Γιὰ ἕνα εὐρῶ ποὺ ἄλλους πτωχαίνει κι ἄλλους πλουτίζει

Πρῶτο θέμα πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων στὶς εἰδήσεις τῆς Ὁλλανδίας τὸ γεγονὸς πὼς Γερμανοὶ καὶ Ὁλλανδοι εἶναι οἱ μεγάλοι κερδισμένοι ἀπὸ τὴν υἱοθέτηση τοῦ εὐρῶ!

Αὐτο ἀποδεικνύει μελέτη τῆς γερμανικῆς δεξαμενῆς σκέψεως Centre for European Politics.

πηγὴ

Οἱ ἐρευνητὲς ὑπολογίζουν πὼς μεταξὺ 1999 καὶ 2017 ὁ πλοῦτος τοῦ κάθε Γερμανοῦ ηὐξήθη κατὰ 23.116 εὐρῶ, ἐνῶ περίπου 21.000 εὐρῶ περισσότερα ἔχουν οἱ Ὀλλανδοί, ἀπὸ τότε ποὺ εἶχαν τὸ φιορίνι.

Τὴν ἴδια περίοδο ὁ κάθε Γάλλος ἔχασε σχεδὸν 56.000 εὐρῶ, σὲ σχέση μὲ τὰ εἰσοδήματα ποὺ θὰ εἶχε ἐὰν δὲν εἶχε υἱοθετήση τὸ κοινὸ νόμισμα, ἐνῶ στὴν Ἰταλία ἡ κατὰ κεφαλὴν ἀπώλεια ξεπέρνα τὰ 76.000 εὐρῶ!

Ὅσο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ εἶναι μία ἰδιαιτέρα περίπτωσις, τα ἐπίσημα στοιχεῖα δείχνουν ὅτι τὸ 2017, ὁ μέσος Ἕλλην ἦταν κερδισμένος κατὰ …190 εὐρῶ, ἀπὸ τὴν χρήση τοῦ κοινοῦ νομίσματος, σύμφωνα μὲ τὸ CEP.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 110 times, 1 visits today)
Leave a Reply