Διότι πρέπει νὰ πληρώσουμε καὶ τὶς …«Ὑπερήφανες διαπραγματεύσεις»!!!

Δίδουμε 630 χιλιάρικα, ὡς κρατικὴ ἐπιχορήγηση, γιὰ τὴν κινηματογραφικὴ μεταφορὰ ἀπὸ τὸν Κώστα Γαβρά, τοῦ βιβλίου τοῦ Βαρουφάκη «Ἀνίκητοι Ἡττημένοι».

Ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν «ὑπερήφανη διαπραγμάτευση» τοῦ 2015.

Εὐχαριστοῦμε Νίκο Παππᾶ ποὺ ὑπέγραψες τὴν ἀπόφαση. Ἀλλά γιατί μόνον 630 χιλιάδες ἐπιχορήγηση ἀπό τούς φόρους μας, γιὰ νὰ δοῦμε σὲ ταινία τὸν Βαρουφάκη νὰ καταστρέφῃ τὴν Ἑλλάδα; Ὅλο τὸ ποσὸ ἔπρεπε κανονικά.
Δῶστε 1.8 ἑκατομμύρια εὐρῶ γιὰ νὰ ῥίξουμε κι ἕναν χορὸ παραπάνω στὸ Σύνταγμα.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Διότι πρέπει νὰ πληρώσουμε καὶ τὶς …«Ὑπερήφανες διαπραγματεύσεις»!!!

Leave a Reply