Οἱ νεοδήμιοι. (α)

Κάποτε οἱ δήμιοι δὲν τολμοῦσαν νὰ ἐμφανίσουν τὸ πρόσωπό τους... Τώρα τὸ ἐπιδεικνύουν ὑπερήφανοι...

Κάποτε οἱ δήμιοι δὲν τολμοῦσαν νὰ ἐμφανίσουν τὸ πρόσωπό τους…
Τώρα τὸ ἐπιδεικνύουν ὑπερήφανοι…

Ἡ κάτωθι δημοσίευσις περιέχει ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!

Μόνον ἐνήλικοι καὶ μὲ δική τους εὐθύνη, μποροῦν νὰ τὴν διαβάσουν.
Προσοχὴ παρακαλῶ!!!
Προσοχή!

Τὸ εἶδα τρεῖς φορές.

ΤΡΕΙΣ!!!!
Κι ἀνατρίχιασα…
Τὸ τὶ Μελιγαλάδες ἄκουσα… Τὸ τὶ κρεμάλες… Τὸ τὶ σφαγὲς καὶ θανάτους καὶ ἐξαφανίσεις…
Ἀναστατώθηκα… Κυριολεκτικῶς… Αἰσθάνθηκα πὼς ζῶ καταστάσεις Μεσαίωνος, ἀλλὰ ἐντὸς ἄλλων «περιτυλιγμάτων»…
Πιὸ …«ἰδεολογικῶν»!!!

Διότι τώρα πιὰ μόνον τὰ «ἰδεολογικὰ» περιτυλύγματα «δικαιολογοῦν» τὴν ὕπαρξιν τέτοιων φανατικῶν…
Περιτυλιγμάτων ὅμως ποὺ στὴν πραγματικότητα «φοριοῦνται» μόνον γιὰ νὰ κρύψουν τὴν πραγματικότητα, ποὺ εἶναι αὐτή:

Φονιᾶς... Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ἀποκτήσῃ ΠΟΤΕ τὴν εὐκαιρία νὰ γίνῃ ἄνθρωπος...

Φονιᾶς…
Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ἀποκτήσῃ ΠΟΤΕ τὴν εὐκαιρία νὰ γίνῃ ἄνθρωπος…

Ναί, αὐτὴν τὴν πραγματικότητα.
Ἀνθρωποειδὴς ἡ μορφή, ἀλλὰ στὴν οὐσία μηχανὲς παραγωγῆς θανάτου…
Ἐξαπλωμένη φυσικὰ σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς…. Φορεμένη ἀπὸ ὅλα τὰ χρώματα καὶ τὶς φυλές…

Παραλὶγο νὰ ἦταν ...παιδί!!!

Παραλὶγο νὰ ἦταν …παιδί!!!


Καὶ πάντα «ἀναβαπτισμένη» σὲ κάτι ποὺ ἐξυπηρετεῖ… Ἀναλόγως τῆς σχετικῆς προπαγάνδας…

Παιδιὰ σοῦ λέει... Παιδιὰ ποὺ θὰ μεγαλώσουν γιὰ νὰ στείλουν τέτοιες βόμβες νὰ κατακρεουργήσουν ἄλλα παιδιά... Κι ὅλο αὐτὸ συντηρεῖται καὶ κρύβεται πίσω ἀπὸ ὅποια παραμυθολογία θέλετε...

Παιδιὰ σοῦ λέει…
Παιδιὰ ποὺ θὰ μεγαλώσουν γιὰ νὰ στείλουν τέτοιες βόμβες νὰ κατακρεουργήσουν ἄλλα παιδιά…
Κι ὅλο αὐτὸ συντηρεῖται καὶ κρύβεται πίσω ἀπὸ ὅποια παραμυθολογία θέλετε…

Εἶτε θὰ λέγεται ἐπιβίωσις, εἶτε «ἀνάγκη», εἶτε ἐκδίκησις…

Οἱ νεοδήμιοι.13

 Παιδιά, ποὺ εἶτε μὲ ἐκβιασμούς, ἀπειλῶντας γιὰ τὴν ζωή τους, εἶτε ἀπὸ ἁπλῆν ἀνεγκεφαλίτιδα, συνεστρατεύθησαν μὲ τὶς δυνάμεις τῶν κτηνῶν, πρὸ κειμένου νὰ περάσουν στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ πυρὸς καὶ νὰ σφαγιασθοῦν κυριολεκτικῶς... Ὅσα γλύτωσαν κατέληξαν Ταλιμπᾶν...

Παιδιά, ποὺ εἶτε μὲ ἐκβιασμούς, ἀπειλῶντας γιὰ τὴν ζωή τους, εἶτε ἀπὸ ἁπλῆν ἀνεγκεφαλίτιδα, συνεστρατεύθησαν μὲ τὶς δυνάμεις τῶν κτηνῶν, πρὸ κειμένου νὰ περάσουν στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ πυρὸς καὶ νὰ σφαγιασθοῦν κυριολεκτικῶς…
Ὅσα γλύτωσαν κατέληξαν Ταλιμπᾶν…

Παιδιὰ ποὺ δὲν εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ διαβιώσουν σὰν παιδιά, διότι κάποιοι χρειάζονταν θύματα…
Ναί, θύματα…
Διότι ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἁπλῶς θύματα, ποὺ τὰ …ἀναβαπτίζουν σὲ …θύτες, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τὰ κρατήσουν, ὅσο χρειάζεται, ζωντανά… Τόσο ὅσο γιὰ νὰ συντελέσουν στὴν …θεαματικὴ αὔξησιν τῶν νεκρῶν…
Ὄχι ὅμως ὅπως κι ὅπως νεκρῶν… Νεκρῶν ποὺ θὰ ὑποφέρουν πολύ, ἔως τῆς τελευταίας τους ἀνάσας…
Νεκρῶν ποὺ θὰ ἀφήσουν πίσω τους τὴν μυρωδιὰ τοῦ φόβου, γιὰ νὰ κρατᾷ κι ὅλους τοὺς ἐναπομείναντες ζωντανοὺς ὑπὸ καθεστὼς τρομοκρατίας….
Θυτῶν ποὺ γέμισαν ἐλπίδες περὶ ἐφαρμογῆς δικαίου… Μίας πλαστότητος ποὺ παραμένει ἡ ἄλλη πλευρὰ τοῦ αὐτοῦ νομίσματος….
Τῆς  βίας…
Μίας Βίας ποὺ χρησιμοποιεῖται ἐδῶ κι αἰῶνες γιὰ νὰ κρατᾷ σὲ κατάστασιν καταστολῆς τὴν Ἀνθρωπότητα…
Κι ὅλα αὐτὰ στολίζονται μὲ μεγάλες ἰδέες
, λασπολογίες, ἐλπίδες…
Ἐλπίδες τόσο ψεύτικες… Τόσο ἱκανὲς νὰ ἀφανίσουν κάθε ἀνθρώπινον στοιχεῖον…
Καὶ νὰ καταλήξουν ΟΛΟΙ τους νεογενίτσαροι… Νεοδήμιοι….

Αὐτὰ τὰ κτήνη, ποὺ τὸ παίζουν κάτι, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουν τί, εἶναι ΦΟΝΙΑΔΕΣ!!!! Ναί!!! ΦΟΝΙΑΔΕΣ!!!
(Ἔνθεν κακεἶθεν… Νὰ τὰ ξεκαθαρίζουμε αὐτά!!!)
Στυγνοὶ ἐγκληματίες, τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, ποὺ ἁπλῶς ἀκόμη δὲν τοὺς διέταξαν νὰ ἐφαρμόσουν στὴν πράξιν κι ἐδῶ, ὅπως σὲ τόσα ἄλλα σημεῖα τοῦ πλανήτου, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, αὐτὰ ἐπὶ τῶν ὁποίων τόσες δεκαετίες ἐκπαιδεύθησαν…
Διότι ἡ θεωρία ποὺ ἐδιδάχθησαν, τοὺς παραγέμισε πληροφορία τὰ ἄδεια τους κεφάλια, ἀπὸ ἐγκέφαλον καὶ ἱκανότητα σκέψεως καὶ τοὺς κατήργησε κάθε λογική, μεταμορφώνοντάς τους σὲ ἀριθμούς…

Παιδιά...;;; Ναί, παρ΄ ὁλίγον παιδιά... Νεογενίτσαροι στὴν οὐσία, ἑνὸς συγχρόνου πνευματικοῦ Μεσαίωνος, ἴσως τοῦ χειρίστου ποὺ γνώρισε τὸ ἀνθρώπινον εἶδος.

Παιδιά…;;; Ναί, παρ΄ ὁλίγον παιδιά…
Νεογενίτσαροι στὴν οὐσία, ἑνὸς συγχρόνου πνευματικοῦ Μεσαίωνος, ἴσως τοῦ χειρίστου ποὺ γνώρισε τὸ ἀνθρώπινον εἶδος.

Ἀριθμοὺς χαραγμένους σὲ κάποια φέρετρα…
Ἤ σκέτο …φέρετρα…
Διπλὰ ὅμως… Περιέχοντα καὶ τοὺς ἰδίους ἀλλὰ καὶ τὰ θύματά τους…

Εἰκόνες παρακμῆς, ποὺ σιγὰ σιγὰ ἐξαπλώνονται στὸν πλανήτη καὶ δηλώνουν μῖσος ἀλλὰ στὴν οὐσία ἐπιφέρουν ταχύτερα  τὸν ἀφανισμό μας…

Ναί, 18 μηνῶν παιδί... Βιασμένο πρὶν νὰ σφαγιασθῇ... Διότι ὁ πόνος τοῦ ἄλλου τοὺς τρέφει...

Ναί, 18 μηνῶν παιδί…
Βιασμένο πρὶν νὰ σφαγιασθῇ…
Διότι ὁ πόνος τοῦ ἄλλου τοὺς τρέφει…


Κι ὄχι…
Δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ ὑπο-εἶδος τῆς  Ἀνθρωπότητος  ἱκανὸ νὰ ξεπεράσῃ τὰ πάθη του καὶ νὰ δομήσῃ σκέψιν, πολιτισμό, ἔργα ἀνθρώπινα…
Αὐτὸ τὸ εἶδος ἐλέγχεται, κατευθύνεται, χρησιμοποιεῖται ἀναλόγως τῶν προγραμμάτων ποὺ θὰ ἐφαρμοστοῦν σὲ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου… Ἄλλοι θὰ …ἀναβαπτισθοῦν σὲ «σωτῆρες»,

Ὁ «σωτήρας»....

Ὁ «σωτήρας»….

«ἀπελευθερωτές»,

ὁ «ἀπελευθερωτής»...

«ἀπελευθερωτής»…

«διασῶστες»,

«διασῶστες»

«διασῶστες»

«θεϊκοὺς ἐντολοδόχους»,

«θεϊκὸς ἐντολοδόχος»

«θεϊκὸς ἐντολοδόχος»

«φρουροὺς τῆς τάξεως»

«φρουροὶ τῆς τάξεως»

«φρουροὶ τῆς τάξεως»

«φρουροὺς τῆς ἠθικῆς»,

«φρουροὶ τῆς ἠθικῆς»

«φρουροὶ τῆς ἠθικῆς»

κι ἄλλοι σὲ ἁπλοῦς «δολοφόνους ποὺ πρέπει νὰ ἐξαλειφθοῦν…»

ὁ «δολοφόνος ποὺ πρέπει νὰ ἐξαφανισθῇ»...

ὁ «δολοφόνος ποὺ πρέπει νὰ ἐξαφανισθῇ»…

Ἀναλόγως τοῦ προγράμματος ποὺ σὲ κάθε περιοχὴ ἐφαρμόζεται…

Κι ὅμως…
Εἶναι ΟΛΟΙ τους ἴδιοι… Σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη…
Ἁπλὲς μηχανὲς παραγωγῆς …νεκρῶν!!!
Σέ τί διαφέρει αὐτή ἡ εἰκόνα:

ἀποκεφαλισμὸς τοῦ «κακοῦ»....

ἀποκεφαλισμὸς τοῦ «κακοῦ»….

ἀπό αὐτήν;

ὁ «κακός» στὴν ψησταριά...

ὁ «κακός» στὴν ψησταριά…

Κι ὅλα τὰ παραπάνω κρυμένα πίσω ἀπὸ θρησκεῖες, θεωρίες, ἰδεολογίες…
ΨΕΜΜΑΤΑ!!!!
Τὰ πάντα εἶναι ψέμματα…
Ψευδῆ πάθη, ψευδεῖς ἀνάγκες, ψευδὴς ἐκπαίδευσις… ἴσα γιὰ νὰ μετατρέψῃ κάθε περιοχὴ τοῦ πλανήτου σὲ «κρανίου τόπον»…
Ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου, θὰ γίνουμε… Ἤ ὀρθότερα, εἴμαστε ἤδη!!!

Τώρα μποροῦν ὑπερήφανα νὰ ἐπιδείξουν στὴν πράξιν τὰ ὅσα τόσα χρόνια τοὺς ἐκπαίδευαν γιὰ νὰ γίνουν οἱ νεοδήμιοι τῶν ὅσων ἀπέμειναν νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν διατήρησιν καὶ τὴν ἐνεργοποίησιν τῆς κοινῆς λογικῆς…. Τώρα μποροῦν ἐλεύθερα νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τοὺς καθοδηγητές τους/ἐκπαιδευτές τους/δεσμοφύλακές τους γιὰ νὰ ἰσοπεδώσουν κάθε πυλώνα, ποὺ μὲ δυσκολία συγκρατεῖ τὰ τελευταῖα ἴχνη τῆς ἀνθρωπιᾶς καὶ τῆς ἐλευθερίας…
Εἰκόνες σὰν κι αὐτήν,

Ἔργα «πεπολιτισμένων» ἀνθρωποειδῶν... Κοινῶς; Ἔργα μαϊμούδων... ἀλλὰ θαυμαστὰ καὶ ἄξια ἀναπαραγωγῆς...

Ἔργα «πεπολιτισμένων» ἀνθρωποειδῶν…
Κοινῶς;
Ἔργα μαϊμούδων… ἀλλὰ θαυμαστὰ καὶ ἄξια ἀναπαραγωγῆς…

εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἀπὸ τὰ βήματα ποὺ ἀπαιτοῦντο νὰ γίνουν, πρὸ κειμένου νὰ δηλητηριάσουν, σὰν σκουλήκι, θεμέλια κοινωνιῶν…
Καταστροφή… Ἰσοπέδωσις… Ἀσχήμια…
Προβάλλεται ἡ ἀσχήμια… Κυριαρχεῖ ἡ ἀσχήμια…
Μετονομάζεται σὲ …ὀμορφιά, ἀνάγκη, μονόδρομο…
Μὲ ἕναν καὶ μόνον στόχον φυσικά: τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχον ἐπὶ τῶν συνειδήσεῶν μας… τῆς σκέψεῶς μας… τῆς ἐλευθερίας  μας…

Ἔλεγχος πληθυσμῶν εἶναι κατ’  οὐσίαν ἀλλὰ «ἀναβαπτίζεται» σὲ ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ, κατὰ περίπτωσιν πάντα…
Ἐδῶ λέγεται «κόκκινη» ἐκπαιδεύσις…
Ἀλλοῦ λέγεται «ἀγώνας γιὰ ἐλευθερία»…
Κι ἀλλοῦ λέγεται «δίκαιον τοῦ ἰσχυροῦ…
Μὰ πάντα μὲ τὰ ἴδια ἀποτελέσματα…

ὁμαδικοὶ τάφοι... ἤ ἄλλως... μία ἀπὸ τὶς μεθόδους τοῦ ἀποπληθυσμοῦ μας... Δὲν μᾶς σκοτώνουν οἱ «κοσμοεξουσιαστές»... Μᾶς βάζουν νὰ ἀλληλοσφαζόμεθα... Κι αὐτοὶ φυσικὰ «ἀθωώνονται»... ὡς ...Πόντιοι Πιλάτοι!!!

ὁμαδικοὶ τάφοι…
ἤ ἄλλως…
μία ἀπὸ τὶς μεθόδους τοῦ ἀποπληθυσμοῦ μας…
Δὲν μᾶς σκοτώνουν οἱ «κοσμοεξουσιαστές»…
Μᾶς βάζουν νὰ ἀλληλοσφαζόμεθα…
Κι αὐτοὶ φυσικὰ «ἀθωώνονται»… ὡς …Πόντιοι Πιλάτοι!!!

ποὺ στοχεύουν ΜΟΝΟΝ στὸ νὰ καταργήσουν κάθε ἀνθρώπινον ἔργο, στὸν βωμὸ τῶν ὅποιων «ἰδεολογιῶν» θεωροῦνται πολὺ φυσικές… Οὐδεὶς ἀντιδρᾶ…
Καί γιατί νά ἀντιδράσῃ;

Τώρα μόνον ὁ θάνατος, ἡ βία, ἡ παραλογία μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν….
Κι ὅσο γιὰ τὴν ἐλευθερία…
Αὐτὴ εἶναι τελειωμένη ὑπόθεσις… Ἰδίως γιὰ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν….
Ἕνα Ἑλλαδοκαφριστὰν ποὺ κατέλαβαν ὑπογείως, μὲ τὴν ὑψηλὴ ὑποστήριξιν καὶ προστασία τῶν ΜΚΟ, τῶν τραπεζικῶν ἐμβασμάτων καὶ τοῦ Σόρος.
Καὶ φυσικὰ πάντα μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν συμβιβασμένων καὶ φοβισμένων δούλων του…
Διότι τὸ πρόβλημα τῶν κοινωνιῶν μας δὲν εἶναι ἡ κόκκινη, ἡ μπλέ, ἡ πράσινη ἰδεολογία…
Τὸ πρόβλημα τῶν κοινωνιῶν μας εἶναι ἡ Τυφλὴ Δικαιοσύνη.
Κι ἀν τὶ νὰ ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥΜΕ τὴν δικαιοσύνη, ἐμεῖς ἀναλωνόμεθα στὸ νὰ ἀποδείξουμε πὼς τὸ δικό μας «δίκαιον» εἶναι …ἰσχυρότερον τοῦ «δικαίου» τοῦ ἄλλου!
Τὸ δίκαιον ὅμως δὲν χωρᾶ σὲ εἰσαγωγικά.
Δίκαιον εἶναι τὸ ἠθικόν… Ὄχι τὸ γενικῶς ἠθικὸν ἀλλὰ τὸ κατὰ τόπους καὶ χρόνους καὶ συνθηκῶν ἠθικόν.
Ἄλλο τὸ δίκαιον τῶν λεόντων, ἄλλο τὸ δίκαιον τῶν μελισσῶν κι ἄλλο τὸ δίκαιον τῶν ἀνθρώπων.
Γιὰ νὰ συζητήσουμε ὅμως γιὰ ἀνθρώπινον δίκαιον, πρέπει πρῶτα νὰ συζητήσουμε γιὰ ἀνθρώπινες κοινωνίες.
Καί ποῦ νά τίς βροῦμε τίς ἄτιμες τίς κοινωνίες, ὅταν κάποιοι ἐδῶ καί τόσες δεκαετίες μεριμνοῦν γιά νά τίς διαλύσουν;

Καὶ τώρα… δυστυχῶς, δὲν ἔχουμε κοινὸν δίκαιον… Δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε…

Ἄλλο τὸ δίκαιον τῶν Ταλιμπᾶν, ἄλλο τῶν Σομαλῶν, ἄλλο τῶν Κινέζων, ἄλλο τῶν Ἀμερικανῶν, ἄλλο τῶν Σέρβων κι ἄλλο τῶν Ἑλλήνων…

Ἄλλο τὸ δίκαιον τῶν ἐλευθέρων κι ἄλλο τὸ δίκαιον τῶν σκλάβων…

Ἄλλο τὸ δίκαιον τοῦ ἐργάτου κι ἄλλο τὸ δίκαιον τοῦ ἐπιχειρηματία…

Ἄλλο τὸ δίκαιον τοῦ «πεπολιτισμένου» κι ἄλλο τὸ δίκαιον τοῦ ἐξαθλιωμένου…

Ἄλλο τὸ δίκαιον τοῦ ἰθαγενοῦς κι ἄλλο τὸ δίκαιον τοῦ ἀλλοδαποῦ…

Ἄλλο τὸ δίκαιον τοῦ πεινασμένου κι ἄλλο τὸ δίκαιον τοῦ χορτάτου…

Καὶ τελικῶς, ἐφ΄ ὅσον τὰ «δίκαια» εἶναι διαφορετικά, τόσο θὰ καταφέρνουν νὰ εἰσχωροῦν μέσα στὶς κοινωνίες μας διασπαστικὰ στοιχεῖα, πρὸ κειμένου νὰ τὶς κομματιάζουν ἀκόμη περισσότερο…
Διότι αὐτὸ ἔχουμε…
Δὲν ἔχουμε κοινωνίες… Δὲν ἔχουμε κοινὴ λογική… Δὲν ἔχουμε κοινὴ ἠθική…
Καί πῶς νά τά ἀποκτήσουμε ὅλα αὐτά;
Ἐργαλεῖα εἴμαστε… Σφαῖρες ποὺ σκοτώνουν… Θύματα καὶ θῦτες…

Φιλονόη

Υ.Γ. Θὰ ἐπανέλθω γιὰ νὰ παρουσιάσω τὰ ἐπὶ μέρους βήματα ποὺ μᾶς ἔφθασαν σὲ αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα. Ὄχι μόνον ἐδῶ… Παγκοσμίως.

Οἱ πηγὲς τῶν φωτογραφιῶν θὰ παρουσιαστοῦν στὸ τελευταῖο τμῆμα τῆς ἐνότητος.

Οἱ παρακάτω σύνδεσμοι θὰ ἐμφανίσουν τὶς συνέχειες αὔριο καὶ μεθαύριο.

Οἱ νεοδήμιοι. (β)

Οἱ νεοδήμιοι. (γ)

(Visited 242 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ νεοδήμιοι. (α)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ νεοδήμιοι. (β) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ νεοδήμιοι. (γ) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply