Ἐκδίδονται σὲ ὅλα τὰ …γοῦστα!!!

Καὶ μᾶς χειραγωγοῦν πλήρως. Ζοῦν δίπλα μας, μέσα στὰ σπίτια μας, στὶς γειτονιές μας. Ἐμφανίζονται μὲ πανομοιότυπα προσωπεῖα καὶ ὅλοι τους θέλουν νὰ μᾶς …ἀπό-«σώσουν»!!!
Φοροῦν «ἰδεολογικὲς» προβιές, φορτώνονται μὲ κάθε χρώματος σημαῖες καὶ ἔρχονται γιὰ νὰ μᾶς ἀπό-«σώσουν», ὁ ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον, λέγοντας συνήθως θαυμάσιες κουβέντες, ποὺ λησμονοῦν μόλις ἀναλάβουν θέσεις ἐξουσίας. Κοινό τους γνώρισμα ἡ μεγαλοστομία τους, ἀργομισθία τους, ἡ διαπλοκή τους, ἡ ἀνομία τους, ἡ ἀσυλία τους καί, φυσικά, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, ἡ σχέσις τους μὲ κάθε λέσχη, στοά, παραμάγαζο διεθνῶν τοκογλύφων. Ὅποιαν πέτρα κι ἐὰν σηκώσουμε, ἀπὸ κάτω θὰ βροῦμε τὰ ἴδια σαπρόφυτα. Ὑπηρετοῦν δὲ πιστά, σὲ ὅλες τους τὶς ἐκδοχές, «δημοκρατικοῦ τόξου» καὶ μή», τὸ ἱερὸ τέρας τοῦ σοσιαλισμοῦ τους.

 

 

Στὴν πραγματικότητα ὅμως ὅλοι τους ἦσαν, εἶναι καὶ φιλοδοξοῦν νὰ παραμείνουν ἡ ἐμπροσθοφυλακὴ τῶν τοκογλύφων.
Κι ἐπὶ πλέον, ἀγωνίζονται γιὰ νὰ κυττᾶμε ἐμεῖς τὸ δάκτυλο, ὅταν μᾶς καταδεικνύουν κάτι, πρὸ κειμένου νὰ μὴν βλέπουμε τὸ ποιὸς πράγματι κατευθύνει αὐτὸ τὸ δάκτυλο. Διότι οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν θὰ κάνη κάτι ποὺ θὰ ἐκθέση τὰ ἀφεντικά του.
Ὅλοι στὴν ἰδίαν γραμμή… Ὅλοι τους πιστὰ σκυλιά… Ὅλοι τους στὴν ὑπηρεσία χειραγωγήσεως λαῶν, μέσῳ πλαστῶν χρεῶν καὶ μέσῳ ἰσχυρᾶς προπαγάνδας.

Ὅταν λέμε σοσιαλισμὸς τὸ ἐννοοῦμε.

Ὅλοι αὐτοὶ (ἀκόμη) σήμερα πατοῦν σὲ ἕνα πολυκομματικό, λέει σύστημα, ποὺ ὑποτίθεται πατᾶ στὴν δημοκρατία. Οὐδέποτε στὴν ἀριστεία, ἀλλὰ στὴν φημολογία, στὶς δοξασίες, στὶς παπαγαλίες καί, καταληκτικῶς, στὴν μία ἀπὸ τὰ ἴδια. Αὔριο, πολὺ πιθανόν, ὁ γιώργης ὁ πsoros νὰ ἐπιτύχῃ τὴν ἐπιβολὴ τῆς δικῆς του «ἀμεσοδημοκρατίας», πρὸ κειμένου νὰ ἀποσαθρώσῃ πλήρως τὶς κοινωνίες μας. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅμως πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς σύστημα ἐλέγχου ποὺ τρομοκρατεῖται ἀπὸ τὴν ἀριστεία καὶ τὴν καταδιώκει μὲ μένος.

Ὅλοι αὐτοί, ποὺ μετέχουν τοῦ ἐν λόγῳ μηχανισμοῦ, ἦσαν, εἶναι καὶ παραμένουν ἀνίκανοι γιὰ τὰ ἁπλούστερα, ἀλλὰ «ἔτυχε» νὰ προέρχονται ἀπὸ …«περιούσιες» οἰκογένειες, ποὺ «ἔχουν τὸν τρόπο τους». Κι ἔτσι, μὲ μοχλὸ τὸ χρῆμα, ἐξαγοράζωντας συνειδήσεις, ἐξαφανίζοντας (μὲ ὅλους τοὺς τρόπους) ἀντιπάλους καὶ ἐλέγχοντας τὶς μάζες μὲ τὰ δικά τους Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, οὐδέποτε ἐγγίζουν τὴν καρδιὰ τῶν προβλημάτων τοῦ κόσμου μας, διότι σκοπός τους εἶναι ἁπλῶς νὰ «θάβουν κάτω ἀπὸ τὸ χαλὶ» τὰ προβλήματα τοῦ κόσμου μας.
Κι αὐτὰ τὰ προβλήματα, τῆς ἀδικίας, τῆς ἀνομίας, τῆς ἀνελευθερίας εἶναι κοινότατα στὸν πλανήτη, κάτι ποὺ ἀποδεικνύει πὼς πατοῦν ἐπάνω στὶς πλάτες ὅλων τῶν λαῶν τοῦ πλανήτου, μὲ πανομοιοτύπους τρόπους.

Διαθέτουν στρατιὲς χειροκροτητῶν, διότι ἐφρόντισαν κάποια ψιχουλάκια νὰ διοχετεύονται σὲ αὐτοὺς τοὺς χειροκροτητές. Ὅσο δὲ ἐξαπλώνεται ἡ ἐξαθλίωσις στὸν πλανήτη μας, τόσο αὐξάνονται οἱ χειροκροτητὲς καὶ τόσο περισσότερο φανατίζονται.

Οἱ λοιποί, οἱ μὴ μετέχοντες αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ, ποὺ σαφῶς εἶναι καὶ ἡ πλειοψηφία, ἔχουν πεισθῆ πὼς τὰ ὅπλα τους εἶναι ἡ ψῆφος τους, τὸ νομικὸ σύστημα καὶ ὁ διάλογος. Κι ἔτσι ἑστιάζουν στὸ πῶς θὰ ἀλλάξουν τοὺς μὲν μὲ τοὺς δέ, ἢ στὸ πῶς θὰ ἀποδομήσουν, μὲ νομικὰ μέσα, ὅλην αὐτὴν τὴν χολέρα. Ἀνακαλύπτουν δέ, μετὰ ἀπὸ σκληροὺς ἀγῶνες, πὼς ἦταν παράλογοι αὐτοὶ οἱ ἀγῶνες καὶ ἄκαρποι. Τὸ ἐν λόγῳ συστηματάκι ἔχει τόσες δικλεῖδες ἀσφαλείας, ποὺ ἀκόμη κι ἐὰν πράγματι κτυπήσουμε κάποιαν πλευρά του, ὡς ἀράχνη ἁπλώνονται ὅλες οἱ ἄλλες πλευρές του γιὰ νὰ καλύψουν τὶς ἀμυχές. 

Τὸ μόνον ποὺ μποροῦμε ὅμως πράγματι νὰ κάνουμε εἶναι ἔνα: νὰ παύσουμε νὰ τοὺς ἀναγνωρίζουμε ἐξουσία ἐπάνω μας καί, κατόπιν τούτου, ἐὰν τὸ συνειδητοποιήσουμε πλήρως, νὰ δοῦμε τὰ (ὑπάρχοντα καὶ ἀληθῆ) ὅπλα μας ἐναντίον τους.
Ἔως τότε ἁπλῶς θὰ ὑποκρινόμεθα τοὺς …Σισύφους, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ μας

Φιλονόη 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

8 thoughts on “Ἐκδίδονται σὲ ὅλα τὰ …γοῦστα!!!

 1. Πολὺ φοβοῦμαι, Φιλονόη, ὅτι ἔχεις περισσότερο δίκιο ἀπὸ ὅσο καὶ σὺ ἡ ἴδια ἀκόμη μπορεῖς νὰ φανταστῆς. Θὰ στὸ ἔγραφα ἀργότερα, ἀλλὰ διάβασα τὸ ἄρθρο σου καὶ στὸ ἀνακοινώνω τώρα. Γιατί ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ ἐπιχείρησε τὸ κίνημα τοῦ Μονάχου στὶς 8-9 Νοεμβρίου 1923; Ἡ ἀπάντηση εἶναι συντριπτική: Ἐπειδὴ τὶς ἴδιες ἀκριβῶς ἡμέρες ξέσπασε κομμουνιστικὴ ἐξέγερση στὴ βόρεια Γερμανία. Ἄρα ὅλοι στὸ κόλπο > ὅλοι συνεννοημένοι.

  • άρα κύριε καθηγητά οι φασαρίες από του κομμουνιστές στο Αμβούργο (Hamburg Uprising) προκάλεσαν σαν μια μορφή αντιπραξικοπήματος ή αντεπανάστασης την « επανάσταση/πραξικόπημα » της μπυραρίας (Munich Putsch) του Αδόλφου ?
   γνωρίζεται ποιοί ήταν οι υποστηριχτές της κάθε πλευράς και ποιά ήταν τα πραγματικά τους κίνητρα?

 2. Ἐπιπλέον: Ὑπάρχει σοβαρὴ ἔνδειξη ὅτι τὸ ὑψωμένο χέρι, χαιρετισμὸς καὶ φασιστικὸς καὶ κομμουνιστικός, ἔχουνε τὴν ἴδια προέλευση. Συγκεκριμένα, τὸν χαιρετισμὸ τῶν Ἰουδαίων μέσα στὴ συναγωγή τους, μόλις ὁ ραββῖνος ἐμφανίση τὴν “τορὰ” (Πεντάτευχο).

 3. “Ἡ πραγματικότης ὑπερβαίνει καὶ τὴν πλέον καλπάζουσαν φαντασίαν”. (Ραδιοσταθμὸς τῶν Ἐνόπλων, δεκαετία τοῦ 1960, ἐκπομπὴ “Στὸν ἱστὸ τῆς ἀράχνης”.)
  “Τὸ μέλλον συχνὰ εἶναι προβλέψιμο. Τὸ παρελθὸν εἶναι ποὺ κάθε τόσο ἀλλάζει”. (Ρήση τοῦ Ρωσικοῦ Λαοῦ.)

 4. Ὄχι, τὸ πραξικόπημα τοῦ Μονάχου (σαφῶς τροτσκιστικῆς μεθόδευσης) δὲν ἤτανε ἀντίδραση στὴν ἐπαναστατικὴ ἀναταραχὴ τῶν Κομμουνιστῶν ἀλλὰ κίνηση παράλληλη. Ὅπως ἔχει ἤδη γραφῆ πασιδήλως, ἕνα ἄνθρωπο ἐμπιστεύθηκε ὁ Στάλιν: τὸν Χίτλερ. Καὶ ἐπιπλέον ὁ Στάλιν τὸν θεώρησε “χαρισματικὸ ἄνθρωπο”.

 5. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ ὅτι ποτέ του ὁ Χίτλερ δὲν μίλησε/ἔγραψε ἀνοιχτὰ γιὰ τὸ πραξικόπημα τοῦ Μονάχου.

Leave a Reply