Ξεχασμένα …«παιδο-σωσίματα»!!!

Μαρτυρίες ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα ἢ «παιδοσώσιμο», τοῦ Κ.Κ.Ε.!

«…Δὲν εἴμαστε μόνον ἀπὸ τὴν Βήσσανη. Εἴχαν πάρη καὶ ἀπὸ ἄλλα χωριά. Ὅταν τὰ παιδιὰ γίναμε  πάρα πολλά, μᾶς ἔβαλαν νὰ κοιμόμαστε σὲ κάτι στρατῶνες.

Ἐκεῖ, ἄρχισαν νὰ μας ἐκπαιδεύουν ἐμᾶς τὰ μεγαλύτερα παιδιά, νὰ γίνουμε ἀντάρτες, μαχητὲς μαζύ τους. Μᾶς ἐμάθαιναν σκοποβολὴ καὶ τέτοια πράγματα.
Πῶς νὰ μάθουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ ὅπλα, νὰ πολεμᾶμε.

Μᾶς πήγαιναν καὶ σὲ ἔνα ὕψωμα, μίαν πλαγιὰ καί, κάτω, χαμηλότερα (στὴν πλαγιά) εἶχαν δέση ἀπὸ ἕνα δένδρο μίαν προβατίνα μὲ μεγάλο σχοινί, ὥστε νὰ μπορῇ νὰ τρέχῃ γύρω-γύρω.
Ἐμεῖς τὰ παιδιά, γιὰ νὰ ἐκπαιδευθοῦμε στὴν σκοποβολή, ῥίχναμε γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὴν προβατίνα, ποὺ ἔτρεχε σὰν τρελλὴ ἀπὸ τὶς ντουφεκιές.
Φυσικὰ οὐδεὶς ἐπετύγχανε τὴν προβατίνα.
Ἐμεῖς ῥίχναμε ὅπου-ὅπου.
Οὐδεὶς ἤθελε νὰ σκοτώσῃ τὴν προβατίνα, ἀκόμη κι ἐὰν μποροῦσε.
Κλείναμε τὰ μάτια μας καὶ πατούσαμε τὴν σκανδάλη!

Ὁ καπετάνιος τους, ὁ Ὑψηλάντης, ἦταν ἐκεῖ ὅταν μᾶς μάθαιναν σκοποβολή. Εἶχε ἕνα ἄσπρο ἄλογο καὶ ἔκανε τὸν πολὺ σπουδαῖο. Μίαν ἡμέρα, ἐκεῖ ποὺ πηγαίναμε, ὅταν μᾶς κρατοῦσαν ἐκεῖ στὰ χωριὰ τῆς Μουργκάνας, πρὶν μᾶς περάσουν στὴν Ἀλβανία, ἦταν μία λιμνούλα μὲ νερὰ ἀπὸ λυωμένα χιόνια. Ὅπως λοιπὸν πηγαίναμε μὲ μίαν ἄλλην κοπέλλα, ἀπὸ τὸ ἴδιο χωριό, τὴν Βήσσανη, προσπαθούσαμε νὰ τὴν ἀποφύγουμε, νὰ μὴν βραχοῦμε ἀπὸ τὰ νερά.

Ὁ «Ὑψηλάντης»…..
Κυκλοφοροῦσε μὲ ἄσπρο ἄλογο καί, συχνά, πισωκάπουλα (στὸ ἄλογό του) εἶχε καὶ μίαν ἀντάρτισσα.

Αὐτός, ὁ Ὑψηλάντης(*), μᾶς δίδει μίαν σπρωξιὰ καὶ μᾶς ῥίχνει καὶ τὶς δύο μέσα στὰ νερά.

-«Οἱ μεταξωτὲς τῆς Βήσσανης, θ’ἀλλάξουν στολὴ τώρα», λέει.

Πέσαμε ἐμεῖς μέσα στὰ νερά, χειμῶνας καιρός.

Πολλὰ παρόμοια περάσαμε στὴν Ἑλλάδα, τὶς πρῶτες ἡμέρες ποὺ μᾶς πῆραν ἀπὸ τὰ σπίτια μας, πρὶν νὰ φύγουμε γιὰ τὴν Ἀλβανία. Τὶ νὰ σοῦ πρωτο-διηγηθῶ, τόσα χρόνια ποὺ πέρασαν καὶ ἀκόμη τὰ θυμᾶμαι πάντα. Ἄφησέ τα. Τραγικὰ πράγματα, μὲ τὸ κακὸ ποὺ μᾶς βρῆκε τότε, νὰ μᾶς πάρουν μὲ τὸ ἔτσι θέλω ἀπὸ τὰ σπίτια μας….»

(*) Στὰ στερνά του ἔγινε μέλος τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ!!

Ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὰ παιδιὰ στὸ Παραπέτασμα, ἰατρὸς Πέτρος Κόκκαλης…

Συνιστῶ στοὺς ἀναγνῶστες νὰ κοινοποιοῦν τὶς δημοσιεύσεις ποὺ θεωροῦν σημαντικές, γιατὶ μὲ τὴν νέα μέθοδο ποὺ ἀκολουθοῦν τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, δὲν τὶς βλέπουν πολλοί.

Τὸ παραπάνω ἀπὸ μαγνητοφωνημένη συνέντευξη, ποὺ περιλαμβάνεται στὸ ἐπόμενό μου βιβλίο.

Ἰωάννης Μπουγᾶς

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply