Φωτιὲς στὴν Παλαιστίνη ποὺ …δὲν ὑπάρχουν!!!

Βλέπουμε τὶς φωτιὲς στὴν Χάιφα!
Βλέπουμε τὶς φωτιὲς ποὺ καταστρέφουν τὶς περιουσίες Ἰσραηλινῶν.
Βλέπουμε νὰ θρηνοῦν ὅλα τὰ κοπρόσκυλα παγκοσμίως γιὰ αὐτὲς τὶς καταστροφές…
…μὰ δὲν βλέπουμε τὶς καταστροφὲς στὶς περιουσίες τῶν Παλαιστινίων.

Οἱ παρακάτω εἰκόνες ἀπὸ τὶς φωτιὲς τοῦ 2015 (κι ὄχι μόνον) ποὺ κατέστρεψαν κάθε ἀγροτικὴ καλλιέργεια τῶν Παλαιστινίων.
Τίς εἴδατε κάπου;.

Φωτιὲς στὴν Παλαιστίνη ποὺ ...δὲν ὑπάρχουν!!!1 Φωτιὲς στὴν Παλαιστίνη ποὺ ...δὲν ὑπάρχουν!!!2

Εἶναι τόσο ἁπλό… Δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχουν…

Φωτιὲς στὴν Παλαιστίνη ποὺ ...δὲν ὑπάρχουν!!!3

Προστατεύοντας μίαν (τελευταία) ἐλιὰ στὴν Παλαιστίνη…

Κείμενον ἐξ αὐτομάτου μεταφράσεως, ἀπὸ τὸν φίλο Τζιχάντ:

Δὲν ὑπάρχουν φωτογραφίες τῶν τελευταίων δασικῶν πυρκαϊῶν, στὴν κετεχομένη Παλαιστίνη!
Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ δένδρα εἶναι ἰδιωτικὰ στὴν κατεχομένη Δυτικὴ Ὄχθη.
Οἱ σιωνιστὲς ἔποικοι τὰ ἔκαψαν ἐμπρὸς στὶς τηλεοπτικὲς κάμερες, ἀπὸ καιρό.
Δίχως ὅμως τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως νὰ νοιασθοῦν τόσο πολύ…

Τζιχὰντ Σαρκάουι

Αὐτὰ γιὰ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὶ εἶναι σημαντικὸ καὶ τί ἀσήμαντο καὶ τὸ ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ κρίνει τὸ ἐὰν θὰ μάθουμε κάτι ἢ ὄχι.

Φιλονόη

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply