Δὲν εἶναι παιδοφιλία ἀλλὰ συνειδητὴ καταστροφὴ παιδικῶν πληθυσμῶν!!!

Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου, μὲ τὰ συμπαρομαρτοῦντα αὐτῆς, δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἔτυχε νὰ διαῤῥεύσῃ στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Τὸ δακτυλάκι της ἔβαλε ἡ ΕΥΠ, ποὺ συχνά-πυκνά, ἀναλόγως τῶν …συμφερόντων, διοχετεύει τέτοιου εἴδους πληροφορίες στὸν καλὰ ἐλεγχόμενο Τύπο. Κι ἔτσι, «ὅλως τυχαίως», τὴν ἰδίαν ἡμέρα χῖος καὶ βαξεβάνης προέβησαν σὲ ἀποκαλύψεις. Ξέρουν αὐτοὶ νὰ ἀντλοῦν τὶς πληροφορίες τους ἀπὸ τὶς κατάλληλες πηγές.Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου δὲν ἀφοροῦσε σὲ μίαν ἁπλῆ (ὁμοφυλοφιλικὴ) συνεύρεσίν του μὲ ἀνήλικα ἀγόρια ἀλλὰ καὶ σὲ βιασμὸ ἀνηλίκου (15ετοῦς τότε), ποὺ μὲ πρόσχημα τὸ μασὰζ προσήγγισε τὸ παιδί, ἀλλὰ καθ’ ὅσον κοιμόταν τὸ ἐβίασε. Κι αὐτό, ὁ βιασμός, συνιστᾶ ἔγκλημα ποινικό, ἐφ΄ ὅσον τοὐλάχιστον ἕνα ἐξ αὐτῶν τῶν παιδιῶν (ποὺ ἐπὶ πλέον ἦταν κι ἀνήλικο) ἐβιάσθη. Μάλιστα τὸ ἐν λόγῳ ἀγόρι (ὅπως μπορεῖτε νὰ διαβάσετε παρακάτω, μέσῳ αὐτομάτου μεταφράσεως) εἶναι ἀπολύτως σαφὲς στὶς καταγγελίες του.

Ἡ «ἐφημερίς τῶν συντακτῶν» στηρίζει Κυριάκο;1
(Ἐδῶ ἡ πρωτότυπος δημοσίευσις κι ἐδῶ ἡ αὐτόματος μετάφρασις.)

Οἱ «καλοὶ δημοσιογράφοι» δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὰ …βίτσια τῶν πολιτικῶν!!! (1)

Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου ἀφορᾶ σὲ 15χρονα ἀγόρια, ποὺ ἐπὶ χρήμασι ἐξεδίδοντο καί, κάποια ἐξ αὐτῶν, ἐβιάσθησαν. Ἡ ἡ ἡλικία ποὺ ἐπιτρέπεται στὴν Μολδαβία ἡ ἐλευθέρα ἐρωτικὴ συνεύρεσις, ἀκόμη κι ἐπὶ χρήμασι, εἶναι τὰ 16 χρόνια. Συνεπῶς παρενόμησε καὶ σὲ αὐτό.  πηγὴ

Παρεμπιπτόντως καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐκείνην τὴν ἐποχή, ἡ ἀντίστοιχος ἡλικία συναινέσεως ἦταν ἐπάνω ἀπὸ τὰ 16 χρόνια. Ἄρα καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖον παράνομος εἶναι, βάσει τῶν τότε ἐν ἰσχύει νόμων.

Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου ἀντιμετωπίσθη, ἀπὸ τὴν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) ἑλληνικὴ δικαιοσύνη ὡς ἐρωτική, ἐπὶ χρήμασι, συνεύρεσίν του καὶ στὸ κατηγορητήριο δὲν συμπεριελήφθη ὑπόθεσις βιασμοῦ. Ἡ δὲ δικηγόρος τῶν θυμάτων, ποὺ δὲν παρευρέθη – ἐξ ὅσων γνωρίζω-  στὴν δίκη, ἔδωσε προσφάτως καὶ δημοσίως πληροφορίες, μέσῳ συνεντεύξεώς της, ἀλλὰ μαζὺ μὲ τὸν δημοσιογράφο, τὸ θέμα τοῦ βιασμοῦ τὸ …κατάπιαν ἀμάσσητο.

Δὲν δύναμαι νὰ γνωρίζω τοὺς λόγους ἀποσιωπήσεως τοῦ βιασμοῦ, τὸν ἁποῖον ἀναφέρει καὶ τὸ κατηγορητήριο τῆς Μολδαβίας (βάσει τοῦ παραπάνω δημοσιεύματος), ἀλλὰ σίγουρα θὰ ὑπάρχουν.

Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου, ἐπισήμως, ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαστικὲς ἀρχές, ἐφ΄ ὅσον ἀντιμετωπίζεται ὡς ἀσελγὴς πρᾶξις σὲ ἀνήλικο, εἶναι δεδομένον πὼς θὰ (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικασθῆ κι ἀναλόγως.

Η ασελγής πράξη με ανήλικο που τελείται από ενήλικο με αμοιβή ή με άλλα υλικά ανταλλάγματα ή η ασελγής πράξη μεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο με τον ίδιο τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή άλλου ενηλίκου τιμωρείται ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δέκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δέκα, όχι όμως και τα δεκαπέντε έτη, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ και γ) αν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ. Κατά την επιμέτρηση της ποινής δεν εφαρμόζεται το άρθρο 83 στοιχείο ε’.

ἄρθρον 351, ποινικοῦ κώδικος
πηγὴ

Κοινῶς; Κατὰ τὸ γράμμα τοῦ νόμου ἀπεφασίσθη καὶ ἡ ποινή του, ἐφ΄ ὅσον, ὅπως προαναφέραμε:

  • δὲν ἐκατηγορήθη γιὰ βιασμὸ στὴν χώρα μας, ἂν καὶ στὴν Μολδαβία ἔχει καὶ γιὰ βιασμὸ κατηγορηθῆ,
  • δὲν ἀνακατεύεται στὰ τῆς ὑποθέσεως ἡ ὁμοφυλοφιλία του, ἐφ΄ ὅσον δὲν εἶναι ἀδίκημα καί,,
  • δὲν ἦταν κάτω τῶν 15 ἐτῶν τὰ ἀγόρια, βάσει τῶν ὅσων ἔχουν ἤδη δημοσιευθῆ.

Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου δὲν κρίνεται μὲ νόμους παλαιοτέρους, ποὺ ἀνεφέροντο σὲ ἀσέλγεια κατὰ ἀνηλίκων ἢ σὲ ἀσέλγεια παρὰ φύσιν, ἐφ΄ ὅσον αὐτοὶ οἱ νόμοι, ὡς …ἀναχρονιστικοί, ἔχουν ἤδη καταργηθῆ λόγῳ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐκσυχρονισμοῦ μας.

Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου εἶναι πολιτικὸ παιχνίδι ποὺ παίζεται γιὰ νὰ ἀπασχολούμεθα, ὅταν πολὺ σοβαρότερες ὄχι μόνον δὲν σχολιάζονται ἢ δὲν δημοσιεύονται, ἀλλὰ στὰ μουλωχτὰ ἐξαφανίζονται.

Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου λόγῳ διπλωματικοῦ διαβατηρίου ἔκλεισε, παρὰ τὶς ἀπαγγελίες κατηγορίας καὶ παρὰ τὴν προσαγωγή του, κακὴν κακῶς στὴν Μολδαβία, διότι ἕνας διπλωματικὸς ὑπάλληλος, ἀκόμη καὶ βιαστής, προστατεύεται ἀπὸ διεθνεῖς νόμους.

FREDERIC MITTERAND: «… ἄνω τῶν 14 ἐτῶν εἶναι ἀηδιαστικό…» (τὸ νὰ κάνῃς σεξ δηλ.)

DANIEL COHN BENDIT: «Ὅταν ἔνα μικρὸ κορίτσι 5 ἐτῶν ἀρχίζει να σᾶς ξεγυμνώνεται, εἶναι φανταστικό…»

GABRIEL METZNEFF: «…Τὰ ἀγόρια 11 – 12 ἐτῶν, ποὺ βάζω ἐδῶ, στὸ κρεββάτι μου, εἶναι σπάνια μπαχαρικά…»

MICHEL POLAC: «…Μὲ αὐτὸ τὸ παιδί, 10 μὲ 11 ἐτῶν, κόλλησα τὴν κοιλιά μου στὸν κῶλο του κι ἀποφορτίστηκα ἀμέσως, μέσα σὲ μία τρομερὴ ἀντηλιά…!»

Ὅταν κυβερνοῦν παιδεραστὲς καὶ μισάνθρωποι…

Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου δὲν γινόταν νὰ μὴν κλείσῃ, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔκλεισε καὶ στὴν χώρα μας, διότι πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα μετρᾶ ἡ ἀσυλία τῶν σαπροφύτων. Πῶς θά μπορούσαμε ἄλλως τέ νά ταΐζουμε τόσα καί τόσα σαπρόφυτα ἐάν δέν μπορούσαμε νά δικαιολογήσουμε τά γοῦστα τους καί, κυρίως, νά ὑπερασπιζόμεθα μέ νόμους τήν ἀσυλία τους καὶ νὰ …«ὁμαλοποιοῦμε» τὰ ἐγκλήματά τους;

Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου, ἔχει νὰ μᾶς καταδείξῃ μερικὰ ἀκόμη εὐτράπελα. Γιὰ παράδειγμα ἡ …«περιουσία» (κατὰ δήλωσίν της) μανδὰμ ἄννα μαρία (ἢ μισὲλ) ἀσημακοπούλου ἔσπευσε νὰ ὑπερασπισθῇ, σὲ ὅλους τοὺς τόνους καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, τὸν γεωργιάδη. Ἡ ἰδία ἦταν ποὺ κατεψήφισε φυσικὰ τὸν «σύμφωνον συμβιώσεως».
Ψιλὰ γράμματα.

Στὴν πραγματικότητα ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου ἀποσιωπᾶ τὸ πραγματικὸ ἔγκλημα, τὸ …λειαίνει, τὸ «ῤετουσάρει» καὶ μᾶς τὸ παρουσιάζει ὡς …δικαίωμα. Συμπεριλαμβάνεται δὲ κι αὐτὸ στὸ ὅλον εὐτράπελον ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὴν προσπάθεια κάποιων νὰ μᾶς ἐπιβάλουν, μέσῳ νόμου, γιὰ ἀναπηρία τὴν παιδεραστία, μὲ σκοπό, βεβαίως-βεβαίως, νὰ ἐπιδοτῶνται οἱ ἐν λόγῳ …«ἀνάπηροι» (!!!) πρὸ κειμένου νὰ βιάζουν, νὰ ἀσελγοῦν, νὰ τρομοκρατοῦν, νὰ ἐξαγοράζουν, νὰ ὑποτάσσουν καὶ τελικῶς νὰ κονιορτοποιοῦν ὁ,τιδήποτε τὸ μάτι τους ἐντοπίση ἰδίως ἐὰν ἔχει ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά.

Ἡ ὐπόθεσις γεωργιάδου, ποὺ χρησιμοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὶς ἐνασχολούμενες Μ.Κ.Ο. καὶ ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ ἀπὸ τὶς (φερόμενες ὡς) κυβερνήσεις εἶναι μία πολὺ καλὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὁ πραγματικός τους στόχος εἶναι ἡ πλήρης ἐκπόρνευσις τῶν παιδιῶν μας καὶ ἡ ἀπο-ἐγκληματικοποίησις κάθε εἰς βάρους μας πράξεως αὐτῶν τῶν ὑπανθρώπων. Οἱ γεωργιάδηδες τοῦ κόσμου μας δὲν εἶδαν …φῶς καὶ εἰσῆλθαν σὲ ἔνα «πεδίον δόξης λαμπρό», ἀλλὰ ἀλληλο-ἐμπλέκονται σὲ ἀπίστευτες κι ἀπέραντες βρωμιές, ἀλληλο-δικαιολογοῦν τὰ ἐγκλήματά τους καὶ ἀλληλο-ἀθῳώνονται ἐνίοτε, ἐνᾦ παραλλήλως εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ νομοθετοῦν καί, ὁπωσδήποτε, ὄχι γιὰ τὸ καλό μας. Ἀναζητοῦν δὲ ἐναγωνίως, τὰ νέα τους θύματα, ποὺ εἴθισται νὰ ἀλιεύονται μέσα ἀπὸ παιδικοὺς πληθυσμούς. Ὅσο δὲ ἐξαπλώνεται ἡ πτωχοποίησις τῶν πληθυσμῶν παγκοσμίως, τόσο θὰ ἀναφύονται γεωργιάδηδες ποὺ θὰ μᾶς κουνοῦν στὸ τέλος καὶ τὸ δάκτυλο ἀπειλητικά.

Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε δὲν γνωρίζω πλέον ἐὰν ὑπάρχουν δυνατότητες μεταναστεύσεώς μας σὲ ἄλλον πλανήτη, ἐφ΄ ὅσον αὐτὸν ἤδη τὸν ἔχουν καταλάβη καὶ τὸν λυμαίνονται κάθε εἴδους καὶ ἐκδοχῆς γεωργιάδηδες. Συνεπῶς ἢ θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κάθε λογῆς γεωργιάδηδες ἢ θὰ τοὺς …φᾶμε καὶ θὰ ποῦμε κι εὐχαριστῶ στὸ τέλος.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Βάσει τῶν ὅσων ἔγραψε ὁ φάηλος κρανιδιώτης, ποὺ παρίστατο στὸ δικαστήριον:

«…Στην απολογία του λοιπόν είπε πως είναι 40 χρόνια φίλος του Μητσοτάκη, πως είναι το δεξί του χέρι, πως ήταν ο επικεφαλής της εκστρατείας στον εσωκομματικό προεκλογικό αγώνα του Κυριάκου για την προεδρία της ΝΔ, πως αυτός παρέλαβε το κόμμα την επομένη και πως όταν λίγες ημέρες μετά έσκασε το θέμα και στην Ελλάδα, ο Μητσοτάκης του είπε «φύγε από το προσκήνιο για δυο τρεις μήνες, μέχρι να κάτσει το θέμα, δεν πρόκειται να δικαστείς, θα είσαι πίσω κανονικά». Παρέμεινε λοιπόν αφανής υπαρχηγός, όπως έλεγα επίμονα, αφού αυτό μάθαινα από στελέχη και βουλευτές της ΝΔ….»

πηγὴ

Τί μαθαίνουμε ἀπό αὐτό; Τὸ πασιφανές: δὲν ἀσχολῶνται μὲ τὸ εἶδος καὶ τὸ μέγεθος τοῦ ἐγκλήματος ἑνὸς συνεργάτου καὶ φίλου καὶ δικοῦ τους παιδιοῦ. Ἀφήνουν λίγο χρόνο νὰ περάσῃ καὶ ἐπανέρχονται.
Βλέπετε ἡ μνήμη εἶναι ἀτομικὴ ὑπόθεσις κι ὄχι συλλογική.
Κι ὅσο γιὰ τὰ παιδάκια μας, ποὺ κανονικὰ ἔπρεπε νὰ προσέχουμε σὰν τὰ ματάκια μας, καλὸ εἶναι σιγὰ σιγὰ νὰ τὰ μαθαίνουμε πὼς οἱ γεωργιάδηδες ὄχι μόνον ζοῦν ἀλλὰ καὶ βασιλεύουν καὶ ἀθῳώνονται.

Ὁ ὅρος «Παιδοφιλία» ἐπενοήθη (ὅπως καὶ ὁ Γονέας 1 καὶ 2) γιὰ νὰ συγκαλύπτῃ!

Ὁ Ἄριστος ποὺ μᾶς ἔκανε ῥόμπα στὴν Μολδαβια διέφθειρε ἀγόρια! Πράγμα φρικιαστικό.

Κορίτσια τῆς ἰδίας ἡλικίας, 15 ἐτῶν, εἶναι πιὰ γυναῖκες. Δὲν θὰ πάθαιναν* ἀπολύτως τίποτα. Εἶναι καὶ ὡραῖος Γκόμενος.

Ἐπιβεβαιώνει αὐτὸ ποὺ ἔχουμε ξαναγράψη. Οἱ Κωλομπ@ρ@δες εἶναι πάντα στὴν κορυφὴ τῆς Ἐξουσίας. Γιὰ αὐτὸ ἔχουν αὐτὸ τὸ ἀπέραντο θράσος!!

Λιᾶρος Διονύσιος

Ἄρθρο 347 τοῦ ποινικοῦ κώδικος, Ἀσέλγεια παρὰ φύσιν.

Κατηργήθη μὲ τὸ ἄρθρο 68 τοῦ νόμου 4356/2015.

Οἱ ἄνω τῶν 15 ἐτῶν ἐνέχουν ἔστω καὶ μερικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν συνεύρεσή τους μὲ ἐνήλικα ἄτομα ἀνεξαρτήτως συνθηκῶν οἱ ὁποῖες ὁρίζονται κατὰ τὴν κρίση τῆς ἕδρας ὡς ἀσέλγεια ἢ βιασμός.

Ὁ κάθε θύτης λοιπόν, μὲ ἕνα γάτο δικηγόρο, εἶναι κάλλιστα σὲ θέση νὰ βιάσῃ τὸ παιδί σας καὶ νὰ ἐπικαλεσθῇ ἐὰν ὄχι συναίνεση ἢ ἐπὶ χρήμασι συνεύρεση, τοὐλάχιστον τὴν ἡλικία τοῦ θύματος ἀλλὰ καὶ τὸν πιθανὸ πρώην ἐλεύθερο ἐρωτικὰ βίο του!

Ὑπέροχα!
Σοὺ καταστρέφω τὸ παιδὶ ἒφ ὄρου ζωῆς καὶ βγαίνω μάγκας καὶ ἐλεύθερος νὰ συνεχίσω ἀκάθεκτος!

Δύο σημειώσεις.

Ἡ πρώτη ἀπὸ τὸ (περιοδικὸ) gay νέα καὶ εἰδήσεις.

Μετὰ ἀπὸ συντονισμένες ἐνέργειες καὶ πιέσεις τοῦ τμήματος ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ Σύριζα, καταργήθηκε τὸ ἐπίμαχο Α347!

Ἡ δεύτερη, ἀπὸ τὴν ἐνθουσιώδη ἀντίδραση τῶν παρευρισκομένων ΛΟΑΤΚΙ τὴν ἡμέρα ποὺ παράλληλα μὲ τὸ σύμφωνο συμβιώσεως, κατηργήθη τὸ ἄρθρο ποὺ ὅριζε τὸ ποινικὰ κολάσιμό της ἀσελγείας παρὰ φύσιν.

Τὰ συμπεράσματα δικά σας ὅπως καὶ οἱ προβληματισμοί σας ὡς γονείς.

Γιατί κατ’ ἐμὲ εἶναι μία σέχτα ἀῤῥωστημένων καθαρμάτων.

Λάσπουλας Γιάννης

Παρατίθενται τὰ δύο παραπάνω σχόλια διότι εἶναι ἰατροὶ οἱ γράφοντες.

* Σχετικῶς μὲ τὸ ἐὰν θὰ πάθαινε ἢ ὄχι, τὸ κορίτσι κάτι, εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, ποὺ δὲν θὰ τὴν ἀναλύσουμε σήμερα. Πάντως ὡς σχετιζόμενος μὲ τὸ ζήτημα ἰατρὸς ὁ κος Λιάρος ἐκφράζει γνώμη ποὺ τοῦ προσέδωσε ἡ πολυετὴς ἐμπειρία του.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Δὲν εἶναι παιδοφιλία ἀλλὰ συνειδητὴ καταστροφὴ παιδικῶν πληθυσμῶν!!!

  1. Φιλονόη, καὶ πάλι φοβοῦμαι πὼς λίγα λές. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Ντανιὲλ Κὸν-Μπεντίτ, ὁ πρωτεργάτης τῆς -δῆθεν- φοιτητικῆς ἐξέγερσης τοῦ 1968 στὸ Παρίσι, ὁ ὁποῖος τώρα εἶναι μέλος τοῦ “εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου” καὶ ΕΚΘΕΙΆΖΕΙ τὴν παιδοφιλία, χωρὶς νὰ τὸν μπαγλαρώνουνε καὶ νὰ τὸν στέλνουνε νὰ πεθάνη ὅπως-ὅπως σὲ κάποια ἔρημο τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς (ὅπως γινότανε παλιότερα στοὺς ὄχι καλούς, μὰ ὁπωσδήποτε καλλίτερους καιρούς, ἡ νομιμότητα τῆς παιδοφιλίας ἔχει θεσμοθετηθῆ. Καὶ ἀποσκοπεῖ ἀκριβῶς στὴν καταστροφικῶν διαστάσεων ὑποβάθμιση τῆς νεολαίας. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ἕνας δεκαπεντάχρονος θὰ “κάτση” σὲ ἄτομο σὰν τὸν Γεωργιάδη, τί μπορεῖς νὰ περιμένης ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ δεκαπεντάχρονο; Νὰ ξεσηκωθῆ;

    • Κάθε φορὰ ποὺ τέτοιες ἱστορίες βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ὁ νοῦς μου ταξειδεύει στὸν Γανυμήδη καὶ στὰ ὅσα ἐπηκολούθησαν.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διατὶ ἡ ἀργία ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ μήτηρ πάσης κακίας… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply