Φιλοσκοπιανοὶ «ἀντιφασίστες» ἀντιφάσκουν αὐτό-ἀναιρούμενοι!!!

Μαρία Μαργαρώνη, ἡ συντάκτρια τοῦ ἄρθρου τοῦ BBC περὶ καταπιεσμένης «μακεδονικῆς» μειονότητος στὴν Ἑλλάδα.

Νὰ ἐδῶ τὸ κορίτσι ποζάρει ὑπερήφανα ἐμπρὸς σὲ ἕναν τοῖχο ποὺ λέει: «…ὄχι σύνορα ὄχι ἔθνη».

Συνέχεια

Φιλο-σκοπιανή ἤ φιλο-Sor(ο)ική ἡ προπαγάνδα τοῦ BBC;

Μέχρι ποῦ ἔχει φθάση τό μακρύ χέρι τοῦ Σόρος ἄραγε;
Εἶναι «τυχαία» ἡ προτροπή τῆς κας Μ. Μαργαρώνη πρός τήν ταὔτιση μὲ τόν ἀντισημιτισμό, ὅσων ἀντιτίθενται στήν διάβρωση ἀπό τόν Σόρος; Συνέχεια

Φιλοξενεῖ ἀνωνύμους ἀρθρογράφους τό BBC γιά νά προπαγανδίσῃ «μακεδονική μειονότητα»;

Σάλος μὲ τὸ δημοσίευμα τοῦ BBC ποὺ μιλᾶ γιὰ καταπιεζομένη «Μακεδονικὴ» μειονότητα στὴν Ἑλλάδα.

Τὸ ρεπορτὰζ εἶναι ἀνυπόγραφο καὶ ἀναφέρεται σὲ μαρτυρίες προσώπων ποὺ πιθανῶς δὲν ὑπάρχουν. Περίεργη τακτικὴ γιὰ τὸ BBC. Περιέχει δὲ ὅλη τὴν προπαγάνδα δεκαετιῶν, τῶν μειονοτικῶν, ποὺ τὰ ἴδια εἶπαν πρὶν ἀπὸ χρόνια, στὸν πρόξενο μεγάλης φίλης χώρας στὴν Θεσσαλονίκη. Συνέχεια