Πῶς γεννῶνται, ζοῦν καὶ πεθαίνουν οἱ θεοὶ καὶ οἱ θεές…

Πῶς γεννιοῦνται, ζοῦν καὶ πεθαίνουν οἱ θεοὶ καὶ οἱ θεὲς

τοῦ Ἐμμανουὴλ Γιαροσλάβσκι

«Ὁ Ἐμμανουὴλ Γιαροσλάβσκι εἶχε ὅλα τὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ προκαλέσῃ τὴν ὀργὴ ἑνὸς ἀφορολογήτου παγκαριούχου Ῥωμιοῦ παπᾶ. Ἦταν διανοούμενος, ἄθεος, Ἑβραῖος καὶ Κομμουνιστής. Ἡ γυναίκα τοῦ Ὄλγα Genkina εἶχε δολοφονηθῆ τὸ 1905 ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο ἐθνικιστικὴ καὶ ἀντισημιτικὴ συμμορία τῶν «Μαύρων Ἐκατονταρχιῶν».

Ἐπὶ πλέον ὑπῆρξε δημόσιος κατήγορος στὴν δίκη (1921) τοῦ σαδιστοῦ «Τρελλοῦ Βαρώνου» Ῥοβέρτου Μαξιμιλιανοῦ Νικολάου φὸν Οὖνγκερν Στέρνμπεργκ, ποὺ ὁραματιζόμενος τὸ Χανάτο τοῦ Ταμερλάνου, παλινώρθωσε τὸν Μογγόλο μονάρχου Μπὸγκντ Χᾶν καὶ ἐπολέμησε γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ τσαρισμοῦ. Σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν αὐτά, ὁ Γιαροσλάβσκι ἐξέδωσε στὰ 1923 τὸ βιβλίο:
«Πὼς γεννιοῦνται ζοῦν καὶ πεθαίνουν οἱ θεοὶ καὶ οἱ θεές». Ἐκεῖ ἐκθέτει τὶς χονδροειδεῖς ἀντιγραφὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τὶς ἀρχαῖες ἀνατολικὲς θρησκεῖες».

Ἀναγνώστης Λασκαράτος
Ροΐδου καὶ Λασκαράτου Ἐμμονὲς

Τὸ βιβλίο σὲ μορφὴ pdf ἐδῶ.

ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply