Ποντιακὰ τσουρέκια καλάντων

Τὰ τσουρέκια καλάντων στὸν Πόντο.

Καλαντάρ’ στὸν Πόντο ὀνομάζεται ἡ νύκτα τῆς 13ης πρὸς 14η Ἰανουαρίου. Εἶναι ἡ νύκτα ποὺ γεννιέται ὁ νέος χρόνος, μὲ βάση τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο. Ἀκόμα καὶ σήμερα οἱ κάτοικοι τοῦ Πόντου τηροῦν τὴν συγκεκριμένη παράδοση καὶ ἀναβιώνουν καὶ ἄλλα ἔθιμα τῶν χριστιανῶν ποὺ ἐγκατέλειψαν τὴν περιοχὴ μετὰ τὸ 1923-24. Συνέχεια

Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων

Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων. Ἐθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις.

ἀπὸ τὸ ὁμότιτλο βιβλίο τοῦ Θεοφάνους Μαλκίδου

Ἀλήθεια, μπορεῖ νά φαντασθῇ, ἔστω καὶ ἕνας Ἀρμένιος τὸν πρωθυπουργὸ ἢ τὸν ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν της χώρας του νὰ καταθέτῃ στεφάνι στὸν Μουσταφά Κεμάλ (!), πολιτικὸ ἢ πνευματικὸ ἄνθρωπο νά ἀμφισβητῇ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς καὶ νὰ λέῃ ὅτι δὲν ὑπῆρξε Γενοκτονία (!);
Συνέχεια

Φυλακισμένοι τῶν Ἄγγλων

Ὁ Φωτόπουλος ὅμηρος τῶν Ἄγγλων

Παραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς τοῦ 1945 ὁ Φωτόπουλος συνελήφθη ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, ὡς ἀριστερός, μὲ μοναδικὸ ἐπιβαῤῥυντικὸ στοιχεῖο τὴν κατάθεση ἑνὸς ταξιθέτου κάποιου θεάτρου στὸ ὁποῖο εἶχε δουλέψη στὸ παρελθόν. Συνέχεια

Χορεύετε…

Καλὴν χρονιὰ στὴν Πατρίδα μας 

«Χορεύετε!… Παντοῦ χορὸς στὴν φύση βασιλεύει! Συνέχεια

Γίνεται ἡ ἐνημέρωσίς μας νά βασίζεται σέ …τυχαιότητες;

Τὸ BBC ἔχει διευθυντὴ τὸν γαμβρὸ τῶν Rothschild
Συνέχεια

Διακριτὰ καὶ (ἀκόμη!!!) ἐν ἰσχύι πανάρχαια παγανιστικὰ ἔθιμα

Ἐμμανουὴλ Ῥοΐδου: «ἡ ἑορτὴ τοῦ γαϊδάρου τὸν Μεσαίωνα».

Ὁ Ἐμμανουὴλ Ῥοΐδης, ὡς δαιμόνιος μελετητὴς τῶν μεσαιωνικῶν χειρογράφων, μας ἀποκαλύπτει τὴν συνήθεια τῶν, βιαίως, ἐκχριστιανισμένων λαῶν τῆς Βοῤῥείου Εὐρώπης, νὰ ἐγκαταλείπουν εὐκαιριακῶς τὴν αὐστηρότητα τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος, ὅπως τοὺς εἶχε ἐπιβληθῆ ἀπὸ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, καὶ νὰ ἐπιδίδονται σὲ παγανιστικὰ ὄργια μέσα στοὺς ἰδίους τους χριστιανικοὺς ναούς, μὲ τὴν ἐνθουσιώδη μάλιστα συμμετοχὴ τῶν χριστιανῶν ἱερέων καὶ ἀρχιερέων.
Συνέχεια