάνουν θέσεις ἐξουσίας.

ρχεται, γιὰ παράδειγμα, ὁ ἀπολύτως ὑποταγμένος στὸν ἔλεγχο τοῦ γνωστοῦ μας πSoro βιτρίνα τῶν Rothschild, «ἐθνικισμὸς τῶν λαῶν», νὰ αὐξάνεται διαρκῶς.
Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Αὐστρία λοιπόν, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξη τῶν σκευωριῶν τὸ ἀληθές…

Times of Israel: «Η ακροδεξιά κυβέρνηση της Αυστρίας ηγείται του αγώνα κατά του αντισημιτισμού στην Ευρώπη»Του Cnaan Liphshiz (Jewish Telegraphic Agency-JTA) / ΚΟ

Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την εκλογή του ως Καγκελάριου της Αυστρίας, ο Sebastian Kurz οδηγεί την κυβέρνησή του στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του αυξανόμενου αντισημιτισμού στην Ευρώπη.

Λέει η φωτογραφία: Ο καγκελάριος Sebastian Kurz μιλάει σε έναν Ισραηλινό επιζώντα του Ολοκαυτώματος, 10/06/2018

Υπό τον Kurz ως καγκελάριο η χώρα που συχνά επικρίθηκε διότι δεν κατόρθωσε να παραδεχθεί τις ναζιστικές διώξεις, η Αυστρία έχει γίνει διεθνής κόμβος για συνέδρια και συμπόσια υψηλού επιπέδου σχετικά με το θέμα.

Ξεκίνησε με την πενθήμερη διάσκεψη του Πανεπιστημίου της Βιέννης, που διεξήχθη τον περασμένο Φεβρουάριο, «Ένα Τέλος στον Αντισημιτισμό». Τον Οκτώβριο, η Εθνική Ένωση Φοιτητών πραγματοποίησε μια διάσκεψη για τον αντισημιτισμό. Αυτό τον μήνα, ο Kurz κάλεσε επιζώντες του Ολοκαυτώματος στο κοινοβούλιο για τον εορτασμό της 80ης επετείου της Kristallnacht («Νύκτας των Κρυστάλλων»).

Και αυτήν την εβδομάδα η προσπάθεια κορυφώνεται με δύο εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου που διεξάγονται στο πλαίσιο της εκ περιτροπής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενὠσεως από την Αυστρία. Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κογκρέσο και η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον μία από τις δύο εκδηλώσεις.

«Έχουν γίνει πολλές συναντήσεις σχετικά με τον αντισημιτισμό στην Βιέννη πρόσφατα», δήλωσε ο Benjamin Hess, πρόεδρος της Εβραϊκής Αυστριακής Φοιτητικής Ενώσεως, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον της αυστριακής κυβερνήσεως για το θέμα. «Για πολλά, πολλά χρόνια δεν ήταν κάτι για το οποίο μιλούσαμε».

Kurz και Strache

Αλλά αν οι Εβραίοι και άλλοι είναι ευγνώμονες για τον πόλεμο που διεξάγει ο Kurz κατά του αντισημιτισμού, είναι επίσης επιφυλακτικοί όσον αφορά στην κυβερνητική συμμαχία του κυβερνώντος κόμματός του με το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) το οποίο ίδρυσε πρώην στρατιώτης των SS το 1949. Οι επικριτές υποδηλώνουν ότι οι διασκέψεις και οι δηλώσεις είναι ένα «φύλλο συκής» επάνω από την αυξανομένη εξομάλυνση της ξενοφοβικής και αντισημιτικής πολιτικής στην Αυστρία και την Ευρώπη γενικότερα.

Αυτή η κριτική, που συμπίπτει με μια σταθερή ροή σκανδάλων σχετικά με ξενοφοβία και εξύμνηση των ναζί από τους ηγέτες του Κόμματος της Ελευθερίας, δημιουργεί προκλήσεις για το Ισραήλ και τις εβραϊκές οργανώσεις. Θέλουν να κρατήσουν τον Kurz ως σημαντικό σύμμαχο χωρίς να νομιμοποιήσουν τους συνεταίρους του στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Εάν ο Kurz «θέλει να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό, το καλύτερο πράγμα που πρέπει να κάνει ο καγκελάριος είναι να σπάσει την συμμαχία που έχει με το Κόμμα της Ελευθερίας», δήλωσε ο Benjamin Abtan, ο γεννημένος στην Γαλλία πρόεδρος του αντιρατσιστικού κινήματος με την ονομασία «European Grassroots Antiracist Movement». «Δεν μπορείς να πολεμάς τον αντισημιτισμό και να κάνεις συμμαχία με το Κόμμα της Ελευθερίας».

Ο Abtan δήλωσε ότι θα ήταν «σοβαρό λάθος» για τις εβραϊκές ομάδες να παρακολουθούν εκδηλώσεις που αντιτίθενται στον αντισημιτισμό, εκτός εάν έχουν την ευκαιρία να καλέσουν τον Kurz να πετάξει έξω το Κόμμα της Ελευθερίας.

Τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, τόνισε ο Abtan, υπογραμμίζουν πως οι εβραϊκές ομάδες, το Ισραήλ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασαν πολύ πιο «σταθερά» το 2000, όταν το Κόμμα της Ελευθερίας συμμετείχε για πρώτη φορά στον συνασπισμό στην Αυστρία, από ό,τι την δεύτερη φορά.

«Δείχνει μια ηθική κατάρρευση στην Ευρώπη μπροστά στην ακροδεξιά», είπε.

Η αμερικανική εβραϊκή επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κογκρέσο δεν απήντησαν στην ερώτηση της JTA σχετικά με το αν η ηγεσία τους σκοπεύει να καλέσει τον Kurz να εγκαταλείψει το Κόμμα της Ελευθερίας όταν παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις μαζί του. Ο David Harris, Διευθύνων Σύμβουλος της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής και ο Moshe Kantor, πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομάδας, ήταν μαζί με τον Kurz σε μια τέτοια εκδήλωση την Τρίτη στην Βιέννη.

Την Τετάρτη θα παρακολουθούσαν την διάσκεψη με τον καγκελάριο με τίτλο «Η Ευρώπη πέρα ​​από τον αντισημιτισμό και τον αντι-Σιωνισμό – εξασφάλιση της εβραϊκής ζωής στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με έγγραφο του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Κογκρέσου, διοργανώθηκε την Τρίτη εκδήλωση με τίτλο «Ευρωπαϊκές αξίες, κράτος δικαίου, ασφάλεια» από το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών, του οποίου επικεφαλής είναι ο πρώην γενικός γραμματέας του Κόμματος της Ελευθερίας Herbert Kickl. Η δεύτερη διοργανώθηκε από την αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 και παρουσιάστηκε από υπάλληλο του υπουργείου Εσωτερικών που ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα του Kurz.

Ο Kurz «κατέστησε αξιέπαινα ως προτεραιότητα της χώρας του και της τρέχουσας Προεδρίας της ΕΕ από την χώρα του, την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του αντι-σιωνισμού, την ενίσχυση της εβραϊκής ζωής στην Ευρώπη και την εμβάθυνση των σχέσεων με το Ισραήλ», δήλωσε ο Harris στην JTA. Χαρακτήρισε το Κόμμα της Ελευθερίας «προβληματικό», προσθέτοντας ότι η AJC δεν συναντήθηκε με αξιωματούχους του.

«Κατά την διάρκεια αυτού του έτους μνήμης, γνωρίζουμε ιδιαίτερα την ιστορική μας ευθύνη», δήλωσε ο Kurz στους δημοσιογράφους τον Ιούλιο. «Καταδικάζουμε έντονα όλες τις μορφές αντισημιτισμού, καθώς και οποιαδήποτε μορφή υποβαθμίσεως ή αρνήσεως του Ολοκαυτώματος».

Είπε επίσης, κατά την διάρκεια μιας κοινής εμφανίσεως με τον πρόεδρο του Ιράν, ότι είναι «απολύτως απαράδεκτο» να αμφισβητεί κάποιος το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει ή να ζητά την καταστροφή του.

Η εβραϊκή κοινότητα στην Βιέννη ακολούθησε μια πολιτική αποδοχής του Kurz και του Λαϊκού Κόμματός του, ενώ αρνείται να εμπλακεί σε αμέσους δεσμούς με το Κόμμα της Ελευθερίας. Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κογκρέσο στηρίζει αυτήν την θέση, δήλωσε εκπρόσωπος της ομάδας στην JTA.

«Όταν η ηγεσία οποιουδήποτε έθνους, πόσο μάλλον της χώρας που ασκεί την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θέλει να πραγματοποιήσει μια γνήσια και ολιστική προσπάθεια να βοηθήσει στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού, πρέπει να υποστηριχθεί και να επικροτηθεί από όλους», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Παρακάτω: από τον λογαριασμό στο twitter του γιου του Σόρος, Alexander Soros…

Από την άλλη πλευρά, ο Hans Breuer, Εβραιο-αυστριακός ακτιβιστής που βοηθά τους μετανάστες από την Μέση Ανατολή, επικρίνει τους ηγέτες των μεγάλων εβραϊκών οργανώσεων που συνεργάζονται με τον Kurz.

«Αυτοί οι Εβραίοι είναι το πιο σημαντικό καμουφλάζ των πρωτο-φασιστών της Αυστρίας», είπε o Breuer (εδώ σε φωτογραφία σε εκδήλωση «κατά της απελάσεως των μεταναστών»). «Παρέχουν στον ακροδεξιό συνασπισμό του Kurz και στο Κόμμα της Ελευθερίας μια σφραγίδα εγκρίσεως.»

Ο Kurz «προσπαθεί να κατευνάσει τον εβραϊκό λαό και να κάνει μια ισχυρή κίνηση για να κάνει «kosher» το Κόμμα της Ελευθερίας», δήλωσε η Marta Halpert, αρχισυντάκτρια της εβραϊκής εφημερίδας Das Jüdische Echo. Οι διασκέψεις για τον αντισημιτισμό, είπε, «είναι μία από αυτές τις κινήσεις».

Εάν το Κόμμα της Ελευθερίας δεν ήταν στην κυβέρνηση, «δεν είμαι σίγουρος πόσα από αυτά τα συνέδρια θα είχαμε», δήλωσε ο Hess, ο ηγέτης των φοιτητών.

Τον Φεβρουάριο, ακτιβιστές από την εβραϊκή αυστριακή φοιτητική ένωση σήκωσαν ένα πανό που έλεγε «Κύριε Kurz! Η κυβέρνησή σας δεν είναι kosher!», κατά την διάρκεια μιας ομιλίας του Υπουργού Παιδείας Heinz Fassmann στο Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κογκρέσο στην «Διάσκεψη για το Τέλος του Αντισημιτισμού» στην Βιέννη. Οι ακτιβιστές εκδιώχθηκαν από την αίθουσα. Ο σύλλογος αντιπροσωπεύει 2.500 νέους Εβραίους σε μια χώρα από 8.000 έως 17.000 Εβραίους.

Οι ηγέτες του Κόμματος της Ελευθερίας απορρίπτουν τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού. Ο ηγέτης του κόμματος, Heinz-Christian Strache(φωτογραφία στο κέντρο), δήλωσε πέρυσι ότι οι αντισημίτες «δεν είναι ευπρόσδεκτοι» στις τάξεις του. Οι Εβραίοι είναι, όμως. Ένας από αυτούς, ο David Lasar(φωτογραφία κάτω), είναι επί του παρόντος ένας βουλευτής του Κόμματος της Ελευθερίας. Ένας άλλος, ο Peter Sichrovsky, υπηρέτησε ως γενικός γραμματέας του κόμματος το 2000-2002.

«Υπάρχει ένα σοβαρό αντισημιτικό πρόβλημα από την δεξιά», δήλωσε ο Sichrovsky νωρίτερα αυτό τον μήνα σε τηλεοπτική εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Puls4. «Δυστυχώς, η καθημερινή απειλή προέρχεται από τους ριζοσπάστες της θρησκευτικής σας κοινότητας», είπε σε έναν μουσουλμάνο στο πάνελ.

Ωστόσο, μερικά σκάνδαλα που περιλαμβάνουν εξέχοντα μέλη του Κόμματος της Ελευθερίας δεν βοήθησαν να αποφευχθεί η ξενοφοβική του εικόνα.

Νωρίτερα εφέτος, τα αυστριακά μέσα ενημερώσεως εξέθεσαν την διάδοση αντισημιτικών ανεκδότων και αστείων για το Ολοκαύτωμα σε πανεπιστημιακές αδελφότητες συνδεδεμένες με το Κόμμα της Ελευθερίας, αναγκάζοντας έναν πρώην αξιωματούχο αδελφότητας και του Κόμματος της Ελευθερίας, τον Udo Landbauer(φωτογραφία), να παραιτηθεί από την θέση του στην κυβέρνηση.

Τον Ιούλιο, ένας περιφερειακός πολιτικός του Κόμματος της Ελευθερίας υπερασπίσθηκε ένα σχέδιο από τα μέλη του κόμματος για τον περιορισμό προσβάσεως στο κρέας kosher, με άδειες που θα εκδίδονταν μεμονωμένα σε Εβραίους. Ο Strache, ο οποίος δεν είναι γνωστός για τον ακτιβισμό του για τα δικαιώματα των ζώων, ζήτησε την απαγόρευση της θρησκευτικής μουσουλμανικής (halal) και εβραϊκής (kosher) σφαγής των ζώων.

Πέρυσι, οι βουλευτές του Κόμματος της Ελευθερίας αρνήθηκαν να παραμείνουν στο κοινοβούλιο κατά την διάρκεια ενός λεπτού σιγής για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Άλλοι ηγέτες του Κόμματος της Ελευθερίας έχουν συλληφθεί να μοιράζονται ναζιστικές εικόνες και να επισκέπτονται ναζιστικά προσκυνήματα.

Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν από καιρό σήμα κατατεθέν του κόμματος, παρά τις προσπάθειες του Strache να μαλακώσει την φήμη του κόμματος ως «ομάδα μίσους», η οποία σκληρύνθηκε υπό την ηγεσία του πρώην ηγέτη του κόμματος Jorg Haider(φωτογραφία – Σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2008). Υπό τον Strache, το κόμμα έχει μετατοπίσει την εστία του από τον αντισημιτισμό στην κριτική του Ισλάμ και την αντι-μουσουλμανική ρητορική.

Όταν ρωτήθηκε ο Breuer, ο εβραϊκής καταγωγής ακτιβιστής για τους μετανάστες, αν οι εβραϊκές ομάδες πρέπει να μποϊκοτάρουν την κυβέρνηση της Αυστρίας, δήλωσε: «Όχι, δεν είναι χρήσιμο». Με εθνικιστές στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Βραζιλία, «Θα καταλήξετε να μποϊκοτάρετε το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου.»

Κόκκικος Οὐρανὸς

…ἡ καλὰ ἐλεγχομένη (καὶ ὑποταγμένη) δεξιὰ (ὅπως καὶ ἀριστερὰ καὶ τὸ κέντρο) στοὺς …«περιουσίους» ἐξυφαίνει ἕνα νέο δίκτυον εἰς βάρος τῶν λαῶν, ὅπου ναὶ μὲν θὰ κορυφώνεται ὁ ἐθνικισμός, ἀλλὰ θὰ κορυφώνεται, παραλλήλως, ὁ φιλοσιωνισμός. Τὸ Ἰσραὴλ θὰ εἶναι τὸ κέντρον τοῦ κόσμου τους καὶ θὰ ζήσουν αὐτοὶ καλὰ ἀλλὰ ἐμεῖς χειρότερα.
Κι ὅλα αὐτὰ θὰ συμβοῦν ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως τὰ ἔχουν σχεδιάση, ἐκτὸς ἐάν…
…ποὺ θά…

Φιλονόη

Leave a Reply