Φωτιὲς στὴν Παλαιστίνη ποὺ …δὲν ὑπάρχουν!!!

Βλέπουμε τὶς φωτιὲς στὴν Χάιφα!
Βλέπουμε τὶς φωτιὲς ποὺ καταστρέφουν τὶς περιουσίες Ἰσραηλινῶν.
Βλέπουμε νὰ θρηνοῦν ὅλα τὰ κοπρόσκυλα παγκοσμίως γιὰ αὐτὲς τὶς καταστροφές…
…μὰ δὲν βλέπουμε τὶς καταστροφὲς στὶς περιουσίες τῶν Παλαιστινίων.

Οἱ παρακάτω εἰκόνες ἀπὸ τὶς φωτιὲς τοῦ 2015 (κι ὄχι μόνον) ποὺ κατέστρεψαν κάθε ἀγροτικὴ καλλιέργεια τῶν Παλαιστινίων.
Τίς εἴδατε κάπου;.

Φωτιὲς στὴν Παλαιστίνη ποὺ ...δὲν ὑπάρχουν!!!1 Συνέχεια

Γάμος μὲ τὸν …θάνατο!!!

Γάμος μὲ τὸν ...θάνατο!!!Στὸ Ἰράκ, ὅπως καὶ στὴν Ὑεμένη καὶ στὴν Συρία ἀλλὰ καὶ ὅπου ἀλλοῦ ἐπεμβαίνουν γιὰ …«δημοκρατικούς» λόγους τὰ τσιράκια τῶν τοκογλύφων, συνηθίζεται νὰ κτυποῦν σχολεῖα, γάμους, ἀγορές… Ἔτσι, γιὰ νὰ ἔχουν τὸν φόβο οἱ ἄμαχοι καὶ νὰ μὴν τολμοῦν νὰ σταθοῦν κάπου ἀσφαλεῖς… Συνέχεια

Πικροὶ χουρμάδες….

Ἡ νέα ταινία τοῦ φίλου  Τζιχάντ, ποὺ ἀφορᾶ αὐτὴν τὴν φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Παλαιστίνης.
Νάκμπα… Νάκμπα…
Ἡ ἀρχὴ τῆς γενοκτονίας τῶν Παλαιστινίων, ὑπὸ τὸ βλέμμα τῶν Ἄγγλων καὶ τὴν συνενοχὴ τῆς κοινωνίας τῶν ἐθνῶν.Πικροὶ χουρμάδες.... Συνέχεια

Μάχαιραν ἔδωκες, μάχαιραν θὰ λάβης…

Μάχαιραν ἔδωκες, μάχαιραν θὰ λάβης...2Μακελειὸ στὴν Γαλλία μὲ δώδεκα νεκρούς.
Τί λέει ὅμως ἕνα μουσουλμᾶνος γιά αὐτό;

Ἐλευθέρα ἀπόδοσις κειμένου: Συνέχεια

Ζῶντας (;;;) στὴν Παλαιστίνη.

Ζῶντας (;;;) στὴν ΠαλαιστίνηἩ νέα ταινία τοῦ φίλου μου Τζιχάντ, μᾶς φέρνει οὐσιαστικῶς ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν σκληρὴ πραγματικότητα τῆς Παλαιστίνης. Εἰκόνες σκληρές, κι ἄς μᾶς τὶς παρουσιάζῃ ἕνας φακός, ποὺ ἀποτυπώνουν τὸ παράλογον τῆς ἐκεῖ πραγματικότητος.

Ἡ ὑπόθεσις, ἐὰν μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ ὑπόθεσιν, εἶναι ἡ προσπάθεια ἑνὸς παιδιοῦ νὰ κερδίσῃ κάποιες σταγόνες …«ἐλευθερίας», ἀνταλλάσσοντας τὶς …«φιλάνθρωπα μοιρασμένες τροφές» του μὲ κάτι πιὸ γευστικό. Συνέχεια

Αὐτὰ εἶναι τὰ …ΦΙΔΙΑ!!! (ἤ Θάνατος στὶς Παλαιστίνιες ποὺ γεννοῦν …φίδια! (β))

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν διαβάσαμε γιὰ τὴν …ἐπιθυμία …«ἐκλεκτῆς» (ἀπὸ αὐτὲς μὲ τὴν …«θεϊκὴ καταγωγή»), Ἑβραίας γιὰ νὰ ἀφανισθοῦν ΟΛΕΣ οἱ Παλαιστίνιες/

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΟΥΝ ….ΦΙΔΙΑ!!!!!!

Γιὰ τὴν ὥρα σᾶς παρουσιάζω τὰ …ΦΙΔΙΑ, λίγο …κομματιασμένα ὅμως. Εἶναι αὐτὰ ποὺ γεννοῦν οἱ Παλαιστίνιες.

Αὐτὰ εἶναι τὰ ...ΦΙΔΙΑ!!! (ἤ Θάνατος στὶς Παλαιστίνιες ποὺ γεννοῦν ...φίδια! (β))

Συνέχεια