Γεμίσαμε «ἀριστερο-δεξιοὺς» γιὰ νὰ χαθοῦν οἱ …Ἕλληνες!!!

Κῦττα νὰ δῇς, ποὺ κάτι «Μακεδονομάχοι», ἀφοῦ ξεμπέρδεψαν μὲ τὸ Σκοπιανὸ καὶ τὸ ἔλυσαν, εἶπαν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὶς λάμπες τῶν Ἀθηνῶν καί, ὡς νέοι ἀντίφες, νὰ κόψουν τὸν δρόμο στοὺς «φασίστες»!!!
Κῦττα νὰ δῇς…!!!

Ὑποψιάζομαι λοιπόν, πὼς σὲ νέο θερμοκήπιο, μαζεύονται ὅλα τὰ μπουμπούκια, νὰ ἀναστήσουν τὴν θνήσκουσα ἀπὸ σηψαιμία Ἀριστερὰ στὴν Ἑλλάδα!
Νὰ τὴν μασκαρέψουν, μὲ Ἑλληνικὴ σημαιούλα καὶ τὸ πρόσημο «πατριωτικὴ» γιὰ νὰ τὴν ξαναστήσουν.

Δύστυχη Πατρίδα..!
Σὲ γέμισαν Ἀριστεροὺς καὶ Δεξιούς, γιὰ νὰ πάψουν νὰ ὑπάρχουν Ἕλληνες!!!

Λαπαθιώτου Κωνσταντῖνα

(Visited 175 times, 1 visits today)
Leave a Reply