Ὑπηρετώντας καὶ τιμώντας

Ἐν Μπιζανίῳ, τῇ 20ῃ Φεβρουαρίου 1913

Ἀγαπητὲ Συνάδελφε,

Σὲ χαιρετῶ.

Σέ, ποὺ θὰ ἔχῃς τὴν τύχη νὰ ἀνοίξῃς τὸ πέλμα τοῦ ὅπλου αὐτοῦ, θὰ εὕρῃς τὴν πεντάρα αὐτὴν καὶ νὰ πάρῃς ἕνα τσιγάρο, νὰ τὸ καπνίσῃς εἰς τὴν ὑγείαν μου.

Τὸ ὄπλο αὐτὸ τὸ ἔφερα ἐπὶ πέντε ἔτη. Συνέχεια

Χαρά, ὑπερηφάνεια κι ἀνδρεία γιὰ τὸ …«παράλογον»!!!

Ξέρω καλὰ πὼς ὁ θάνατος δὲν νικιέται.
Μὰ ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ἡ νίκη, παρὰ ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν Νίκη. Συνέχεια

Κάποτε στὸν Ἅη-Βλάση

«Τώρα θὰ σὲ δῶ, Μαυρομάτα»

Φεύγοντας ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι οἱ Τοῦρκοι τὸ 1823, τράβηξαν νὰ περάσουν ἀπὸ τοῦ Κοράκου τὸ γιοφῦρι (δῆμος Ἀργιθέας).
Ὁ Καραϊσκάκης, ἦταν στὸ μοναστῆρι τῆς Τατάρνας. Μπῆκε στὴν ἐκκλησία καὶ προσευχήθηκε. Συνέχεια

Γενοκτονίες …ἀνύπαρκτες!!!

Καμμία «ἡμέρα μνήμης» γιὰ τὶς χιλιάδες ἰθαγενῶν τῆς Ὠκεανίας, ποὺ ἐξόντωσαν Εὐρωπαῖοι

Μᾶλλον ἔχει διαφύγει στὴν διεθνὴ κοινότητα αὐτὴ ἡ Γενοκτονία…

Ἔχει διαφύγει καὶ στοὺς ἐπαγγελματίες «ἀνθρωπιστές», «ἀντιῤῥατσιστές», ὑπερασπιστὲς τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων».

Συνέχεια

Μελέτα τὸ πᾶν

Νὰ ἐρευνᾷς τὰ πάντα…

[3.1.172η] Ὁ Περίανδρος, υἱὸς τοῦ Κυψέλου, ἀπὸ τὴν Κόρινθο εἶπε:

  • Ἡ ἄσκησις εἶναι τὸ πᾶν.
  • Ὡραῖο πρᾶγμα ἡ ἡσυχία, ἐπικίνδυνο πρᾶγμα ἡ προπέτεια.
  • Τὸ κέρδος φέρνει ντροπή. Συνέχεια
Φάλαγξ Γαριβαλδινῶν

Μὲ τὸν ὄρο «Φιλέλληνες» ἔμειναν γνωστοὶ ξένοι ὑπήκοοι, κυρίως ἀρχαιοκάπηλοι, κατάσκοποι καὶ τοκογλύφοι!

Φιλέλλην κατέληξε νὰ ὀνομάζεται ὁ φίλος τῶν νεκρῶν προγόνων μας!… Λίγοι εἶναι οἱ πραγματικοί μας φίλοι, καὶ λιγότεροι αὐτοὶ ποὺ ἔδωσαν τὴν ζωή τους ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν τῶν Ἑλλήνων.
Μεταξὺ αὐτῶν, ξεχωρίζουν καὶ παραμενοῦν ἄγνωστοι, οἱ Γαριβαλδινοί.
Συνέχεια