Πρῶτα τὰ …ποντίκια ἐγκαταλείπουν τὸ πλοῖο ποὺ βουλιάζει!!!

Ὅταν τὸ πλοῖο βουλιάζῃ, τὰ ποντίκια φεύγουν πρῶτα

Τὴν Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στὴν «συνάντηση-κορυφῆς» τῆς παγκκόσμίου ἐλίτ, στὴν ἀπονομὴ τῶν ἐτησίων βραβείων τοῦ Ἱδρύματος «Appeal of Conscience» στὴν Νέα Ὑόρκη, παρευρέθη ἡ κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Συνέχεια

Βασιλικὸ Παλάτι (Παλᾶτσο Ῥεάλε)

Παλάτσο Ρεάλε

Τὸ κύριο ἀξιοθέατό της Καζέρτας εἶναι τὸ Βασιλικὸ Ἀνάκτορο (Παλάτσο Ρεάλε), πρώην βασιλικὴ κατοικία, κατασκευασμένη ἀπὸ τοὺς Βουρβώνους βασιλεῖς τῆς Νάπολης. Ἦταν τὸ μεγαλύτερο ἀνάκτορο καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κτίρια ποὺ ἀνηγέρθησαν στὴν Εὐρώπη τὸν 18ο αἰώνα.
Τὸ 1997 τὸ Ἀνάκτορο ἐχαρακτηρίσθη Μνημεῖο Παγκοσμίου Κληρονομιᾶς τῆς UNESCO, περιγραφόμενο στὴν καθιέρωσή του ὡς «τὸ κύκνειο ἄσμα τῆς θεαματικῆς τέχνης τοῦ Μπαρόκ, ἀπὸ τὴν ὁποία υἱοθέτησε ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀπαιτοῦντο γιὰ τὴν δημιουργία τῶν ψευδαισθήσεων τοῦ χώρου πολλῶν κατευθύνσεων».
Συνέχεια

Διαμαστίγωσις Σπαρτιατῶν

Τὸ σπαρτιατικὸ ἔθιμο τῆς διαμαστιγώσεως

Τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ., ὁ ῥήτωρ Λιβάνιος, φιλόσοφος, εἰδωλολάτρης, προσωπικὸς φίλος του αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου καὶ γόνος ξακουστῆς οἰκογένειας τῆς Ἀντιοχείας, ἀναπολεῖ στὴν αὐτοβιογραφία του τὰ χρόνια της φοιτήσεώς του στὴν Ἀθήνα, μιλώντας περιληπτικὰ γιὰ ὅσα εἶδε στὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια

Λησμονημένοι κανόνες

«Μελέτα τὸ πᾶν»
Νὰ ἐξετάζῃς (σὲ βάθος) τὰ πάντα.
Περίανδρος

[3.1.172η] Ὁ Περίανδρος, υἱὸς τοῦ Κύψελου, ἀπὸ τὴν Κόρινθο Συνέχεια

Τί εἶναι ἡ Ἀμερικανο-ἑβραϊκή Ἐπιτροπή AJC;

«Τὸ AJC εἶναι ἡ πιὸ ἀποτελεσματική, μὲ τὴν μεγαλυτέρα ἐπιρροὴ καὶ ἡ πιὸ σεβαστὴ ἀμερικανικὴ ἑβραϊκὴ ὀργάνωσις».

Νικολᾶ Σαρκοζῦ,
πρῴην Πρόεδρος τῆς Γαλλίας

Στὸ περιθώριο τῶν ἐπαφῶν του στὴν Νέα Ὑόρκη ὁ Πρόεδρος Νῖκος Ἀναστασιάδης ἐπραγματοποίησε, τὴν Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, συνάντηση μὲ τὴν ἡγεσία τῆς ἀμερικανοεβραϊκῆς ἐπιτροπῆς. 

Συνέχεια

Γαυγάμηλα, 331 π.α.χ.

Σὰν σήμερα διεξήχθη
Ἡ μάχη τῶν Γαυγαμήλων

Συνέχεια