Δημιουργία «Γερμανίας» μέσα ἀπὸ μίαν γαλλικὴ ἧττα…

Τὸ 1870 ἡ Γαλλία ἡττήθη κατὰ κράτος ἀπὸ τοὺς Πρώσσους ποὺ ἡγοῦντο συνασπισμὸ γερμανικῶν κρατιδίων. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ᾠδήγησε στὴν δημιουργία τῆς κρατικῆς ὀντότητος «Γερμανία» μὲ τὸν τίτλο «Β΄ Ῥάιχ» καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν βασιλέα τῆς Πρωσσίας, Γουλιέλμο Α΄, ὡς αὐτοκράτορα.

Ἡ ἀποφασιστικὴ μάχη τοῦ γαλλο-πρωσσικοῦ πολέμου ἐδόθη στὴν Σεντᾶν τῆς βορείου Γαλλίας. Ἐκεῖ ἡ ἥττα τῶν Γάλλων ὑπῆρξε συντριπτική. Περισσότεροι ἀπὸ 100.000 στρατιῶτες μαζὺ μὲ τὸν αὐτοκράτορά τους, Ναπολέοντα Γ΄ Βοναπάρτη, ἔπεσαν στὰ χέρια τῶν Γερμανῶν.

Μετὰ ἀπὸ τὴν ἥττα αὐτὴ ἡ Γαλλία ἦταν κατεδικασμένη. Λίγους μῆνες ἀργότερα οἱ Γερμανοὶ κατέλαβαν καὶ τὸ Παρίσι κάτι ποὺ ᾠδήγησε στὴν -τυπικὴ- παράδοση τῆς χώρας. Ἡ ἥττα τοῦ 1870 ὑπῆρξε ἡ πλέον ἐξευτελιστικὴ γιὰ τοὺς Γάλλους μέχρι καὶ τὸ 1940 ὅταν εἶδαν καὶ πάλι τοὺς φρίτσηδες νὰ σουλατσάρουν κάτω ἀπὸ τὴν Ἁψίδα τοῦ Θριάμβου.

Τὸ 1870 οἱ Γάλλοι ἦσαν βέβαιοι ὅτι θὰ νικοῦσαν τοὺς Πρώσσους καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τοὺς ἐκήρυξαν πρῶτοι τὸν πόλεμο. Ἔτσι ἡ ἥττα στὴ Σεντᾶν ἦταν κάτι ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ χωνέψουν μὲ τίποτα οἱ χιλιάδες αἰχμάλωτοι Γάλλοι στρατιῶτες.

Ὅλοι ἐγνώριζαν ὅτι στὴν ἥττα καὶ ξεφτίλα τῆς Γαλλίας μεγάλο ῥόλο ἔπαιξε ἡ ἠλιθιότης τοῦ Ναπολέοντος Γ΄. Ὁ τύπος μὲ τὸ μούσι σὰν τραγὶ καὶ τὸ ἠλίθιο βλέμμα ποὺ τοὺς εἶχε κυβερνήση τὰ προηγούμενα σχεδὸν εἴκοσι χρόνια δὲν ἦταν ὁ λαμπρὸς αὐτοκράτωρ καὶ κληρονόμος τῆς ἰδιοφυΐας τοῦ συνονόματου μπάρμπα του, ὅπως τὸν ἐπαρουσίαζε ἡ κρατικὴ προπαγάνδα, ἀλλὰ μᾶλλον κάτι σὰν τὸν ΓΑΠ, γιὰ νὰ τὸ θέσουμε εὐγενικά.

Πολὺ γρήγορα οἱ Γάλλοι αἰχμάλωτοι ἄρχισαν νὰ ξεσποῦν τὴν ὀργὴ τοὺς ἐπάνω στὰ κέρματα ποὺ εἶχαν μαζύ τους καὶ ἔφεραν τὴν προτομὴ τοῦ Ναπολέοντος-ΓΑΠ. Τὰ πιὸ κοινὰ ἦσαν οἱ δεκάρες, χάλκινα νομίσματα ἀξίας 10 centimes ποὺ εἶχαν σχετικὰ μεγάλη διάμετρο, κάτι ποὺ βοηθοῦσε τοὺς φαντάρους νὰ ἐκφράσουν τὶς «καλλιτεχνικές» τους ἀνησυχίες.

Στὴν ἀρχὴ ἐσκάλιζαν στὸ κεφάλι τοῦ «αὐτοκράτορoς» ἕνα γερμανικὸ κράνος μὲ καρφὶ ἢ ἕνα γερμανικὸ πηλίκιο καὶ ἔβαζαν μία πίπα στὸ στόμα του. Σὲ πολλὰ κέρματα ὑπάρχει χαραγμένη καὶ ἡ ἐπιγραφὴ 1870 SEDAN.  Τὴν μόδα αὐτὴ ἄρχισαν νὰ υἱοθετοῦν καὶ ἐπαγγελματίες καλλιτέχνες στὴν Γαλλία καὶ νὰ πωλοῦν τὶς «παραμορφωμένες» δεκάρες τους στὸν ἐξοργισμένο κόσμο. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις στὴν μορφὴ τοῦ Ναπολέοντος εἶχαν ἀποτυπωθῆ ἀνδρικὰ ἢ γυναικεῖα ἀναπαραγωγικὰ ὄργανα, ἢ ἀκόμη καὶ ῥωμαϊκὰ ὄργια! Τὰ τελευταῖα νομίσματα ἦσαν ἰδιαίτερα δημοφιλῆ στὸ Παρίσι τὸ πρῶτο μισό του 1871 ποὺ κυβερνοῦσε ἡ Κουμμούνα.

Ὅμως, καὶ οἱ Γερμανοὶ υἱοθέτησαν τὴν πρακτικὴ αὐτὴ ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐξευτελίσουν γενικότερά τους Γάλλους. Σὲ ἀσημένια νομίσματα τοῦ Ναπολέοντος Γ’ ἔχει ἀπεικονισθῆ ἡ Γαλλία μὲ τὴν μορφὴ μίας νεαρᾶς γυναίκας ποὺ παίρνει «μέτρα» γιὰ νὰ ἀποκρούσῃ τὴν εἰσβολὴ τῶν Γερμανῶν στὰ «ἐδάφη της».

Λαγὸς Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δημιουργία «Γερμανίας» μέσα ἀπὸ μίαν γαλλικὴ ἧττα…

  1. Κατὰ τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ἡ οἰκογένεια/δυναστεία Βοναπάρτη ἦταν ἑλληνικῆς καταγωγῆς: Καλόμεροι>Buonaparte>Bonaparte. Σύμφωνα, μάλιστα, μὲ ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε πρόσφατα στὴ Ρουμανία ἀπὸ καθηγητὴ τοῦ πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, ἦταν κλάδος τῶν Κομνηνῶν τῆς Τραπεζοῦντος. (Γιὰ αὐτὸ καὶ ὁ Ναπολέων Α΄ εἶχε μανία μὲ τὸ αὐτοκρατορικὸ ἀξίωμα καὶ γενικῶς μὲ τὴν Ἀνατολή. [Αἴγυπτος, Ρωσία κ.λπ.])

Leave a Reply