Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (β)

Λέγαμε λοιπὸν πὼς αὐτὴ ἡ …«ἀλληλεγγύη» τυγχάνει καὶ μεγάλων ἐπιδοτήσεων. Κρατικῶν κι εὐρωπαϊκῶν.
Ὑποστηρίζεται δὲ ἀπὸ ὅλα τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀποκρύβοντας πολλὲς ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες γιὰ τὸν …ὄψιμο «ἀνθρωπισμό» τῶν …«προστατῶν» μας, ποὺ πάντα, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς, μεριμνοῦν, φροντίζουν, νομοθετοῦν μά, κυρίως, ἐντοπίζουν τρόπους χρηματοδοτήσεώς τους εἰς βάρος μας. Ἐμεῖς, οἱ πολλοί, πληρώνουμε. Αὐτοί, οἱ λίγοι κι …ἐκλεκτοί, ἀπολαμβάνουν.

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros

Λέγαμε ἐπίσης πὼς ὁ μίστερ ῥοζάκιους-ῥοζενστάιν, ἐκτὸς ἀπό, κατὰ περίπτωσιν, συμβουλευτικὸν στέλεχος σὲ διάφορες κυβερνήσεις (πάντα ὑπερκομματικῶς), συμμετέχει καὶ στὸ ἐν λόγῳ «φιλανθρωπικό» ἵδρυμα, ποὺ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα χρηματοδοτεῖται κι ἐλέγχεται ἀπὸ τὸν «φιλάνθρωπο» καὶ φοροφυγὰ πSoros.

Ῥοζ-ακιάς….

Καί, φυσικά, πέρασε κι ἀπὸ κάτι δικαστήρια ποὺ κατεδίκασαν τὴν χώρα μας..
…ὅπως ἐπίσης συμμετέχει καὶ στὶς «διαπραγματεύσεις» (ποιός ἦλθε;) γιὰ τὸ ὄνομα τῶν Σκοπίων.
Πολυπράγμων, βεβαίως βεβαίως…

Ἀλλὰ δὲν εἶναι ὁ μόνος αὐτὸς καλός μας ἄνθρωπος ποὺ τόσο καίγεται γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὶς ἐλευθερίες τῶν ἄλλων. (Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀδιάφορα…!!!)
Εἶναι πολλοί. Εἶναι πάρα πολλοὶ ἄλλοι ποὺ μᾶς ἀγαποῦν ἰδιαιτέρως…
Ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ μανδὰμ λυμπεράκη…

…ἀνεψιὰ τοῦ ἀπεβιώσαντος ἐπιτίμου, ποὺ εἶδε …φῶς καὶ  εἰσῆλθε στὸ «ποτάμι» τοῦ σταύρακα. καὶ τὸ ὁποῖον εἶχε …ἄκρες ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς του!!!

Ὅλα τὰ τσιράκια τῶν τοκογλύφων πῆγαν …πλατεία!!!

Ἡ Λυμπεράκη, ἡ ἀνεψιὰ τοῦ Μητσοτάκη,
αὐτή που ἔλεγε ὅτι οἱ φτωχοὶ κάνουν λάθη,
καθηγήτρια σὲ ἑλληνικὸ δημόσιο πανεπιστήμιο καὶ λάτρης τῆς ….ἀγγοράς,
ἀνέλαβε καθήκοντα Γενικῆς Διευθύντριας στὴν
ΜΚΟ τοῦ Σορός, τὴν λεγομένη Solidarity Now.

Ποιόι ἄλλοι εἶναι ἐκεῖ;
Ὅ,τι κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ καθηγητικὸ Σημιτιστὰν (!!!) καὶ τοὺς ἀκροκεντρώους!!!

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

Ναὶ καλέ… Γιὰ τὸ καλό μας ὅλα συμβαίνουν…  Κι ὅλοι αὐτοὶ δὲν κυττοῦν τὴν πάρτη τους… Κι ἐμεῖς παραμένουμε στὴν κοσμάρα μας, διότι δὲν χρειάζεται νὰ γνωρίζουμε καὶ πολλὰ πολλά… Ἔ;

Ποιός κυβερνᾶ λοιπόν αὐτόν τόν τόπο;;
Πάντως ὄχι ὁ «κυρίαρχος λαός»!!!

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply