Χωνεύοντας τὸ ποιὸς κυβερνᾶ (πραγματικά) τὴν Ἑλλάδα

Δὲν ἀπορῶ γιὰ τὸ ποιοὶ πραγματικὰ κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα τῶν Ἑλλήνων (Ἰδεοληψικὲς φοῦσκες!!!)…
…τοὐλάχιστον ἐδῶ καὶ 2.000 χρόνια καί, ὡς ἐκ τούτου:

«Ἡ ἐκδίκησις στάζει στὰ στήθη τῶν ἀνδρῶν
πιὸ γλυκειὰ κι ἀπὸ τὸ μέλι…»!!!

Ὅμηρος

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Φωτογραφία πρώτη:
Εἰδήσεις γιὰ τὰ «100 Χρόνια ἀπὸ τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση – Ἐκδήλωση στὸ Μέγαρο Μουσικῆς, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Κ.Κ.Ε…»

Ἐκεῖ χαριεντίζοντο ποιοί; Οἱ ἄ-φυλοι, διεθνιστές, ἀνθέλληνες…
…οἱ μπάσταρδοι καὶ ὁ …ἀνώτατος…!!!

Φωτογραφία δευτέρα:
Πάκη, Ῥόκυ, Τσᾶκ -Παυλόπουλε: ἡ καταγγελία εἶναι δημοσία.

(Δὲν δικαιοῦσαι νὰ ἀγνοῇς τὰ ὀστᾶ σφαγιασθέντων Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ λαίλαπα, ποὺ εἶναι ἀκόμη ἐκεῖ. Ὁ ἀξιακὸς πολιτισμός, ποὺ γιὰ αὐτὸν σὲ ἔβαλαν ὑποκριτικὰ νὰ παπαγαλίζῃς, ἐπιβάλλει τὴν περισυλλογή τους!)

Ῥιζόγιαννης Σωτήρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply