Γίνεται ἡ ἐνημέρωσίς μας νά βασίζεται σέ …τυχαιότητες;

Τὸ BBC ἔχει διευθυντὴ τὸν γαμβρὸ τῶν Rothschild

Ὁ Marcus Ambrose Paul Agius εἶναι ἕνας Βρεταννὸς οἰκονομολόγος καὶ πρώην πρόεδρος τῆς ὁμάδος τῆς Barclays. Ἐργάζεται στὸ νέο διοικητικὸ συμβούλιο τοῦ BBC ὡς ἀνώτερος μὴ ἐκτελεστικὸς διευθυντής.

Ὁ Marcus ἔχει σύζυγό του τὴν Katherine, κόρη τοῦ Edmund de Rothschild τῆς τραπεζικῆς οἰκογένειας τῶν Rothschild τῆς Ἀγγλίας καὶ ἔχει στενὴ σχέση μὲ τὸ οἰκογενειακὸ κτῆμα Rothschild, Exbury Gardens στὸ Hampshire.

https://wideawakegentile.wordpress.com/…/marcus-agius-the-…/

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας του στὴν Barclays ὁ Agius παρευρέθη στὴν συνεδρίαση τῆς Λέσχης Bilderberg τοῦ 2011 .

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2011, ὁ Agius διῳρίσθη μέλος τῆς ἐπιτροπῆς γιὰ νὰ ἐνεργήσῃ ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς διαχειριστὲς τῆς Λέσχης Bilderberg .

Μὲ στοιχεία ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply