Φιλο-σκοπιανή ἤ φιλο-Sor(ο)ική ἡ προπαγάνδα τοῦ BBC;

Μέχρι ποῦ ἔχει φθάση τό μακρύ χέρι τοῦ Σόρος ἄραγε;
Εἶναι «τυχαία» ἡ προτροπή τῆς κας Μ. Μαργαρώνη πρός τήν ταὔτιση μὲ τόν ἀντισημιτισμό, ὅσων ἀντιτίθενται στήν διάβρωση ἀπό τόν Σόρος;

Τὸν ἄνθρωπο ποὺ εἶναι Persona non grata ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀρχηγοὺς κρατῶν καί, ἴσως, τὸν πιὸ μισητὸ στὸν πλανήτη.

Ὅπως φαίνεται ὅμως τυχαίως τὴν ἀνεκάλυψε τὸ BBC τὴν κὰ Μαργαρώνη, γιὰ νὰ κάνῃ ἐκμπομπὴ ὑπὲρ τῆς «καταπιεζομένης «μακεδονικῆς» μειονότητος τῶν σλαυοφώνων» στὴν Ἑλλάδα (στὴν Μακεδονία).

Ὁ Σόρος ὅπως ἐπίσης φαίνεται στρατολόγησε διὰ μέσου φορέων του, τὴν κα Μαργαρώνη γιὰ νὰ ἐνισχύσῃ τὴν φιλοσκοπιανή, ἀλλὰ καὶ ἀνθελληνικὴ προπαγάνδα του, κάνοντας τὴν ἐκμπομπὴ στὸ BBC.
Ἡ ἀνάρτησις ὑπάρχει μέχρι τώρα στὸν λογαριασμό της.

Ἀφοῦ λοιπὸν θὰ συμβουλευθῇ πρῶτα τους ἀρχισυντάκτες της, ἴσως νὰ μᾶς δώσῃ στὸ τέλος τῆς ἑβδομάδος, (ὅπως ἐδήλωσε ἡ ἰδία) πληροφορίες σχετικῶς μὲ τὸ γιατί ἀνέβηκε ἑτεροχρονισμένως στὴν ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τοῦ BBC, μετὰ ἀπὸ μισὸ καὶ πλέον ἔτος, «ἀπὸ τὸ ψυγεῖο», τὸ ῥεπορτάζ, καθὼς καὶ ἀπαντήσεις σὲ πολλὰ ἐρωτήματα ποὺ ἔχουν προκύψη.

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply