Γίνεται ἡ ἐνημέρωσίς μας νά βασίζεται σέ …τυχαιότητες;

Τὸ BBC ἔχει διευθυντὴ τὸν γαμβρὸ τῶν Rothschild
Συνέχεια

Διορθωτικὲς τοποθετήσεις τοῦ BBC γιὰ τὸν Ἄσσαντ!

Τὸ BBC σιωπηλὰ ἔβγαλε διόρθωση, παραδεχόμενο ὅτι εἶπε ψέμματα ξεδιάντροπα, γιὰ τὴν καμπάνια ὑπὲρ τοῦ πολέμου στὴν Συρία καὶ κατὰ τοῦ Ἄσσαντ!!!

Διορθωτικὲς τοποθετήσεις τοῦ BBC γιὰ τὸν Ἄσσαντ! Συνέχεια

Ὁ πιὸ παράξενος στρατὸς τοῦ κόσμου!

Ὁ πήλινος στρατός!
Πάντα μὲ ξάφνιαζε αὐτὸς ὁ στρατὸς καὶ μοῦ γεννοῦσε σκέψεις περίεργες ἀλλὰ περισσότερα ἐρωτηματικά…
Γιατί  ἐδημιουργήθη; Γιά τούς λόγους τοῦ …ἐντυπωσιασμοῦ, ποὺ (ἐν ὀλίγοις) ἀναφέρονται παρά κάτω ἤ γιά κάτι περισσότερον;

https://www.youtube.com/watch?v=ahFD5toVLZk

Ἀπό ποιούς ἐδημιουργήθη; Πότε ἀκριβῶς;
Γιατί τόσες χιλιάδες φιγοῦρες; (Τὸ κείμενον ἀναφέρεται σὲ 8000 φιγοῦρες!)

Τί μεγάλη τιμή κι αὐτή σέ ἕναν ἄρχοντα; Ἤ μήπως δέν ἦταν αὐτό;

Συνέχεια

Γιατί κατασκευάζουν δικαιολογίες, ἐφ΄ ὅσον δέν τίς χρειάζονται γιά νά εἰσβάλουν στήν Συρία;


Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν μοῦ ἔστειλε ὁ φίλος Ἀντώνης Ἀντωνιάδης αὐτὴν τὴν φωτογραφία:

ἡ ὁποία συνοδεύετο ἀπὸ τὸ κάτωθι κείμενον:

Συνέχεια