Θές καί βιβλιάριο Ὑγείας;

Ἐσὺ φίλε γιὰ νὰ βγάλῃς βιβλιάριο Ὑγείας θὰ πρέπη πλέον, σὲ μίαν χώρα ποὺ μαστίζεται ἀπὸ ἀνεργία, νὰ ἔχῃς 75, ἀντὶ γιὰ 50, ἡμέρες ἐργασίας ἀνὰ ἔτος.
«Ἐάν» φυσικὰ σοῦ κολλήσῃ τὰ ἔνσημα ὁ ἐργοδότης σου.

Ὁ λαθρομετανάστης ὅμως, ποὺ θὰ φιλοξενηθῆ ἐδῶ καὶ ποὺ δὲν ἔχει προσφέρη ἀκόμη κι ἕνα εὐρῶ στὰ Δημόσια Ταμεία, θὰ τὸ πάρη αὐτὸ τὸ βιβλιάριο Ὑγείας δίχως κάποιες προϋποθέσεις.

Ἐλπίζω νὰ κατάλαβες γιὰ ποιὸν λόγο αὐξάνεται ἡ προυπόθεσις τῶν δικῶν σου ἡμερῶν ἐργασίας.
Μὰ φυσικὰ γιὰ νὰ τὸ πάρῃ αὐτὸς ἀμέσως καὶ ὄχι ἐσύ…

Τὸ μέτρο θὰ ἰσχύση ἀπὸ τὴν 1η Μαΐου τοῦ 2019, διότι ὅπως καταλαβαίνεις, στὴν μοναδικὴ χώρα τοῦ κόσμου χωρὶς σύνορα, ποὺ ἐμεῖς ζοῦμε, χάρις στὴν εὐγενικὴ χορηγία ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ῥοὲς αὐξάνονται καθημερινὰ καὶ ἕως τότε θὰ ἔχουν αὐξηθῆ τόσο πολύ, ποὺ θὰ πρέπη ὅλα τὰ μουλάρια, ἔ, ….συγγνώμη, ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ ζωστοῦμε καὶ νὰ στραγγαλισθοῦμε, γιὰ νὰ μὴν ἀπομείνῃ κάποιος ἀνασφάλιστος, ἀκόμη καὶ  γιὰ μίαν ἡμέρα.

Πόσοι ὅμως Ἕλληνες θά μείνουν ἀνασφάλιστοι;
Ἒ αὐτὸ πιὰ δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει.

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply