Χριστούγεννα στὸ Ναύπλιο

Χριστούγεννα στὸ Ναύπλιο στῆς γῆς τὸ σκαλοπάτι
οἱ Βαυαροὶ στολίζουν τὸ δένδρο στὸ παλάτι
ὅτι κρεμοῦν στὰ φύλλα του δὲν στέκεται καὶ πέφτει
βγαίνουν στοὺς δρόμους καὶ ῥωτοῦν, ψάχνουν νὰ εὑροῦν τὸ φταίκτη

Φταίχτης εἶναι τὸ Μαίναλο μὲ τὸ λευκὸ τὸ χιόνι
Αὐτὸ ἔχει τὰ ἔλατα καὶ τὸν Κολοκοτρώνη.

Χριστούγεννα στὸ Ναύπλιο μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια
ὁ Ὄθωνας περπάταγε καὶ ζήταγε συμπόνια …..

Θοδωρὴς Γκόνης

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἔφιππος σὲ ῥωσσικὴ λαϊκὴ εἰκόνα (1830).

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply