Φιλοσκοπιανοὶ «ἀντιφασίστες» ἀντιφάσκουν αὐτό-ἀναιρούμενοι!!!

Μαρία Μαργαρώνη, ἡ συντάκτρια τοῦ ἄρθρου τοῦ BBC περὶ καταπιεσμένης «μακεδονικῆς» μειονότητος στὴν Ἑλλάδα.

Νὰ ἐδῶ τὸ κορίτσι ποζάρει ὑπερήφανα ἐμπρὸς σὲ ἕναν τοῖχο ποὺ λέει: «…ὄχι σύνορα ὄχι ἔθνη».

Βέβαια ὅταν τό «Monkeyδονικό» ἔθνος ἔκλεισε τὰ σύνορα στὰ μοῦτρα τῶν προσφύγων καὶ ξυλοκοποῦσαν ὅποιον περνοῦσε ἀπὸ τὴν βόρεια Μακεδονία στὴ σλαυοβουλγαρικὴ δημοκρατία βόρεια τῆς Μακεδονίας τότε ὕπηρχαν καὶ ἔθνη καὶ σύνορα.

Βέβαια στὸν τοῖχο πίσω της λέει καὶ «ὄχι ἔθνη», ἀλλὰ στὸ ἄρθρο τῆς ὑπερασπίζεται τὸ «Monkeyδονικό» ἔθνος.

Γενικῶς, ὅλα τὰ ἔμμισθα διεθνιστικὰ νεοταξικὰ σκουπίδια διακρίνονται ἀπὸ τὴν ἀσυνέπεια καὶ τὶς ἀντιφάσεις τοῦ λόγου τους. Γι’αὐτὸ ἄλλωστε καὶ αὐτοαποκαλῶνται «ἀντί-φασίστες», λόγῳ τῶν πολλῶν ἀντιφάσεων ποὺ ἔχουν μέσα στὸ κεφάλι τους.

Μανούσκας Κύρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply