Ψυχοῤῥαγοῦν αὐτό-«ἀνακυκλούμενοι»…

Τὸ νὰ βλέπῃς τὸν κόκκαλη, τὸ ἐγγόνι τοῦ ἄλλου διαφωτιζτοῦ, ποὺ ἐνεπνεύσθη κι ἐσχεδίασε τὴν ἀπαγωγὴ 28.000 Ἑλληνοπαίδων, γιὰ νὰ τὰ «σώσῃ» ἀπὸ τὶς …οἰκογένειές τους…(!!!)…

Ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὰ παιδιὰ στὸ Παραπέτασμα, ἰατρὸς Πέτρος Κόκκαλης…

Ξεχασμένα …«παιδο-σωσίματα»!!!

….νὰ ἔρχεται ὡς ὑποψήφιος «ἐθνοσωτήρ», τὸ λὲς καὶ μέρος τῆς …«ἀνακυκλώσεως» ποὺ …«ὑποχρεωτικῶς» (καί, μόνον πρὸς ὥρας, λόγῳ ἐλλείψεως ἄλλων ὑποψηφίων) συμβαίνει στὶς τάξεις τῶν κομματοσκύλων, ἐφ΄ ὅσον ἡ δεξαμενή τους (γιὰ τὴν ὥρα) ἐστέρευσε!!!

Τὸ νὰ βλέπῃς ὅμως τὸν ἴδιον αὐτὸν κόκκαλη, τὸ βλαστάρι τοῦ μπαμπᾶ του, ποὺ ἦταν καὶ ξένος πράκτωρ καὶ ποὺ τώρα πιὰ μᾶς ἔχει τρομάξη στὶς ὅλο καὶ πιὸ εὐφάνταστες (μὰ πάντα …ὑπέρ-κομματικὲς) διαπλοκές του…

Τι συνέβη τότε και ναυάγησε αυτή η ένταξή μου στην δημοσιογραφική οικογένεια της Ελευθεροτυπίας, όπου εκτέθηκε ο Φυντανίδης, που το είχε υποσχεθεί, αλλά και ο Τεγόπουλος, που μου είχε τάξει λαγούς με πετραχείλια.
Κοίταξε Νίκο, μου λέει μειλίχια ο Ντένης.
Εκείνα τα σχόλια του Κίτσου περί «κοκκαλίνου», τα δικά σου τα ρεπορτάζ και κάτι άλλα υπονοούμενα που, με βάση δικά σου στοιχεία, άφηνε η εφημερίδα, ενόχλησαν πάρα πολύ τότε τον Κόκκαλη.
Συναντήθηκε λοιπόν με τον Κίτσο, συμφώνησε να βάλλει κάποια λεφτά για να ενισχυθεί η εφημερίδα και απαίτησε, να μην ξαναδεί το όνομα σου μέσα στις σελίδες της.
Τι να κάναμε, καταλαβαίνεις….

*Εφαγα τώρα μιάμισυ ώρα από τη ζωή μου, για να σας γράψω αυτή την ιστορία, επειδή έμαθα ότι, εκτός από τον Ψυχάρη, ο ανεπάγγελτος μπαμπακόκωλος, που θα ξεκωλιάσει και καλά την διαπλοκή στην χώρα, είχε και μυστικές συναντήσεις και με τον Σωκράτη Κόκκαλη, που μοσχοπληρώθηκε για να φτιάξει τα hot spots για τους πρόσφυγες.

Ὁ Κοκκαλίνος

…νὰ ἔρχεται γιὰ νὰ ἀπαιτήσῃ ἐπὶ πλέον καὶ τὴν ἀργομισθία του μὲ 25.000 (τοὐλάχιστον) εὐρώπουλα μηνιαίως, τὸ λὲς καὶ θρασύτητα…
Προφανῶς ἡ ἐν λόγῳ οἰκογένεια ἀκόμη δὲν ἐχόρτασε ἀλλὰ καί, ἐπὶ πλέον, κατὰ πῶς φαίνεται, δὲν πρόκειται νὰ χορτάσῃ.
Προφανῶς μᾶς ἑτοιμάζουν ἤδη καὶ τοὺς διαδόχους τους, μὲ αὐτὰ ἢ μὲ ἄλλα ὀνόματα…
Προφανῶς, εἰδικῶς σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσιν, ἡ «ἀνακύκλωσις» κραυγάζει, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξῃ πὼς τελικῶς οἱ πρόθυμοι, οἱ «ἀρεστοὶ» καὶ οἱ «χρήσιμοι» μόνον μποροῦν νὰ διασφαλίσουν τὶς ἰδανικές, γιὰ τὰ γοῦστα τῶν τοκογλύφων, λίστες.

Ὅμως, ἀπὸ τὴν ἄλλην, αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ «ἀνακύκλωσις» ἀποδεικνύει πὼς κάτι μέσα σὲ αὐτοὺς τοὺς κύκλους ψυχοῤῥαγεῖ ἐμπρὸς στὰ μάτια μας, διότι, ὡς γνωστόν, ὁ (κάθε) κόκκαλης τοῦ κόσμου μας δὲν ἔχει ἀνάγκη αὐτοπροβολῆς του, παρὰ μόνον ἀπὸ χρήσιμες «βιτρίνες» ποὺ θὰ τὸν κρατοῦν στὴν ἀνωνυμία, γιὰ νὰ κινεῖται δίχως παρατηρητές.
Μήπως λοιπόν κάτι δέν πηγαίνει καί τόσο καλά;

Τὸ νὰ βλέπῃς, μὲ τρόμο κυριολεκτικῶς, τὸν Δῆμο Ἀθηναίων (γιὰ παράδειγμα) νὰ προετοιμάζεται μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστὲ νὰ καταλήξουν νὰ ψηφίσουν οἱ ψηφοφόροι μόνον ὅ,τι ἐξυπηρετῇ τὸν πSoros…

Διότι ὁ «Δῆμος Ἀθηναίων» πρέπει νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros!!! (β)

…μὲ πλέον ἐπικρατούσα μορφὴ μέλος τῆς …«ἁγίας οἰκογενείας» ποὺ ἐπέτυχε νὰ ταὐτοποιηθῇ τὸ ὄνομά της στὴν χώρα μας τὴν ἔννοια τῆς διαπλοκῆς…

….ἐφ΄ ὅσον δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ μὴν λαμβάνῃ τὸ διάφορόν της, ἡ ἐν λόγῳ οἰκογένεια, ἀπὸ κάθε τὶ ποὺ καταστρέφει ἐμᾶς καὶ τὴν χώρα…
…τὸ λὲς καὶ «ἐπιτομὴ τῆς ἀνακυκλώσεως» ἢ ἄλλως, τῆς θρασύτητος.

Ὅμως, ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἀκριβῶς ἡ μὴ ὕπαρξις προσώπων ποὺ θὰ μποροῦσαν πράγματι νὰ προσεγγίσουν μὲ ἄλλο πνεῦμα καὶ ἄλλον τρόπο τὶς λαϊκὲς μάζες, ἐνᾦ εὐθαρστῶς βασίζονται στὶς ψήφους τῶν «ἑλληνοποιημένων», τὸ λὲς καὶ τελευταία ἀναλαμπῆ ἑνὸς ψυχοῤῥαγοῦντος σαπροφυτισμοῦ.
Κι ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι. Ἐμᾶς, στὴν πλειοψηφία μας, ἡ «ἁγία οἰκογένεια», μὲ ὅλα της τὰ παρακλάδια, ἀδυνατεῖ νὰ μᾶς σύρῃ σὲ νέες παγίδες. Γιά πόσο ὅμως θά τό ἐπιτυγχάνη αὐτό, ἀκόμη καί μέ λαθροψήφους;
Μήπως κάτι δέν πάει καί τόσο καλά στίς ἱκανότητές τους καί στίς δυναμικές τους; Μήπως τελικῶς ἔχουν τελειώση ἤδη ἀλλά τώρα παίζουν τά …ῥέστα τους;.

Τὸ νὰ ἐπιστρατεύονται ὅλοι οἱ ξεπεσμένοι καὶ οἱ τυχάρπαστοι γιὰ νὰ στελεχώσουν ψηφοδέλτια κομμάτων καὶ δὴ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, τὸ λὲς καὶ κατάντια…
…μὰ ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε οὐδέποτε εἶχαν τὰ μΠατΣοΚικὰ αὐτὰ σαπρόφυτα καὶ κάτι ἠθικὸ ἢ εὐφυὲς ἢ τέλος πάντων στοιχειωδῶς ἀξιοπρεπὲς νὰ παρουσιάσουν. Ἡ καταφυγή τους δὲ στὸ «ὅ,τινᾶναι» ἀποδεικνύει πὼς ἐξέλειψαν οἱ δυνατότητες ἐπιλογῆς ὑποψηφίων, καταφεύγουν σὲ ὄ,τι κινεῖται καὶ τελικῶς βροντοφωνάζουν πὼς ψυχοῤῥαγοῦν…
Μήπως κάτι δέν πάει καλά;
Μήπως τελικῶς κι αὐτή ἡ κατάστασις εἶναι ἀπλῶς μία ἐπιβεβαίωσις τῶν ἰσχυρισμῶν μου;

Μήπως, καταληκτικῶς, ὅλοι αὐτοί, ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ συγκεντρώσουν, σὲ ἐπίπεδον (ἀληθῶν) ψήφων, ποσοστά ἔως τό 12 ἤ τὸ -15%, ποὺ κι αὐτὰ προέρχονται κυρίως ἀπὸ μισθοφόρους χειροκροτητὲς καὶ ἐξαγορασμένους διορισμένους, παραδέχονται, σιωπηλῶς, πώς ἀποχωροῦν ἀλλά προσπαθοῦν, ἐναγωνίως, νά μήν τό ἀντιληφθοῦμε ἐμεῖς;;

Λέω… Μήπως;

Φιλονόη

Σημείωσις

Προφανῶς καὶ οἱ δικές μας ἐπιλογές, ποὺ ὑποχρεωτικῶς θὰ περιορισθοῦν στὶς «προτάσεις» τῶν κομμάτων, ὄχι μόνον ἀπομειώνονται, ἀλλὰ κυριολεκτικῶς ἀκυρώνονται.
Προφανῶς εἶναι ἡ δημοκρατία πατριῶτες…!!!
Μία δημοκρατία ἀποκλειστικῶς ἐξυπηρετοῦσα τοὺς τοκογλύφους καὶ τὰ ῥημάδια τοῦ μηχανισμοῦ ποὺ τοὺς ὑποστηρίζει ἀκόμη.
..

(Visited 169 times, 1 visits today)
Leave a Reply