Καταλαβαίνω τὴν ἀσοφία μου…

Διάβασα κάποιο βιβλίο καὶ πίστεψα πὼς εἶμαι σοφός. Διαβάζω τώρα πιὸ πολλά· κι ὅσο διαβάζω τόσο πιὸ πολὺ καταλαβαίνω τὴν ἀσοφία μου. Ἂν τὸ εἶπε ἄλλος δὲν πειράζει νὰ τὸ ξαναπῶ κι ἐγώ. Ἐγὼ δὲν κυνηγῶ τὴν λεγομένη πρωτοτυπία. 

Κωστῆς Παλαμᾶς 

«Σημειώματα στὸ περιθώριο», Σελίδα 30. Πεζοὶ δρόμοι, Α΄. 1928.

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply