Πικροὶ χουρμάδες….

Ἡ νέα ταινία τοῦ φίλου  Τζιχάντ, ποὺ ἀφορᾶ αὐτὴν τὴν φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Παλαιστίνης.
Νάκμπα… Νάκμπα…
Ἡ ἀρχὴ τῆς γενοκτονίας τῶν Παλαιστινίων, ὑπὸ τὸ βλέμμα τῶν Ἄγγλων καὶ τὴν συνενοχὴ τῆς κοινωνίας τῶν ἐθνῶν.Πικροὶ χουρμάδες....

Σήμερα καὶ τότε στὴν Παλαιστίνη….

Ἕνα ἔγκλημα ποὺ ἔχει πολλὰ θύματα, καθημερινῶς ἀπὸ τότε, μὰ οἱ θῦτες …δὲν ὑπάρχουν.
Οὔτε ὄνομα, οὔτε ἐθνικότης, οὔτε ἔγκλημα τελικῶς… Γιὰ αὐτούς…

Ξέρουν ὅμως νὰ βομβαρδίζουν τὴν Γάζα, τὸ μεγαλύτερον γκέτο τοῦ πλανήτου.
Τὴν μεγαλυτέρα πληγὴ τοῦ συγχρόνου κόσμου.

Ποιοί τό κάνουν αὐτό;;;
Μὰ φυσικὰ αὐτοὶ ποὺ ἰσχυρίζονται πὼς γιὰ χάριν τους δημιουργήθηκε τὸ γκέτο τῆς Βαρσοβίας.
Καὶ πολὺ σωστὰ τὸ ἰσχρυρίζονται… Μὰ ἀπὸ τότε, ἔως τώρα, ἀν τὶ νὰ μεριμνήσουν πρὸ κειμένου νὰ μὴν  ξαναπαρουσιασθῇ στὸν πλανήτη ὁποιασδήποτε ἄλλης μορφῆς γκέτο, τὸ ἐφαρμόζουν οἱ ἴδιοι εἰς βάρος τῶν Παλαιστινίων.

Ἡ ντροπὴ τῆς ἐποχῆς μας, γιὰ τὴν ὁποίαν ἐλάχιστοι μιλοῦν.
Οἱ κυβερνήσεις σφυρίζουν ἀδιάφορα καὶ οἱ …ἡγέτες ἀσχολοῦνται μόνον μὲ σαχλο-Charlie!!!

Κατὰ τὰ ἄλλα στὸν πλανήτη μας ὑπάρχει ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα…

Φιλονόη

Υ.Γ. Εὐχαριστῶ διπλὰ τὸν Τζιχάντ γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη του.

(Visited 91 times, 1 visits today)
Leave a Reply