Ἱεροσόλυμα, Γῆ Ἑλληνικὴ

Ὁ Ἡρωδιανὸς (Περὶ καθολικῆς Προσῳδίας, ζ, 172) ἀναφέρει σχετικὰ τὰ ἑξῆς: «Τὸ ἔθνος τῶν Σολύμων, ποὺ εἶναι οἱ Πισίδες, ἔλαβαν τὴν ὀνομασία τους ἀπὸ τὸν Σόλυμο, τὸν υἱὸν τοῦ Διὸς καὶ τῆς Χαλκήνης.»
Ἐπίσης συνεχίζει (Περὶ καθολικῆς Προσῳδίας, βιβλ. ζ, 175): «Εἶναι ἔθνος ποὺ κατοικεῖ εἰς τὴν Ἄσπενδον καὶ τὴν Κιλικία».

Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει (Ἱστορίαι 1, 173.2):

«Καθὼς φιλονικοῦσαν εἰς τὴν Κρήτην διὰ τὴν βασιλείαν οἱ υἱοὶ τῆς Εὐρώπης, ὁ Σαρπηδῶν καὶ ὁ Μίνως, ἐπεκράτησε εἰς τὴν φιλονικίαν ὁ Μίνως καὶ ἐξῴρισε τὸν Σαρπηδόνα καὶ ὅσους ἐξηγέρθησαν κατ’ αὐτοῦ. Αὐτοὶ λοιπὸν ἀφοῦ ἐξεδιώχθησαν, ἔφθασαν εἰς τὴν Ἀσίαν, εἰς τὴν γῆν τῆς Μιλυάδος, τὴν ὁποία τώρα νέμονται οἱ Λύκιοι. Αὐτὴ ἡ χώρα τὴν παλαιὰ ἐποχὴ ἦταν ἡ Μιλυᾶς, οἱ δὲ Μιλύες τότε ὀνομάζοντο Σόλυμοι.»

Ὁ Εὐστάθιος ἀναφέρει (Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ἰλιάδα 1,486):

Ὅταν ὁ Σαρπηδῶν ἐξορίσθηκε ἀπὸ τὴν Κρήτη, κατέφυγε στὴν περιοχὴ τῆς Μιλυάδος, στὰ παράλια της Ἰωνίας. Ἐκεῖ, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Σάμο, ἵδρυσε τὴν πόλη Μίλητο, ἔχοντας ὡς πρότυπο τὴν ὁμώνυμο πόλη Μίλητο τῆς Κρήτης.

Ἐπίσης ὁ Εὐσέβιος ἀναφέρει (Προπαρασκευή, 9, 9) ὅτι ὑπῆρχαν καὶ Σόλυμα ὅρη στὴν Παλαιστίνη: «Καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα ἐν τοῖς παρ’ Ἐλλησι Σολύμοις ὀνομαζομένοις ὄρεσι κεῖσθαι.»

Ἀκόμα καὶ ὁ ἑβραῖος ἱστορικὸς Ἰώσηπος ἀποκαλεῖ τὴν πόλη μὲ τὸ πραγματικό της ὄνομα, «Σόλυμα».

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ὀπτικοακουστικὸ ὑλικό:

Ἱστορίαι Ἡροδότου

Εὐσεβίου Προπαρασκευὴ

Ἱώσηπος

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἱεροσόλυμα – Τάφοι μὲ Ἰωνικοὺς καὶ Δωρικοὺς κίονες

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 225 times, 1 visits today)
One thought on “Ἱεροσόλυμα, Γῆ Ἑλληνικὴ

  1. Ἔ, ναί, καὶ ἐμεῖς, σὰν Ἕλληνες, ἔχουμε κάνει σφάλματα. Κάνανε τὸ λάθος οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ τραβολογιέται σήμερα τὸ σύνολο σχεδὸν τῆς ἀνθρωπότητας.

Leave a Reply