Γάμος μὲ τὸν …θάνατο!!!

Γάμος μὲ τὸν ...θάνατο!!!Στὸ Ἰράκ, ὅπως καὶ στὴν Ὑεμένη καὶ στὴν Συρία ἀλλὰ καὶ ὅπου ἀλλοῦ ἐπεμβαίνουν γιὰ …«δημοκρατικούς» λόγους τὰ τσιράκια τῶν τοκογλύφων, συνηθίζεται νὰ κτυποῦν σχολεῖα, γάμους, ἀγορές… Ἔτσι, γιὰ νὰ ἔχουν τὸν φόβο οἱ ἄμαχοι καὶ νὰ μὴν τολμοῦν νὰ σταθοῦν κάπου ἀσφαλεῖς…

 

Ἡ πληροφορία ἀπὸ τὸν φίλο Τζιχὰντ καὶ ἀπὸ τὸ Ramallah news, μὲ αὐτόματον μετάφρασιν:

Ἰράκ:

Τὴν στιγμὴ ποὺ ἕνα αὐτοκίνητο ἐκρύγνηται ἀπὸ βόμβα, σὲ γάμο, ὁδηγώντας στὸν θάνατο περίπου 80 Ἰρακινούς, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ γαμβροῦ.

Πρὸ χθὲς κτύπησαν τὰ ἀνθρωπόμορφα κτήνη σχολεῖο, μὲ ἑπτὰ παιδιὰ θύματα.
Ὅπως ἀκριβῶς δῆλα δὴ ἔκαναν, κάνουν καὶ θὰ κάνουν οἱ γενοκτόνοι τῆς Ἀνθρωπότητος, παραμένοντας ἔως τώρα ἀτιμώρητοι.

Φιλονόη

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply