Ἡ Ἑλληνικὴ συνείδησις στὸ χειρουργεῖον.

Ἡ παρατηρητικότης τοῦ Κώστα, καθῶς καὶ τὸ κουράγιο του νὰ κάτσῃ καὶ νὰ δῇ τόσων ὥρῶν διαφημίσεις, καταδεικνύουν τὸ μέγεθος τῆς ὑπομονῆς του καὶ τοῦ ἤθους του.
Δὲν βλέπω τηλεόρασιν καὶ τὰ παρακάτω μοῦ ἦταν κάπως …ἄγνωστα!!
Πάντως νομίζω πὼς ἀπὸ σήμερα, ὅσοι μελετήσουν τὰ παρακάτω ταινιάκια, θὰ διαπιστώσουν πὼς διαθέτουν ἀκόμη ἕναν λόγο γιὰ νὰ τὸ κλείσουν διὰ παντὸς τὸ ῥημάδι…

συνέχεια

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply