Δὲν διαλέγεις ἐσὺ τὴν εἰκόνα…

Ἀλλὰ ἡ Ἱστορία τοῦ πλανήτου καθορίζει τὸ ποιὰ εἰκόνα θὰ ἐκφράσης. Εἶναι, ἂς ποῦμε, ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ γενετικοῦ κώδικος τῆς ἀνθρωπότητος, ἀποτυπωμένη μέσα σου κι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἀποτύπωσις καθορίζει τὸν ῥόλο σου.

Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2018 ἡ κα Γεωργία Γιάνγκου ἔγραφε αὐτό:

Αὐτὴ εἶναι ἡ Jacinda Ardern, ἡ Πρωθυπουργὸς τῆς Νέας Ζηλανδίας. Εἶναι 37 ἐτῶν καὶ ἡ νεωτέρα ἐπὶ κεφαλῆς κυβερνήσεως στὸν κόσμο. Εἶναι ἐπίσης ἡ πρώτη δυτικὴ γυναίκα ποὺ γεννᾶ ἐνῶ εὑρίσκεται στὴν ἐξουσία. Στὶς 21 Ἰουνίου ἐγέννησε σὲ δημόσιο μαιευτήριο ἕνα ὑγιέστατο κοριτσάκι. Τὸ ὀνόμασε Neve Te Aroha. «Te Aroha» σημαίνει «Ἡ Ἀγάπη» στὰ Μάορι. Ἀντιπροσωπεύει ὅλα τὰ ὀνόματα ποὺ ὑπεβλήθησαν, κατόπιν αἰτήματός της, ἀπὸ διάφορες φυλὲς σὲ ὅλη τὴν χώρα.

Αὐτὸς εἶναι ὁ Clarke Gayford, ὁ σύντροφός της (ὄχι ὁ σύζυγός της!). Εἶναι τηλεοπτικὸς παρουσιαστὴς ἑνὸς ντοκυμαντὲρ μὲ θέμα τὴν ἁλιεία. Αὐτὸς (!!!) θὰ μείνη στὸ σπίτι μὲ τὸ παιδὶ ὅταν αὐτὴ θὰ ἐπιστρέψη στὴν διοίκηση τῆς χώρας (6 ἑβδομάδες μετὰ τὴν γέννηση). Πιστεύει ὅτι εἶναι λογικὸ νὰ παραιτηθῇ ἀπὸ τὴν καθημερινή του δουλειὰ γιὰ νὰ μένῃ στὸ σπίτι καὶ νὰ φροντίζῃ τὸ μωρό. Φορᾶ ἕνα πουλόβερ ποὺ πῆρε ἀπὸ op-shop (κατάστημα μεταχειρισμένων) στὸ Gisborne.

Μία ἑβδομάδα μετὰ τὴν γέννηση, ἡ Jacinda εἰσήγαγε ἕνα «Πακέτο Οἰκογενειῶν» ὕψους 5.5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Βασίζεται στὴν γνώση ὅτι τὰ πρῶτα χρόνια της ζωῆς τῶν παιδιῶν εἶναι τὰ πιὸ σημαντικά. Τὸ πακέτο δίνει ἐπιπλέον 75 δολλάρια τὴν ἑβδομάδα σὲ οἰκογένειες χαμηλοῦ εἰσοδήματος μὲ νέα μωρὰ καὶ ἐπὶ πλέον 700 δολλάρια τὸν χρόνο σὲ οἰκογένειες γιὰ τὸ κόστος τῆς χειμερινῆς θερμάνσεως. Μαζὺ μὲ ἄλλα μέτρα τὸ πακέτο αὐξάνει τὴν Ἀμειβομένη Ἄδεια (Paid Leave) γιὰ ὅλους τους νέους γονεῖς ἀπὸ 18 ἑβδομάδες σὲ μέχρι 26 ἑβδομάδες. Ὑπολογίζεται νὰ ἐπηρεάσῃ περισσότερες ἀπὸ 650 χιλιάδες οἰκογένειες μέχρι νὰ ἐφαρμοσθῇ πλήρως. Τὶς λεπτομέρειες ἀνεκοίνωσε ἀπὸ τὸν καναπέ της, χωρὶς μακιγιάζ, μέσῳ τοῦ Facebook Live, ἀμέσως μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ θηλασμοῦ τοῦ παιδιοῦ της.

Καμμία δόσις ὑπερβολῆς. Εἶναι ἁπλᾶ στὴν Νέα Ζηλανδία.

Ἡ παραπάνω πληροφορία προέρχεται ἀπὸ τὴν κα Γεωργία Γιάνγκου καὶ «ἁλιεύθη» μέσῳ τῆς σελίδος τοῦ «Λογίου Ἑρμοῦ» τὸν Ἰούλιο τοῦ 2018.

Συγκλονιστικό;  Δὲν θὰ τὸ ἔλεγα… Κατὰ τὰ δικά μας κριτήρια φυσιολογικό. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὰ δικά μας κριτήρια «πατοῦν» ἐπάνω στὸ ἀδιαμφισβήτητο  γεγονὸς τῆς ἀναπαραγωγῆς, ποὺ ἐπ’ αὐτοῦ καὶ μόνον πατᾶ ὁ κόσμος μας, γιὰ νὰ ἐξακολουθῇ ἡ ζωὴ στὸν πλανήτη, δὲν συνιστᾶ κάτι παράδοξον ἢ ἀκραῖον.

Ἐν τάξει… Δὲν μάθαμε καὶ πάρα πολλὰ γιὰ τὸ παραπάνω γεγονός, ἀνεξαρτήτως τοῦ πῶς αἰσθανόμεθα γιὰ αὐτό. Στὴν πραγματικότητα τὸ παραπάνω γεγονὸς μᾶς κάνει νὰ νοιώθουμε εὐχάριστα, διότι λίγο ἔως πολὺ μεταδίδει ἕνα ἀρχέγονο μήνυμα, ἀλλὰ διαπιστώσαμε πὼς τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀκριβῶς διότι δὲν ἐνυπάρχει σὲ αὐτὸ τὸ γεγονὸς κάποια ἰδιαιτέρότης ποὺ νὰ μποροῦν νὰ τὴν ἐκμεταλλευθοῦν, τὸ ἠγνόησαν ἐπιδεικτικῶς.
Ψιλὰ γράμματα ὅμως…

Μάθαμε ὅμως γιὰ ἕνα ἄλλο γεγονὸς τόσα πολλά, ποὺ κοντεύουμε νὰ γίνουμε …εἰδήμονες ἐπὶ τοῦ θέματος, ἂν καὶ ὅλοι μας ἀντιλαμβανόμεθα πὼς «ὅπου ἀκοῦς γιὰ πολλὰ κεράσια καλὸ εἶναι νὰ κρατᾷς μικρὸ καλάθι…»…
Πρὸ μερικῶν λοιπὸν ἑβδομάδων μία 34χρονη πωλήτρια ἔγινε πρωθυπουργὸς τῆς Φινλανδίας.
Τὸ «ἰδιαίτερον» χαρακτηριστικό της, γιὰ τὸ ὁποῖον διαβάσαμε ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἐκδοχὲς καὶ τὶς ἀπόψεις, ἦταν πὼς ἐμεγάλωσε σὲ …gay οἰκογένεια (ἡ μητέρα τῆς κοπέλλας καὶ ἡ σύντροφός της), ἀλλά, ἀνεξαρτήτως τῶν διαφόρων …«κραυγῶν» ἐν τούτοις ἡ ἐν λόγῳ …«ἰδιαιτερότης» ἔγινε ἀντικείμενον προβολῆς καὶ ἀναδείξεως ἑνὸς γεγονότος, ποὺ     ἦταν πολὺ …«χρήσιμο» ἐπικοινωνιακῶς.

(Ἔρευνα καὶ ἀπεικονίσεις ἀπὸ τὸν Σίγμα).

Τί τό περίεργο στά παραπάνω;
Οὔτε ὁ τρόπος ποὺ ἡ μία κοπέλλα μεγαλώνει τὸ παιδί της οὔτε τὸ εἶδος τῆς οἰκογενείας τῆς δευτέρας κοπέλλας. Τὸ ὀξύμωρον εἶναι μόνον ἡ προβολὴ τῶν δύο γεγονότων. Συνεπῶς, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, διαπιστώνουμε πὼς ἐμεῖς πρέπει νὰ γίνουμε εἰδικοὶ στὸ ποιὰ εἶναι ἡ πρωθυπουργὸς τῆς Φινλανδίας, διότι αὐτὲς εἶναι οἱ ἐνημερωτικὲς γραμμὲς τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ ἀγνοοῦμε πλήρως τὸ τί συμβαίνει στὴν Νέα Ζηλανδία.

Βέβαια, ἔτσι κι ἀλλοιῶς, καὶ ἡ Φινλανδία, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἡ Νέα Ζηλανδία, εὑρίσκονται ἰδιαιτέρως μακρυά μας, γιὰ νὰ μᾶς ἐνδιαφέρῃ τὸ ποιοὶ (ὡς βιτρίνες ἢ ὡς ἀληθεῖς ἐκπρόσωποι τῶν ἐκεῖ λαῶν) τὶς διακυβερνοῦν. Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὰ …μακρυνά, κάποιοι ἀπεφάσισαν πὼς τὸ ἕνα γεγονὸς εἶναι ἀδιάφορον καὶ τὸ ἄλλον σημαντικό. Καὶ εἶναι αὐτὰ τὰ ἴδια Μέσα ποὺ μᾶς ἐξηπάτησαν (καὶ μᾶς ἐξαπατοῦν) συστηματικῶς πάντα, σχετικῶς μὲ τὸ «χρέος», μὲ τὰ μνημόνια, μὲ τὸ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι νόμινες οἱ ἐκλογές, μὲ τὸ ἐὰν τὰ κούλλλια καὶ τὰ ἀλεξέια καὶ τὰ GAPατα, καθὼς καὶ ὅλη ἠ συνομοταξία τους, εἶναι πράγματι οἱ μόνες μας ἐπιλογές,  μά, κυρίως, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, μὲ τὸ νὰ μᾶς ἀποκρύπτουν συστηματικῶς πὼς ὁ πλανήτης ἐλέγχεται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοκογλύφους, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἐνᾦ ἀποφεύγουν συστηματικῶς νὰ θίξουν πὼς ὅλοι τοῦτοι ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμένουν ἀνούσιες βιτρίνες τους.

Συνεπῶς…
Συνεπῶς, γιὰ ἀρχὴ φίλοι μου, ἐὰν θέλουμε πράγματι νὰ κρατήσουμε, ὅσο τὸ δυνατόν, τὰ μυαλά μας ἀνεπηρέαστα ἀπὸ τὶς ἀπίστευτες προπαγανδιστικὲς παπαρολογίες τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἂς ἀρχίσουμε μὲ τὸ νὰ τὰ …κλείσουμε. Καὶ μόνον ἡ μὴ ἀκρόασις/τηλεθέασις/ἀνάγνωσις ὅλων αὐτῶν τῶν «εἰδήσεων» ἀπομειώνει στὸ μέγιστον τὴν δυναμικὴ ἐλέγχου τους ἐπάνω μας.

Δὲν διαλέγεις λοιπὸν ἐσὺ τὴν εἰκόνα ποὺ θὰ σοῦ ἐπιβάλουν ὡς πρωτή εἴδησιν.
Διαλέγεις ὅμως τὸ ἐὰν θὰ τὴν κυττάξης αὐτὴν τὴν εἰκόνα, τὸ ἐὰν θὰ τῆς δώσῃς ἐνέργεια καὶ τὸ ἐὰν θὰ τῆς ἐπιτρέψῃς νὰ σὲ «παγιδεύση» σὲ ἕνα ἀκόμη σενάριον διχαστικόν.

Φιλονόη 

 

 

(Visited 167 times, 1 visits today)
One thought on “Δὲν διαλέγεις ἐσὺ τὴν εἰκόνα…

  1. Η πρώτη έχει εκείνο τον κουραμπιέ για σύντροφον τουτέστην δωρητή σπέρματος και κατόπιν νταντά……..Η δεύτερη προέρχεται από λεσβιακή παρθενογέννεση ……….ΚΑΛΟΟΟΟ ……….ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΟΟΟ……..

Leave a Reply