Φιλοσκοπιανό λοιπόν (μόνον) τό BBC;

Ἠλίθιοι!!!

Ἔχουν γεμίση τὰ κοινωνικὰ δίκτυα μὲ τὴν εἴδηση πὼς τὸ BBC μιλᾶ γιὰ καταπιεζομένη μειονότητα «Μακεδόνων» στὴν Ἑλλάδα.

  • Τὸ ὅτι τὸ ἴδιο ἰσχυρίζονται οἱ κομμουνιστὲς στὴν Ἑλλάδα ἐδῶ κι ἕναν σχεδὸν αἰώνα…
  • Τὸ ὅτι τὸ ἴδιο ἰσχυρίζονται καὶ οἱ Συριζαῖοι…
  • Τὸ ὅτι τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχυρίζονται σχεδὸν ἅπαντες μέσα στὸ ἑλληνικὸ κυνοβούλιο.

…δὲν σᾶς ἐπείραξε!
Τ
ὸ BBC σᾶς ..ἐμάρανε…

Β. Κωνσταντῖνος

Υ.Γ. Τὸ BBC εἶναι τόσο βρεταννικό, ὅσο γερμανικὸ εἶναι τὸ Spiegel, ἡ Die Welt, ἡ Frankfurter Allgemeine Zeitung, ἡ Bild κ.ο.κ., ἢ ὅσο ἀμερικανικὸ εἶναι τὸ Χόλυγουντ, τὸ NBC, τὸ FOX καὶ ἄλλοι κολοσσοὶ τοῦ τύπου καὶ τῆς ἐνημερώσεως.
Ξυπνᾶμε!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply