Σήμερα καὶ τότε στὴν Παλαιστίνη….

Νάκμπα 1948 78Εναι ρκετς μέρες τώρα ποχω λάβει να μήνυμα π τν φίλο μου τν Τζιχάντ, γι τ νέα γκλήματα τν βραίων στν Γάζα. 
Ατ στποον μως σήμερα θέλω νπικεντρωθ δν εναι τ τώρα λλ τ …γενικς!
Γάζα κα γενικότερα Παλαιστίνη  πρχαιοτάτων τν ταν χώρα τν Φιλισταίων. 
Τ ποιοταν κριβς ο Φιλισταοι, εναι μεγάλο θέμα. Πάντως σίγουρα δν ταν βραοι…Νάκμπα 1948 61

Οβραοι, νομαδικ φυλ πάντα, εδαν τν εγλογημενον ατν τόπο,  τν ζήλεψαν κα  τν …μάτιασαν!
Κατάλαβαν πς ταν ν τελς λίθιοι τόσους χρόνους ποπεριπλανοντο ς δικες κατάρες… 
Κι τσι πεφάσισαν ν τν ρπάξουν!Νάκμπα 1948 72

λη Παλαι Διαθήκη βρίθει π τς τιμίες τους, τς νηθικότητές τους κα τος φόνους τους. 
Οσιαστικς λο τους τερόν τους βιβλίον δν εναι τίποτα περισσότερον πναν δηγν πρς πιδόξους δολοφόνους, μαστρωπος κα βιαστές! 
χουν κε μέσα ντιστρέψει τ καλν κα τχουν  παρουσιάσει ς μπάρχον!
χουν κυρώσει τν νθρωπον, καδίως τν λληνα, κα τχουν παρουσιάσει ς εδος πρς φανισμόν!
χουν καταστρατηγήσει κάθε μορφς δίκαιον κα τοχουν λλάξει ν τελς τ εδος, καταλήγοντας τελικς νσχύ γιλους τος λλους να δίκαιον κα γι ατος τ δικό τους! Δλα δή,  ς δίκαιον θεωρεται μόνον καταπάτησις κακύρωσις το δικαίου τν λλων.Νάκμπα 1948 73

Κάποιαν στιγμ οσχυρο το πλανήτου, περ τς ρχς το αἰῶνος μας, πεφάσισαν νποδώσουν στος βραίους τ κομμάτι Γς πονκε στος Φιλισταίους-Παλαιστινίους. Δν ρώτησαν κανέναν… Δν χρειάζονταν καμμίαν ρώτησιν γκρισιν… Γιατί λλως τέ; Επαμε, τ δίκαιον λων τν λλων κα  τβραϊκόν. Δύο ντίθετα πράγματα!
Τότε ταν πο ξεκίνησαν μ τν διάλυσιν τς θωμανικς ατοκρατορίας κα κατέληξαν μεταπολεμικς ν παραδώσουν στος ν τν κόσμο βραίους τν Παλαιστίνη.Νάκμπα 1948 57

Χρειάστηκε βέβαια ρκετς χρόνος, πρ κειμένου νπιτύχουν τ ποθούμενά τους. 
Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι καθς κανα λοκαύτωμα, τποον μως, κτς τν μφισβητήσεων πογείρει, προστίθενται π πλέον κα τρωτήματα ποφορον στος θικος ατουργος καμπνευστές του. άν δέν ταν οδοι ο  βραοι, πού πό τά τέλη το 19ου αἰῶνος τό προπαγάνδιζαν, τότε ποιοί θά μποροσαν νά εναι; (Κι πε δ κάποιοι θ βιαστον νξοργιστον, στ τέλος τορθρου σς παραπέμπω λες ατς τς ποδείξεις πο σς χρειάζονται πρ κειμένου ν ξεστραβωθετε!!!)Νάκμπα 1948 84

Γι ν καταλάβετε τ περ προπαγάνδας πόσο παλαι εναι, ρκε μόνον ν σς π πς πουργς π τν ξωτερικν τολευθερίου Βενιζέλου, Νικόλαος Πολίτης, ταν ατς πο πρτος, πέντε μνες πρν τν πίσημον νακοίνωσιν –ξίωσιν, πρνήγγειλε πς πρέπει π τέλους ο  βραοι νποκτήσουν δικό τους σπίτι, ξεσπιτώνοντας φυσικ κάποιους λλους. Κι λα ατ μόλις τ 1917!!!! Τόση μεθοδικότης παρακαλ!!! (πηγ πληροφορίας τ βιβλίον το Δημητρίου Μιχαλοπούλου «θνικς Διχασμός, λλη διάστασις», σελίδα 197, κδόσεις Γιαννάκενα, θναι 2012.)Νάκμπα 1948 92

λα ατμως δν συνέβησαν νευ ντιστάσεως καντιδράσεων. λλά πό πο νά βρον τό δίκαιόν τους ο Παλαιστίνιοι; πό τόν ΟΗΕ πού εχε καταπατήσει κάθε νθρώπινον δικαίωμα δίδοντας στούς βραίους κάτι πού δέν τούς νκε; πό τά κράτη συμμάχους πού θελαν νά εύχαριστήσουν τά φεντικά τους καθς καί τούς ερες τους; πό τήν ωσσία πού πατοσε πόδι στήν Ερώπη πί τέλους καί εχε λλες νασχολήσεις;;

τσι ο Παλαιστίνιοι πέστησαν τν ρχ μίας νευ τέλους γενοκτονίας. (λήθεια, γιατί δέν μιλ ΟΗΕ γιά ατήν; Τί στό καλό; Τό «νθρωπιστικόν» του προσωπεον φορ μόνον σέ χρες πού διαθέτουν πλουτοπαραγωγικές πηγές; Καί μόνον ταν θέλει νά σώσῃ τίς πηγές πό τούς φυσικούς διοκττες τους;)Νάκμπα 1948 91

Τελικς κατέληξε ν βλέπουμε ατ τκτρωμα νξαπλώνεται διαρκς, δίχως αδ, δίχως ρια κα φυσικ δίχως τν φόβο τς τιμωρίας!

ς πιστρέψουμε μως στ τς Γάζας κα στ τν διωγμν ποπέστ κι ατν πο θποστ… Κι χι μόνον τς Γάζας φυσικά!
λη Παλαιστίνη εναι .να πεδίον δοκιμς πλων χημικν, βιολογικν κα κάθε εδους παρανοϊκότητος.
Σήμερα πλς θ σς παρουσιάσω τς μέρες κενες, περ τ 1948, ταν ξεκίνησε εσβολ τν βραίων ποίκων, μ τν σύμπραξιν κα   τν ποστήριξιν κάθε τυχάρπαστου κα παρανοϊκο κυβερνήτου π  το πλανήτου.
Ατ φυσικ τγκλημα χει φθάσει στς μέρες μας στς μέγιστες δυνατές του κφράσεις…
λλ θπανέλθω συντόμως μ τ νεώτερά τους….Νάκμπα 1948 81

Τ θρσος  καβρις χουν κατακλύσει τ πάντα καπορίας ξιον παραμένει μόνον τἐὰν θ δν θπικρατπολύτως σ δόσεις.
Ξέρω, κουραστήκαμε…
Κακς!
Τώρα ρχίζει τ πραγματικ γλέντι!
Τώρα πο ατο νομίζουν πς κέρδισαν!

Φιλονόη.

Νάκμπα 1948.

This slideshow requires JavaScript.

(Πατστε φοβα πάνω στς εκόνες! Μεγαλώνουν!)

Νάκμπα 1948 97 Νάκμπα 1948 96 Νάκμπα 1948 94 Νάκμπα 1948 95 Νάκμπα 1948 91 Νάκμπα 1948 90 Νάκμπα 1948 89 Νάκμπα 1948 88 Νάκμπα 1948 87 Νάκμπα 1948 93 Νάκμπα 1948 92 Νάκμπα 1948 86 Νάκμπα 1948 80 Νάκμπα 1948 81 Νάκμπα 1948 82 Νάκμπα 1948 83 Νάκμπα 1948 84 Νάκμπα 1948 85 Νάκμπα 1948 79 Νάκμπα 1948 78 Νάκμπα 1948 77 Νάκμπα 1948 76 Νάκμπα 1948 75 Νάκμπα 1948 74 Νάκμπα 1948 68 Νάκμπα 1948 69 Νάκμπα 1948 70 Νάκμπα 1948 71 Νάκμπα 1948 72 Νάκμπα 1948 73 Νάκμπα 1948 67 Νάκμπα 1948 61 Νάκμπα 1948 60 Νάκμπα 1948 66 Νάκμπα 1948 65 Νάκμπα 1948 64 Νάκμπα 1948 63 Νάκμπα 1948 62 Νάκμπα 1948 59 Νάκμπα 1948 58 Νάκμπα 1948 57 Νάκμπα 1948 56 Νάκμπα 1948 55 Νάκμπα 1948 54 Νάκμπα 1948 53 Νάκμπα 1948 52 Νάκμπα 1948 51 Νάκμπα 1948 50 Νάκμπα 1948 49 Νάκμπα 1948 48 Νάκμπα 1948 47 Νάκμπα 1948 46 Νάκμπα 1948 45 Νάκμπα 1948 44 Νάκμπα 1948 43 Νάκμπα 1948 42 Νάκμπα 1948 41 Νάκμπα 1948 40 Νάκμπα 1948 39 Νάκμπα 1948 38 Νάκμπα 1948 37 Νάκμπα 1948 36 Νάκμπα 1948 35 Νάκμπα 1948 34 Νάκμπα 1948 33 Νάκμπα 1948 32 Νάκμπα 1948 31 Νάκμπα 1948 30 Νάκμπα 1948 25 Νάκμπα 1948 24 Νάκμπα 1948 23 Νάκμπα 1948 29 Νάκμπα 1948 28 Νάκμπα 1948 27 Νάκμπα 1948 26 Νάκμπα 1948 20 Νάκμπα 1948 21 Νάκμπα 1948 22 Νάκμπα 1948 19 Νάκμπα 1948 13 Νάκμπα 1948 12 Νάκμπα 1948 18 Νάκμπα 1948 17 Νάκμπα 1948 11 Νάκμπα 1948 10 Νάκμπα 1948 16 Νάκμπα 1948 15 Νάκμπα 1948 9 Νάκμπα 1948 14 Νάκμπα 1948 8 Νάκμπα 1948 7 Νάκμπα 1948 1 Νάκμπα 1948 98 Νάκμπα 1948 6 Νάκμπα 1948 5 Νάκμπα 1948 4 Νάκμπα 1948 3 Νάκμπα 1948 2

Παρακαλ πολύ, σσους κόμη ντιλαμβάνονται τ στοιχειώδη, ν διαδώσουν τρθρον.
Δν φορ μόνον στν Παλαιστίνη. φορ σλους μας!
Παλαιστίνη εναι πλς μία κρη το νήματος.  μες εμαστε οπόμενοι, κι ς φαντάζ μακρινν κα παράλογον κάτι τέτοιο!
παρανοϊκότης εναι παρκτή, εναι δ κα δν ντιμετωπίζεται πλέον μμφιβολίες, μφισβητήσεις καπορρίψεις.

 Πηγή φωτογραφιν π δ

 Σχετικ θέματα

Ποιός παρέδωσε τούς Ἑβραίους στούς ΝΑΖΙ;            

Πῶς τὰ 6.000.000 τῶν Ἑβραίων ἔγιναν 2.000.000;        

(Visited 98 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Σήμερα καὶ τότε στὴν Παλαιστίνη….

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν οἱ φονιάδες ἀθωώνουν τοὺς ἑαυτούς τους. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πικροὶ χουρμάδες…. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply