Λευκὰ Κράνη ἐν …σκηνοθεσίᾳ!!!

Λευκὰ Κράνη ἐν ...σκηνοθεσίᾳ!!!Video Ντοκουμέντο!!!

Ἡ προπαγάνδα στὰ καλλίτερά της!
3, 2, 1 μοτέρ, πᾶμε!

Ὅλοι στέκονται ἀκίνητοι καὶ γαλήνιοι.
Ὁ δῆθεν ἐγκλωβισμένος παραμένει ἡρεμότατος, δὲν πονᾶ διόλου, εἶναι σχεδὸν ἀτσαλάκωτος καί, ξαφνικά, ἀρχίζουν ὅλοι νὰ φωνάζουν… Ὁ …«βαρειὰ τραυματισμένος» μεταφέρεται στὰ χέρια πρὸς ἄγνωστον κατεύθυνση…

Τὰ «Λευκὰ Κράνη», ποὺ ἐδημιουργήθησαν τὸ 2013 ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ κυβερνητικὴ ὑπηρεσία «USAID» καὶ λειτουργοῦν μὲ τὴν στήριξη του Ο.Η.Ε., ἔχουν σταθερὴ ἐπιδίωξη τὴν ἀνατροπὴ τῆς νομίμου κυβερνήσεως, ἐνᾦ χρησιμοποιοῦν πολλὲς φορὲς τὰ ἴδια πρόσωοα, στὶς «ἐπιχειρήσεις διασώσεως».

Ἔτσι γιὰ νὰ ξέρουμε πῶς στήνονται τὰ βίντεο ἀπὸ τὸ CNN, τὸ BBC, τὸ Al Jazeera καὶ  τὸ Reuters.

Ναί, ναί, ἐκεῖνα ποὺ παρουσιάζουν ὅλα τὰ κανάλια στὴν Ἑλλάδα ὡς «φοβερὴ ἀποκλειστικότητα στὴν ἀντικειμενικὴ ἐνημέρωση» καὶ κλαῖν καὶ οἱ …πέτρες!

Μανούσκας Κῦρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply