Οἱ νεοδήμιοι. (β)

Κάποτε οἱ δήμιοι δὲν τολμοῦσαν νὰ ἐμφανίσουν τὸ πρόσωπό τους... Τώρα τὸ ἐπιδεικνύουν ὑπερήφανοι...

Κάποτε οἱ δήμιοι δὲν τολμοῦσαν νὰ ἐμφανίσουν τὸ πρόσωπό τους…
Τώρα τὸ ἐπιδεικνύουν ὑπερήφανοι…

Οἱ νεοδήμιοι. Ἤ ἄλλως, ἐὰν θέλουμε νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, οἱ ΤΑΛΙΜΠΑΝ!!!
Ναί, περὶ ΤΑΛΙΜΠΑΝ πρόκειται…
Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ πασχίζουν νὰ μὲ ὑποχρεώσουν νὰ πιστέψω αὐτὸ ἤ τὸ ἄλλο ἤ τὸ παράλλον, ὡς τμῆμα τῆς …πολιτικῆς τους ὀρθότητος.
Ποιός τούς ἔδωσε τήν ἄδεια καί τό ἐλεύθερον νά καταστρατηγοῦν, νά καταπατοῦν καί νά ἀκυρώνουν τήν κοινή λογική;

Ἡ ἀντίληψίς τους γιὰ τὸ ὡραῖον, γιὰ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἠθικόν…
Αὐτὸ καί μόνον…
Δῆλα δὴ ἡ ἀνικανότης τους νὰ σεβαστοῦν τὸ ὡραῖον, τὸ ἠθικὸν καὶ τελικῶς τὸ δίκαιον!!!

Ὑποστηρίζονται ἀπὸ ὅλες τὶς μορφὲς ἐξουσίας, διότι ἁπλῶς εἶναι ἐλεγχόμενοι. Εἶτε πρόκειται γιὰ κόμματα, εἶτε γιὰ κινήματα, εἶτε γιὰ θρησκεῖες. Κρατοῦν τοὺς πληθυσμοὺς ὑπὸ τὴν σκέπη μίας ὀμπρέλας παραπληροφορήσεως, φανατισμοῦ καὶ τελικῶς μισανθρωπισμοῦ, διότι αὐτὸ ἐπιτρέπει τελικῶς στὶς ἐξουσίες νὰ διατηροῦνται ὡς ἔχουν, μέσα ἀπὸ τοὺς αἰῶνες, καὶ τοὺς πληθυσμοὺς νὰ ἀλληλοσφάζονται μεταξύ τους, ἀν τὶ νὰ στραφοῦν κατὰ τῶν κεντρικῶν ἐξουσιῶν καὶ νὰ ἀνατρέψουν τὰ δεδομένα…
Βολεύει… Ἐξυπηρετεῖ αὐτὴ ἡ κατάστασις…

Σήμερα λοιπὸν σὲ ὅλον τὸν πλανήτη ἀναπτύσσονται νέες μορφὲς ΤΑΛΙΜΠΑΝισμῶν.
Τέτοιες μορφὲς ποὺ ἄν καὶ φαντάζουν διαφορετικὲς μεταξύ τους, τελικῶς ἔχουν κοινὴ βάσιν καὶ λογική, ὅπως ἐπίσης καὶ στόχευσιν: Τὴν καταστολή μας!
Τὴν διατήρησίν μας σὲ καθεστὼς φόβου, ἡμιμαθείας, ἐξαρτήσεως…

Καὶ βλέπουμε, γιὰ παράδειγμα, στὴν Συρία νὰ γενοκτονοῦνται οἱ χριστιανοί, ἀλλὰ στὴν Ἀγκόλα νὰ γενοκτονοῦνται οἱ ἰσλαμιστές.
Παράνοια… Ἀλλάζουν τὰ …χαρτιὰ περιτυλίγματος, ἀλλὰ τὸ περιεχόμενον παραμένει ἴδιον καὶ λέγεται ἀλληλοσφαγή, ἤ κυριολεκτικῶς γενοκτονία!!!
Ὄχι, δὲν μᾶς δολοφονοῦν εὐθαρσῶς μόνοι τους οἱ κοσμοεξουσιαστές…
Μᾶς βάζουν νὰ τὸ κάνουμε μόνοι μας… Ἄρα συμμετέχουμε… Ἄρα ἐμεῖς ἔχουμε καὶ τὴν εὐθύνη…

Ἄλλα περιτυλίγματα λέγονται πολιτικὰ συστήματα.
Ὁ Χίτλερ ξεκαθάρισε τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους κι ὁ Στάλιν τὴν Σοβιετικὴ Ἔνωσιν ἀπὸ τοὺς ἔχοντες ἐθνικὴν συνείδησιν λαούς.
Ὁ Μάο τοὺς «ἀντιφρονοῦντες» καὶ ὁ Κεμᾶλ τοὺς μὴ ἰσλαμιστές.
Ποιά ἡ διαφορά; Τὸ ἴδιο ἔργο παίζεται, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἀλλὰ ἀλλάζουν τὰ ὀνόματα τῶν πρωταγωνιστῶν.

Ποιά ἡ διαφορά λοιπόν σέ αὐτήν τήν εἰκόνα,

Μελιγαλᾶς... Αὐτὸ λαχταροῦν καὶ περιμένουν νὰ ἐπαναλάβουν...

Μελιγαλᾶς…
Αὐτὸ λαχταροῦν καὶ περιμένουν νὰ ἐπαναλάβουν…

καί σέ αὐτήν:

Μελιγαλᾶς... Αὐτὸ λαχταροῦν καὶ περιμένουν νὰ ἐπαναλάβουν...

Μελιγαλᾶς…
Αὐτὸ λαχταροῦν καὶ περιμένουν νὰ ἐπαναλάβουν…

ἤ ἀπό αὐτήν;

ναί, Πόντιοι ἦσαν... γενοκτονημένοι ἀπὸ χέρι Μογγόλου...

ναί, Πόντιοι ἦσαν…
γενοκτονημένοι ἀπὸ χέρι Μογγόλου…

Τραγικὲς ἐπαναλήψεις… Τραγικές…
Καὶ φυσικὰ ὅλοι οἱ γενοκτόνοι αὐτοαθωώνονται…
Ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ποὺ μοιράζοντας ἐκατομμύρια καταφέρνουν νὰ μὴν ἀναγνωρίζονται διεθνῶς οἱ γενοκτονίες ποὺ διέπραξαν, ἔως τοὺς ἀριστερούς, τοὺς  «δικούς» μας, ποὺ αὐτοαποκαλοῦνται σωτῆρες μας, ἄν καὶ αἱματοκύλησαν τὴν χώρα μας, ἔτσι… γιὰ νὰ τῆς ἀποκόψουν τὴν Μακεδονία, τὴν Θράκη καὶ τὴν Ἤπειρο καὶ νὰ βρῇ ἡ ἀγαπημένος τους πατερούλης ἔξοδον στὸν Αἰγαῖον…
(Διότι τὸ ΕΑΜ μετὰ καπελώθηκε… Στὴν ἀρχὴ παρέμενε χῶρος συγκεντρώσεως καὶ συνεργασίας γιὰ ἀντίστασιν κατὰ τῆς τριπλῆς κατοχῆς, γιὰ ΟΛΟΥΣ τοὺς Ἕλληνες…!!! Ἄλλως τὲ σύσσωμη ἡ ΕΠΟΝ μετεκινήθῃ στὸ ΕΑΜ!!!)

Τὰ ἐγκλήματα στὶς ἡμέρες μας παύουν νὰ εἶναι ἐγκλήματα ἐὰν ἐξυπηρετοῦν μίαν ἰδέα ἤ ἕνα πολιτικὸ σύστημα ἤ μίαν θρησκεία…
Ὁμαδικοὶ τάφοι, ποὺ σαφῶς δηλώνουν ἐπιχειρήσεις γενοκτονίας, σὲ κάθε σημεῖον τοῦ πλανήτου…
Ἀπὸ τοὺς Ἰνδιάνους τῆς Ἀμερικῆς ἔως τὴν Ῥουάντα, τὴν Ῥωσσία, τὸ Ἀφγανιστάν…

Ῥουάντα... Ἴδια μέθοδος!!! Ἀκριβῶς!!!

Ῥουάντα…
Ἴδια μέθοδος!!!
Ἀκριβῶς!!!

Ἰνδιάνοι... Σπάνιον φωτογραφικὸ ἀποτύπωμα τῆς κτηνωδίας...

Ἰνδιάνοι…
Σπάνιον φωτογραφικὸ ἀποτύπωμα τῆς κτηνωδίας…

Ῥωσσία... Ἡ Σοβιετία τῶν γενοκτονιῶν!!!

Ῥωσσία…
Ἡ Σοβιετία τῶν γενοκτονιῶν!!!

κατὰ πάσαν πιθανότητα Σέρβοι...

κατὰ πάσαν πιθανότητα Σέρβοι…

Κοῦρδοι... τὰ γνωστὰ μογγολικὰ καμώματα...

Κοῦρδοι…
τὰ γνωστὰ μογγολικὰ καμώματα…

ΕὐρωΠΕΩΝ «ἔργα»... Ὁμαδικὸς τάφος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

ΕὐρωΠΕΩΝ «ἔργα»…
Ὁμαδικὸς τάφος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αὐτὰ λοιπὸν εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν.
Τί Μελιγαλᾶς, τί Ῥουάντα;
Τί γενοκτονία τῶν Ἰνδιάνων, τί γενοκτονία τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας;
Τί γενοκτονία τῶν Κούρδων, τί γενοκτονία τῶν Ἰρανῶν;

Καὶ τελικῶς τὴν πληρώνουν ἀθῶα θύματα πρὸ κειμένου νὰ διατηροῦνται οἱ ἐξουσίες κάποιων ἀνενόχλητες…
Ἐξουσίες ποὺ μόλις τώρα ἀρχίσαμε νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς δὲν εἶναι τοπικές, ἀλλὰ κάτι χειρότερον… Τραπεζικές!!!
Ὤ, ναί!!!
Τραπεζικές!!!
Μόλις τὰ τελευταῖα χρόνια, γιὰ παράδειγμα, ἄρχισε νὰ ψιθυρίζεται, πὼς ἡ ἐπιχείρησις τῶν Ἑλλήνων στὴν Μικρὰ Ἀσία ἔγινε μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ ἀπασχοληθοῦν οἱ Ὀθωμανοί, πρὸ κειμένου νὰ ἁρπάξουν οἱ Ἄγγλοι, δῆλα δὴ οἱ σιωνιστὲς τραπεζίτες, τὰ πετρεάλαια τῆς  Μοσούλης.
Μόλις τὰ ἀνέλαβαν, ξεκίνησε γιὰ ἐμᾶς ἡ ἀντίστροφος μέτρησις καὶ φυσικὰ ἡ γενοκτονία…
Γιὰ μερικὰ κωλοπετρέλαια δῆλα δὴ σφαγιάσθησαν κάτι ἐκατομμύρια ἀθώων…

Εἴδατε τί κάνει τό περιτύλιγμα;
Ἐξουσία… Αὐτὴ ἡ ῥουφιάνα…
Αὐτὴ εἶναι τὸ ἀλφα καὶ τὸ ὠμέγα τῶν πάντων…
Ἐξουσία ποὺ ἐπιτρέπει σὲ ὁλίγους νὰ ἀσκοῦν ἔλεγχο στοὺς πολλούς…
Καὶ πάντα εἶναι εὔκολο νὰ βρεθοῦν τὰ κατάλληλα πρόσωπα ποὺ θὰ παίξουν τὸν ῥόλο ποὺ τοὺς προσέδωσαν αὐτοὶ ποὺ κινοῦν τὰ νήματα.
Ἀπὸ κατακάθια, καθάρματα, τενεκέδες οὐδέποτε στέρεψε ὁ πλανήτης!!!

Στὸ κείμενον:

Οἱ νεοδήμιοι. (α)

σᾶς παρουσίασα τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν αὐτὲς οἱ «συμμαχίες».
Νά δοῦμε ὅμως κάπως ἀναλυτικότερα, τοὐλάχιστον σέ ὅ,τι ἀφορᾷ στήν χώρα μας, αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς μεθοδεύσεις;

Ἀπὸ ἀρχῆς γενέσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους τὸ χρῆμα ποὺ ἔφθανε στὰ ταμεῖα μας ἦταν κυρίως χρῆμα …ἐλέγχου.
Ὅλοι οἱ ἐμφύλιοι ποὺ ἔγιναν μετὰ τὸ 1821 κι ἔως τὴν ἀνάληψιν τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν Ὄθωνα, χρηματοδοτήθηκαν ἀπὸ τὰ ταμεῖα τῶν ἀγγλικῶν καὶ γαλλικῶν τραπεζῶν, καὶ τὰ διαχειρίστηκαν ἐξαιρετικοὶ σὲ ὑπακοὴ σύμμαχοί τους, ὅπως ὁ Μαυροκορδάτος καὶ ὁ Κωλέττης.
Αὐτοὶ καθάρισαν μὲ τὸν Ἀνδροῦτσο, μὲ τὸν Καποδίστρια, μὲ τὸν Κολοκοτρώνη, μὲ τὸν Καραϊσκάκη, μὲ τὸν Νικηταρᾶ, μὲ τὸν Πλαπούτα…
Αὐτοὶ μοίραζαν τὸ χρῆμα ἀσυστόλως, δεξιὰ κι ἀριστερά, μὲ μοναδικὸν κριτήριον τὴν διατήρησιν τῆς ἐξουσίας.
Φυσικὰ τὰ δάνεια πληρώθηκαν ἀπὸ ἐμᾶς…
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Τὸ αἷμα ἔχει μεγαλυτέρα βαρύτητα ἀπὸ τὸ χρῆμα…
Κι ἄς διετήρησαν τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ σὲ κατάστασιν ἐξαθλιώσεως γιὰ πολλές, πολλὲς δεκαετίες…
Ὁ φόρος αἵματος ποὺ πληρώσαμε ἦταν πολὺ βαρύτερος.

Καί τί κάνουμε σήμερα; Τί μάθαμε ἀπό τά τόσα ἐπαναλαμβανόμενα λάθη;
Τίποτα…
Τὸ ἴδιο σενάριον «ἔπαιξε» ἅμᾳ τῇ ἀποχωρήσει τῶν Γερμανῶν.
Πάλι τὸ χρῆμα τῶν ἀγγλικῶν, γαλλικῶν καὶ …γερμανικῶν τραπεζῶν χρηματοδότησε νέον ἐμφύλιον.
Πάλι νέα γενοκτονία…
Πάλι νέες κατακόμβες νεκρῶν…
Γιατί; Μήπως γιά νά ἐξυπηρετήσουμε σέ κάτι τόν Ἕλληνα; Ἤ μήπως γιά νά ἐξυπηρετήσουμε τό ὄνειρο τῆς σοβιετικῆς (ἤ σιωνιστικῆς, γιά τήν ἀκρίβεια) ἀνάγκης γιά κατάληψιν τῆς Θεσσαλονίκης;

Καὶ φθάνουμε στὸ σήμερα…
Δίχως καμμίαν διάθεσιν νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὸ ἴδιο ἔργο ἐπαναλαμβάνεται, εἴμαστε πανέτοιμοι νὰ δεχθοῦμε μίαν νέα γενοκτονία, γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσῃ!!! Ναί, εἴμαστε πανέτοιμοι.
Πάψαμε νὰ ἀντιδροῦμε στὴν βία…
Τὴν δεχόμαστε ὡς τμῆμα τῆς καθημερινότητός μας… Σὰν τὴν ἀνάσα μας…
Καὶ καθημερινῶς χειροτερεύουν τὰ δεδομένα…

Νέες ταμπέλες… Νέοι διαχωρισμοί… Νέες προετοιμασίες ἐμφυλίου…
Μελιγαλᾶς… Κρεμάλες… Σφαγές…
Ὄχι, δὲν τὰ ἐπιφυλλάσσουμε γιὰ αὐτοὺς ποὺ μᾶς κρατοῦν ὁμήρους τους τόσα χρόνια…
Σχεδὸν τοὺς ἀθωώνουμε μὲ τὸ μῖσος μας γιὰ τὸν …συνάνθρωπό μας, ποὺ ὅμως ἔχει ἀποδεκτῇ ἄλλην ἰδεολογία…
Ὤ… Ναί… Βάζουμε τὰ χέρια μας καὶ βγάζουμε, ὡς συνήθως, τὰ μάτια μας….
Ἀνεγκέφαλοι, κατὰ πάσαν πιθανότητα χρηματοδοτούμενοι ἀπὸ κάποιαν  (ἀπὸ τὶς δεκάδες) ΜΚΟ τοῦ Σόρος, ποὺ τόσο κόπτεται γιὰ τὶς …δημοκρατίες τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου, ὁρίζουν τὸ ποῦ θὰ πιστέψουμε, ποῦ θὰ κρεμαστοῦμε καὶ ποῦ θὰ ἐλπίσουμε! Μίσθαρνα ὄργανα ποὺ ἐδῶ ὑπάρχουν μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ ἐπαναλάβουν τὰ ἴδια πάθη γιὰ τὸν λαό μας…
Κι ἐμεῖς… ἀκολουθοῦμε!Δίχως νὰ βρέξουμε στὸ μυαλό μας τὴν γλῶσσας μας ἐπιτιθέμεθα στὸν «πολιτικό μας ἐχθρό», διότι ἐμεῖς ἔχουμε δίκαιον κι αὐτὸς ἄδικο…
Ὤ, πόσο προβλέψιμοι καταντήσαμε!!! Ὥ, πόσο κακόμοιροι…
Ὤ, πόσο …ἑτοιμοθάνατοι!!!

Ὤ, ναί…
Θὰ τὴν πάθουμε…
Ἀλλὰ μᾶλλον, κατὰ πῶς φαίνεται, καλὰ νὰ πάθουμε…

Φιλονόη

Οἱ πηγὲς τῶν φωτογραφιῶν θὰ παρουσιαστοῦν στὸ τελευταῖο τμῆμα τῆς ἐνότητος.

Οἱ παρακάτω σύνδεσμοι  ἐμφανίσουν τὸ πρῶτο τμῆμα τῆς ἐνότητος καὶ τὴν συνέχεια, ποὺ θὰ δημοσιευθῇ αὔριο.

Οἱ νεοδήμιοι. (α)

Οἱ νεοδήμιοι. (γ)

(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply