Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (γ)

Σπουδαῖο πράγμα ἡ …φιλανθρωπία στὶς ἡμέρες μας. Σπουδαῖο μὰ κυρίως ἐπικερδές.
Ὄχι φυσικὰ ὁποιαδήποτε …φιλανθρωπία καὶ πρὸς ὁποιονδήποτε, ἀλλὰ ἡ στοχευμένη …φιλανθρωπία, ὑπὲρ συμφερόντων (τοῦ κάθε πSoros), πού, μὲ τὸ ἀζημίωτον πάντα, ἀποδίδει τὰ μέγιστα στοὺς ἐμπλεκομένους.


Γιὰ αὐτὸ καὶ οἱ ἀμέτρητες Μ.Κ.Ο., ποὺ δροῦν ἀνεξέλεγκτα, μὰ πάντα γιὰ τὸ …«καλό μας», ποὺ φυσικὰ δὲν ἐλέγχονται ἀπολύτως ξεδιάντροπα καὶ ποὺ ἀποδεδειγμένα ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα, τὴν σήμερον ὄχι μόνον βασιλεύουν, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον καὶ νομοθετοῦν κανονικότατα, σέρνοντας λαοὺς καὶ λαοὺς στὴν ἄβυσσο.
Εἶναι πολλά τά λεφτά;

Εἶναι… Μὰ δὲν εἶναι μόνον τὰ λεφτὰ ἀγαπητοί μου… Τὰ λεφτὰ τὰ κυττοῦν οἱ ἀνόητοι κι ὄχι οἱ γνωρίζοντες.
Οἱ γνωρίζοντες ἔχουν στόχο, σκοπὸ καί, βεβαίως βεβαίως, συγκεκριμένο σχέδιον δράσεως!!!

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Ἐξ οὖ καὶ  ὅλες αὐτὲς οἱ πολυπολιτισμικότητες.
Ἐξ οὖ καὶ  ὅλες αὐτὲς οἱ βίαιες προσπάθειες μιγαδοποιήσεως τῶν λευκῶν εὐρωπαϊκῶν φυλῶν.

Διαλύοντας τὴν λευκὴ φυλή…

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι συνωμοσιολογικὰ σενάρια καὶ οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὴν ἐπίσημο …«ἀλήθεια».
Ἡ ἐπίσημος …«ἀλήθεια» λοιπόν, ποὺ δὲν ἀπαιτεῖ κι ἐπιστημονικότητα γιὰ νὰ ἰσχύῃ, ἐφ΄ ὅσον πολλοὶ εἶναι οἱ πρόθυμοι ποὺ ἔχουν στρατευθῆ στὴν ὑπηρεσία της, εἶναι κι αὐτὴ ποὺ προπαγανδίζεται νυχθημερὸν κι ἐπισήμως ἀπὸ τὸν κρατικὸ ἱστὸ καὶ  τὰ τσιράκια του. Πρὸς τοῦτον καὶ ὅλα τὰ δημοσιοκαφρικὰ μαυσωλεία, ὅλες οἱ νομομαγειρευτικὲς στοχεύσεις, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ «ἰδεολογικοί» ἐσμοὶ μεριμνοῦν μόνον γιὰ νὰ φιμωθοῦν ἅπαντες οἱ …«ἀντιφρονοῦντες».

Ἐπεὶ δὴ ὅμως ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν…
Κι ἐπεὶ δὴ ἀνήκομεν καὶ εἰς τὰ Εὐρώπας…
Κι ἐπεὶ δὴ ἐξ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ κρατιδίου-μορφώματός μας ἤμασταν, παραμένουμε καὶ θὰ ἐξακολουθήσουμε (γιὰ ὅσο) νὰ θεωρούμεθα προτεκτοράτον…
…καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅλο ἐκεῖνο τὸ ἀναγκαῖον, γιὰ τὴ ἐπικράτησίν τους, νομομαγειρευτικὸ πλαίσιον ὑφίσταται καὶ ἐφαρμόζεται εἰς ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, μέσῳ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κΥνοβουλίου τους, ποὺ προθύμως συνεργεῖ σὲ αὐτὸ τὸ μέγιστον γενοκτονικὸ ἔγκλημα, ἐξοβελίζοντας στὰ …Τάρταρα τὸ ὕψιστον ἀνθρώπινον δικαίωμα τῆς ἐπιβιώσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν.
Νὰ μὴν σκᾶμε… Ἔχουν (ὅπως πάντα) ἄλλοι φροντίση πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς…

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (α)

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (β)

Ἕνα τέτοιο λοιπὸν ὑπέρ-ἵδρυμα-Μ.Κ.Ο. εἶναι καὶ τὸ  …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros, ποὺ στεγάζεται σὲ κτίριον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (βλέπε καὶ  καμίνη) καὶ τὸ στελεχώνουν διαλεκτὰ ὀνόματα τοῦ πανεπιστημιακοῦ, τοῦ δημοσιοκαφρικοῦ καὶ πολιτικοῦ μας κόσμου. Ὀνόματα ποὺ ἀπὸ μόνα τους εἶναι δηλωτικὰ τοῦ πόσο πολὺ βαθειὰ χωμένοι εἶναι ὅλοι αὐτοὶ στὴν …φιλανθρωπία, ἀλλὰ καὶ τοῦ πόσο βαθειὰ νυκτωμένοι εἴμαστε ἐμεῖς, παραμένοντες αἰχμάλωτοι στὴν «αἴγλη τους». 

Ἐννοεῖται πὼς ὁ ἴδιος ὁ Soros δὲν ἔρχεται πολὺ συχνὰ ἐδῶ.
Ἔχει ὅμως τοὺς δικούς του ἀνθρώπους παντοῦ.
Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, γιὰ παράδειγμα, εἶναι ἀπὸ τὰ «δικά του μαγαζάκια», ποὺ καθορίζει τὴν ἐξωτερική μας πολιτικὴ ὡς χώρας, τὰ ἐθνικά μας ζητήματα ἀλλὰ καὶ τὶς κάθε εἴδους …ἀνανικὲς μειοδοσίες.

Ῥοζ …ίζουν τὸ Κυπριακό!!!

Τὸ ἴδιο καὶ τὸ Solidarity Now. Σὲ αὐτὸ εἰδικῶς τὸ ἵδρυμα (Μ.Κ.Ο.) ἔχει κι ἕναν καταδικό του ἄνθρωπο…
Τὸν Στέλιο Ζαββό, ποὺ ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ κουμπάρος του…

Ὁ ἐν λόγῳ κύριος ἦλθε εἰς γάμου κοινωνία μὲ τὴν θυγατέρα τοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδου.
Ἔλα ὅμως ποὺ ἕνας ἀκόμη Δοξιάδης, ὁ Ἀρίστος, συμμετέχει στὸ προαναφερόμενον ἵδρυμα, ἀλλὰ ἀρθρογραφεῖ καὶ στὸ ἄλλο χρηματοδοτούμενον, ἐκ τοῦ πSoros φυσικά, ἵδρυμα τῆς δημοκρατίας…

Καὶ ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ «ποταμίσιος»…

Δραστηριότατος.

…καὶ κυρίως ἀλληλέγγυος…

 

Σύμπτωσις θὰ εἶναι φαντάζομαι.. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Εὐθύμιος Βιδάλης…

 

Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Ῥοζάκης-Ῥοζενστάιν… Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Νῖκος Ἀλιβιζᾶτος… καὶ ἡ Ἀντιγόνη Λυμπεράκη (ναί, ἡ ἀνεψιὰ τοῦ ἐπιτίμου παρακαλῶ!!!)…. Κι ἔτσι ἀκριβῶς θὰ δικαιολογεῖται καὶ ἡ παρουσία τοῦ Νικηφόρου Διαμαντούρου, τῆς Τζένης Καβουνίδου, τοῦ Μάνου Ματσαγγάνη, τῆς Καλυψοῦς Νομικοῦ καὶ τῆς Ἄννας Τριανταφυλλίδου…

Δημοκρατία διὰ χειρὸς …Soros!!!

Εἴχαμε λοιπὸν διαβάση γιὰ τὸν ἀρίστο δοξιάδη καὶ τὸν στέλιο ζαββό.
κος ζαββός, ὁ ἄνθρωπος τοῦ πSoros στὴν χώρα μας καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ἐν λόγῳ ἱδρύματος, συνιστᾶ σημαντικὸ πυλῶνα τῆς πολυπολιτισμικότητος στὴν χώρα μας.
Ὁ κος ἀρίστος δοξιάδης εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου.
Ἀρθρογραφεῖ στὸν «ἀγαπημένο» μας ὀργανισμὸ τοῦ ΔΟΛου καὶ γνωρίζει ἄριστα τὰ περὶ ἐπενδύσεων καὶ τραπεζιτῶν.

Ὅσο γιὰ τὸν ἀπόστολο δοξιάδη, πατέρα τῆς συζύγου ζαββοῦ, ποὺ ἀρθρογραφεῖ μανιωδῶς στὸ protagon, ὑπὲρ τῶν …«προσφύγων», τῆς ἀτζέντας τοῦ πSoros καὶ τῶν Rothschild…
…τί νά ποῦμε; Γνωστὸς καὶ ἀξιοθαύμαστος στὰ πάντα του…

Δίκτυον ἐγκαταστάσεως (κι ἑλληνοποιήσεως) «μεταναστῶν» σὲ κατοικίες

Φεμινιστικὲς ὀργανώσεις ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ …Σόρος!!!

Ὁ Soros καί ἡ CIA πίσω (καί) ἀπό τήν avaaz;

Οἱ …«πορτοκαλί» ἐπαναστάσεις τῶν πρακτόρων τῆς CIA καὶ τοῦ Soros!!!

Οἱ ἐπενδύσεις τοῦ Soros στὴν χώρα μας πάντα περνοῦν μέσα ἀπὸ τὰ …κόμματα!!!

Μέσα σὲ ὅλα ὅλοι λοιπόν…
Ὅλοι… Γιὰ τὸ καλό μας…
Ἀπὸ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ τοῦ σόρος, τὸ σολιντάριτυ τοῦ σόρος καὶ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ σόρος στὴν χώρα μας, ἔως τὴν μεταναστευτικὴ πολιτικὴ τοῦ σόρος, τὴν κυβέρνησιν τοῦ σόρος, τὴν δημοκρατία τοῦ σόρος.
Ὅλοι ἁρμονικὰ συνεργαζόμενοι, πάντα γιὰ τὸ καλό μας, καθορίζουν μέσῳ Μ.Κ.Ο. ἀκόμη καὶ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας, τὸν τεμαχισμὸ τῆς Κύπρου, τὴν ὀνοματοδοσία τῶν Σκοπίων καί, φυσικά, τὸ ἐὰν θὰ εἴμαστε ἤ ὄχι, ἕνα πολυπολιτισμικὸ πέρασμα, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ λειτουργοῦν κάθε τύπου ΕΟΖ.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα …σύμπτωσις εἶναι τὸ ὅτι ἕνας ἀκόμη ζαβός, μὲ ἕνα βῆτα, ἐτέθη ὡς ἐπὶ κεφαλῆς.

Θέλω νὰ πιστεύω πὼς οὐδὲ μία σχέσις ὑφίσταται μὲ τὸν κουμπάρο τοῦ πSoros. Ἔ; Τί λέτε;

Αθηναϊκός γάμος παραδοσιακός – η Αθηναία Σοφία Απ. Δοξιάδη στον χορό του Ησαΐα με τον Στυλιανό Σπ. Ζαββό

Ωραία, γελαστή «Νύφη του Ιουνίου» -June Bride- η Σοφία, κόρη του Απόστολου και της Μαρίας Δοξιάδη, που έχει το όνομα της γιαγιάς της Σοφίας Πετρακοπούλου – Λάμψα της «Μεγάλης Βρεταννίας», με τον γάμο της στις 25 Ιουνίου 2004 μάς θύμισε και πάλι «τι σημαίνει γάμος αθηναϊκός». Μαζί με τον αγαπημένο της, τον επιχειρηματία της Νέας Υόρκης κ. Στυλιανό Σπ. Ζαββό, τέλεσαν θρησκευτικό γάμο, χοροστατούντος του Επισκόπου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, στον ανθοστόλιστο επιβλητικό ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ενώ τα στέφανα του γάμου άλλαξαν τρεις προσωπικότητες με διεθνή απήχηση – η οικογενειακή φίλη των γονέων κ. Ντέπυ Χανδρή, ο ουγγρικής καταγωγής επιτυχημένος μεγαλοεπενδυτής George Soros και ο Κύπριος Στέλιος Λουκά Χατζηιωάννου, δημιουργός της αεροπορικής εταιρείας Easy Jet. Στα σκαλοπάτια του Διονυσίου Αρεοπαγίτου περίμεναν την νύφη να ‘ρθει στην εκκλησία και οι τρεις, μαζί με την συγκινημένη ξανθή μητέρα της νύφης, την κ. Μαρία Δοξιάδη και τον αδελφό του γαμπρού κ. Γιώργο Ζαββό, νομικό σύμβουλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τραπεζικά θέματα στις Βρυξέλλες, πρώην ευρωβουλευτή και πρέσβη της E.E. H ανθοστόλιστη οικογενειακή Μερσεντές με τον κ. Βαγγέλη στο τιμόνι, που πήγαινε την Σοφία στο σχολείο, έφθασε με την νύφη, που την συνόδευαν ο ευτυχισμένος πατέρας της Απόστολος Θ. Δοξιάδης και ο αδελφός της Θωμάς. Με μεταξωτό ζαχαρί νυφικό και μακρύ πέπλο από παλιά βενετσιάνικη δαντέλα στα μακριά ξανθά της μαλλιά, η Σοφία έλαμπε από νιάτα και ομορφιά, όταν έφθασε στην κορυφή της σκάλας και ο γαμπρός Στυλιανός την αγκάλιασε. Προχώρησαν μαζί μέσα στον ναό, όπου περίμενε, στην πρώτη σειρά, ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, οικογενειακός φίλος του πατέρα του γαμπρού, ανώτερου στρατιωτικού. Δίπλα του η εξαδέλφη του κ. Σάκη Κυπραίου -η κ. Μαρία Μητσοτάκη αναρρωνύει στο σπίτι της- και οι αγαπημένες θείες της νύφης, κ. Ειρήνη Λαιμού με τον σύζυγό της καπετάν Νικόλα Λαιμό -που θα πάει με την «Ξαστεριά» τη Φλόγα στις Οινούσσες- η κ. Μαργαρίτα Παπασταύρου, αδελφές του Απόστολου και η κ. Ανθή Δοξιάδη, κόρη του Κωνσταντίνου και της Έμμας Δοξιάδη. O γάμος άρχισε με τον Father Καρλούτσο της Νέας Υόρκης να τελεί το μυστήριο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, όπως γίνεται τώρα στις ορθόδοξες εκκλησίες της Αμερικής, και συνεχίσθηκε με τον Επίσκοπο Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, με προηγούμενη θητεία στις Βρυξέλλες, φωτισμένο νέο ιεράρχη με αρχαγγελική εμφάνιση. Οι μελλόνυμφοι άκουγαν τις γαμήλιες ευχές και ορμήνειες με προσοχή και συγκίνηση, η Σοφία έσφιγγε το χέρι του Στυλιανού και με το άλλο την ρομαντική ανθοδέσμη, η χορωδία από το θεωρείο του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου έψαλλε μελωδικά. Τα στέφανα άλλαξαν και οι τρεις κουμπάροι, με τελευταίο τον Στέλιο Χατζηιωάννου που «καιρός του είναι να σκεφθεί κι αυτός τον γάμο», όπως τον πείραζαν οι ήδη παντρεμένοι φίλοι και συμφοιτητές! Και όταν χορεύτηκε, με καταιγισμό ρυζιού και πετάλων, ο χορός του Ησαΐα, το μυστήριο έληξε με μακράς διαρκείας ασπασμό του Στυλιανού στην Σοφία του, πλέον. H νύφη έτρεξε να φιλήσει τις νταντάδες της, τους ανθρώπους του σπιτιού που την μεγάλωσαν, τον αδελφό της Θωμά, την γυναίκα του Σοφία, τις φίλες και συμφοιτήτριές της από το Smith και BostoUniversity, όπου πήρε πτυχίο Ιστορίας της Τέχνης. Ήδη εργάζεται στο θυγατρικό του Ιδρύματος Ωνάση στην Νέα Υόρκη, όπου και θα εγκατασταθεί μόνιμα, γιατί εκεί είναι η εργασία του Στυλιανού, φίλου του George Soros, που έχει κάνει αθόρυβα μεγάλες δωρεές στα Βαλκάνια για την Παιδεία, όπως μάθαμε, και τα καλοκαίρια έρχεται με την οικογένειά του κρουαζιέρα στο Αιγαίο. Αυτό ήταν το πρώτο, και πλέον σημαντικό… ημίχρονο – η τελετή του γάμου. Γιατί ακολούθησαν άλλα… τρία, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» φυσικά, όπου είναι το «άλλο σπίτι» για τον Απόστολο Δοξιάδη! Δόθηκε στην αστροφώτιστη ταράτσα με θέα τον φωταγωγημένο Παρθενώνα και Λυκαβηττό το κοκτέιλ με σαμπάνια και ευχές για τους νεονύμφους, ακολούθησε το καθιστό δείπνο στο Balli Room της «Μεγάλης Βρεταννίας», όπου στις ροτόντες με άνθη και κεριά, κάθησαν οι καλεσμένοι από Λονδίνο, Παρίσι, Γενεύη, Ζυρίχη, Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες και Πόρτο Ράφτη, όπου το εξοχικό της οικογένειας! Αυτό ήταν το τρίτο ημίχρονο, ενώ το τέταρτο -που δεν θα ‘χει προηγούμενο σε κανένα γάμο έως τώρα- ήταν η διακοπή του δείπνου, όταν ο Χαριστέας έβαλε το γκολ της νίκης στην Εθνική Γαλλίας, όλοι πήγαν στην διπλανή αίθουσα, όπου είχε προβλεφθεί Video Wall δέκτης, και με το σφύριγμα της λήξεως σήκωσαν νύφη και γαμπρό στα χέρια, με σημαίες, καλεσμένοι, σερβιτόροι, μάγειροι, όλοι μια παρέα! Τέταρτο ημίχρονο και «όλα καλά, όλα καλά», που λέει ο εθνικός μας Σάκης Ρουβάς. Το δείπνο κύλησε ιδανικά, με τις προδιαγραφές της «M.B.» με ζωηρό χορό της νεολαίας έως πολύ μετά τα μεσάνυκτα και με γνωστά ονόματα σε κάθε τραπέζι. Αλλά αυτά θα μπουν, μαζί με φωτογραφίες, την άλλη Κυριακή, στα ΕΛΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, στο περιοδικό μας, το «K». Στο νιόπαντρο ζευγάρι, την Σοφία και τον Στυλιανό, που έστησαν με τον γάμο τους «γέφυρα» χαράς μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης: «Να Ζήσουν, και καλούς απογόνους», όπως ευχήθηκε ο Επίσκοπος Εμμανουήλ!

πηγὴ

2 thoughts on “Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (γ)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ῥόζ-ακιὰς καὶ Soros ἀποφασίζουν γιὰ τὰ ἑλληνοτουρκικά!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ῥοζενστάιν καὶ σκοπιανὸ | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply