Ὑπάρχουν καί οἱ …«πειραγμένες» δημοσκοπήσεις;

Κυττῶ τὶς δημοσκοπήσεις γιὰ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων καὶ βλέπω τὴν κατάταξη τῶν ὑποψηφίων.

Βλέπω τὸν Μπακογιάννη πρῶτο, δύο τρεῖς μετὰ καὶ τέταρτο ἢ πέμπτο τὸν Κασιδιάρη της Χρυσῆς Αὐγῆς (τῆς ὁποίας τῆς σέρνω τὰ χίλια μύρια).

Στὴν συνέχεια κυττῶ τὸ κουπόνι τοῦ στοιχήματος, τὸ ὁποῖο δίδει 1,05 στὸν Μπακογιάννη (τὸ ἀπόλυτο φαβορὶ χωρὶς δευτέρα κουβέντα) καὶ στὴν συνέχεια τὸν Κασιδιάρη μὲ ἀπόδοση 1:6 καὶ τὸν ἑπόμενο Γερουλάνο μὲ ἀπόδοση 1:18.

Δύο τινὰ συμβαίνουν ἀγαπητοὶ φίλοι: ἢ τὸ στοίχημα μοιράζει παράδες ἢ οἱ δημοσκοπήσεις εἶναι πειραγμένες.

Τρίτη λογικὴ τοὐλάχιστον πιθανότητα δὲν ὑφίσταται.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply